Výkazy pro příspěvkové organizace za 3. čtvrtletí 2015 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Nový formát XML zpráv

S platností od 1.10.2015 se mění formát XML souborů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a výkazu o změnách vlastního kapitálu (dva poslední uvedené výkazy se odesílají pouze za celý rok).

U uvedených výkazů, přílohy a výkazů PAP je navíc možnost uvést kontaktní osobu, je součástí struktur XML. Použití kontaktní osoby je u těchto výkazů nepovinné. Pokud chcete kontaktní osobu uvést, vyberete na záložce 4 - Komentář daného výkazu příslušnou kontaktní osobu z Číselníku zaměstnanců. Tento zaměstnanec musí mít navázán a vyplněn kontakt Telefon - pevná linka nebo Telefon - mobilní (v případě navázání obou kontaktů má pevná linka má přednost) a musí mít navázán a vyplněn kontakt E-mail.

Tyto změny jsou podmíněny stažením verze Helios Orange min. 2.0.2015.0900 a musí být provedena aktualizace nastavení výkazů (viz akce Aktualizace nastavení výkazů v přehledu Období pro výkazy]. Verze nastavení výkazů pro PO musí být min. 20151009.

Oprava chyby při komunikaci s CSÚIS

V minulém čtvrtletí nefungovalo odesílání výkazů do CSÚIS a stažení zpráv z Inboxu CSÚIS. Důvod chyby a popis odstranění chyby je podle vyjádření První certifikační autority, a.s. tento:

Microsoft po poslední aktualizaci kořenových certifikátu (24.6.2015) vyřadil vlastnost "ServerAuthenticate" u našich kořenových certifikátů, proto se jeví servery opatřené našimi certifikáty jako nedůvěryhodné a vznikají další problémy při použití serverových certifikátů. V současné době je řešením použít naší aplikaci CertUpdate. Aplikace znovu nainstaluje kořenový certifikát do jiného fyzického úložiště do kterého již Microsoft nezasáhne. Aplikace je ke stažení zde: http://infosystem.ica.cz/index.php?f=ZEWWeDFt6383WXWaSHDHza5HJqUeYMavGz8zCzZwJfatkUBZc . Aplikaci po stažení spustit, automaticky se nainstaluje a proběhne nainstalování certifikátů První certifikační autority do jiného uložiště. Akce je dokumentována v DOS oknu.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export