Důležité:


Výsledek hromadného přeúčtování - Přeúčtování režií

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Výsledek hromadného přeúčtování je obdobou přehledu výsledku Přeúčtování, který se zobrazí po dokončení akce Přeúčtování režie. Hodnoty v tomto přehledu se zobrazí pouze po provedení akce Hromadné přeúčtování režie. Slouží jako kontrola, které doklady byly hromadným přeúčtováním přeúčtovány a které nikoli.


Výsledek hromadného přeúčtování


Označené záznamy lze po provedení kontrol kdykoli zrušit.


Upozornění V tomto přehledu jsou pouze výsledky hromadného přeúčtování režií v závislosti na nastavení parametru Uchovat výsledky v Přeúčtování režií. Zobrazují se v případě volby Jen poslední jenom výsledky hromadného přeúčtování režií spuštěné naposledy. Další spuštění této akce (ať už ruční nebo automatické jobem na SQL serveru) předchozí záznamy zruší. V případě volby Všechny se zobrazí všechny výsledky. Lze je individuálně zrušit. V případě volby Žádné se pro daný předpis pro přeúčtování režií nezobrazí nic.


Upozornění V tomto přehledu jsou pouze výsledky hromadného přeúčtování režií. Přeúčtování režií akcí Přeúčtování režie s uživatelským výběrem tento přehled neovlivňuje.


V přehledu Výsledek hromadného přeúčtování nejsou žádné speciální akce místního menu.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export