Verze 2.0.2011.0208 - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka JSD Dovoz - povolení exportu datové zprávy DBW i bez vyplněného Odesílatele.

V takovém případě bude zpráva pouze z jedné datové řádky - dat deklaranta.


Novinka Staré celní postupy: JSD Dovoz, JSD Vývoz

upraven export dávek DBW, VBW.

Změna kódování z 1250 na 852.


Colné prípady (SK)

Novinka Kopie dokladů, z aktuální, ze vzoru - obchodní operace se předvyplňovala na 1 místo, upraveno, má být na 2 místa


Mzdy (CZ)

Novinka V generátoru mzdových sestav v zobrazení výsledku výpočtu byla upravena šířka sloupců pr třídící hlediska:
  • Příjmení, Jméno
  • Příjmení, Jméno, Osobní číslo


Novinka Editor výpočtu mzdy si nepamatoval výšku okna.

Upraveno.


Oprava V Příloze k žádosti o na ČSSZ, v případě zaměstnání malého rozsahu se na druhé straně tisknul příjem ze současného měsíce a nikoliv příjem v době vzniku sociální události.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka V generátore mzdových zostáv v zobrazení výsledku výpočtu bola upravená šírka stĺpcov pre triediace hladiská:
  • Priezvisko, Meno
  • Priezvisko, Meno, Osobné číslo


Novinka Editor výpočtu mzdy si nepamätá výšku okna.

Upravené


Novinka Kontrola pri likvidácii PN hlási

"Výpočet DVZ v roku vzniku PP.
Likvidácia PN vyžaduje DVZ. Pre jeho korektný výpočet najprv dochádzkovú MZ uložte ikonou "OK" a akciu Likvidácia spustite znova."

Aj keď sa nejedná o vznik PN v roku vzniku PP.

Kontrola upravená


Novinka Úpravy - Hlásenie o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 (XML, FDF,TXT)

1. úvodná strana - do počtu vyplatených DB a ZAMPRE sa počítajú len záporné hodnoty z Daňového prehľadu, z toho dôvodu, že tie sa považujú za vyplatené

2. časť IV. - upravené zobrazovanie riadkov A-H
upravené zobrazovanie znaku "X" v pätičke

3. časť V. - upravené zobrazovanie riadkov 8 a 9
z prílohy vypadli zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v daňovom prehľade, ale majú nenulové len RZD celkom (t.j. napríklad zamestnanec, ktorému bolo vykonané RZD 2009 a jeho výsledkom je len vyrovnanie dane, t.j. nejedná sa o vyrovnanie aj DB a ZAMPRE)

Použité skratky:

  • DB - daňový bonus
  • ZAMPRE - zamestnanecká prémia
  • RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka Elektronická forma - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie podaná hromadne zamestnávateľom (t. j. dávka 541 pre rok 2010)

Generovanie dávky 541 bolo upravené podľa zverejnenej štruktúry pre rok 2010 na www.rzzp.sk.

Viac informácií nájdete v príručke na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/.uploadsk/RZZP_2010.pdf


Novinka Elektronická forma - Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (t.j. dávka 542 pre rok 2010)

Generovanie dávky 542 bolo upravené podľa zverejnenej štruktúry pre rok 2010 na www.rzzp.sk.

Viac informácií nájdete v príručke na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/.uploadsk/RZZP_2010.pdf


Novinka Novinka - Generátor mzdových zostáv

V generátore mzdových zostáv vznikli 2 nové rozšírujúce funkcie:

MZPOJ_NP("Z|O","<cislo>")
POISTENIE_NP("Z|F","<druh poistenia>")

TIeto funkcie vracajú sociálne poistenie z rozpočítavaného sociálneho poistenia. Viac informácií o parametroch k jednotlivým funkciám nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_zost%C3%A1v_-_Mzdy_(SK)#Nov.C3.A1_zostava


Novinka POZOR - upravené zaokrúhľovanie VZ pre sociálne poistenie

Bol upravený výpočet krátenia MAXIMÁLNEHO vymeriavacieho základu. Teraz sa maximálny VZ podelí počtom kalednárnych dní daného mesiaca, takto vypočítaný denný VZ zaokrúhli na najbližší €C nadol a následne sa vynásobí počtom kalendárnych dní sociálneho poistenia v danom mesiaci.

(doteraz sa krátil maximálny VZ koeficientom dní a takto pokrátený sa zaokrúhľoval na najbližší €C nadol).


Účetnictví

Oprava Při elektronickém podání přiznání DPH vzor CZ17 se chybně vyplňoval element dapdph_forma (datumem zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání DPH).

Opraveno.


Oprava Akce Přenos jen vazeb na účty nepřenesla z definice řádků vzoru Vzor CZ 15/16 na vzor Vzor CZ 17 některé řádky - např, účet z ř. 44 na ř. 43.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export