Varianta - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Varianta slouží k definování uživatelských variant plánu nebo rozpočtu. Přehled Varianta se nachází v nabídce Účetnictví, Finanční analýza, Plán, Varianta:


Přehled Varianta


Přehled Varianta


V přehledu Varianta se zadávají jednotlivé varianty plánu nebo rozpočtu, které se přiřazují jednotlivým plánům. Novou variantu založíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Varianta.


Dialogobé okno Varianta


Upozornění Vždy musí existovat alespoň jedna varianta, protože každý plán musí mít jako povinný údaj přiřazenu variantu!


Na formuláři Varianta se zadávají tyto údaje:


 • Číslo varianty - systém nabízí čísla varianty automaticky, je možno je změnit na jiné, doposud nepoužité číslo varianty. Povinný údaj.


 • Stav varianty - rozbalovací pole pro označení, ve kterém stavu se varianta nachází:
  • nezahájeno
  • převzato
  • návrh
  • ke schválení
  • platný
  • neplatný
  • minulý


 • Účel - má dvě hodnoty, které lze vybrat
  • Plán
  • Rozpočet


 • Název 1 - název varianty, povinný údaj


 • Název 2 - další název varianty, nepovinný údaj


 • Popis - textový popis varianty plánu nebo rozpočtu, max. 255 znaků.


 • Poznámka - libovolně dlouhá textová poznámka k variantě plánu nebo rozpočtu.
Pro přehled Varianta nejsou specifické žádné akce místního menu.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export