Výkazy pro příspěvkové organizace 2015 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Pro rok 2015 platí pro vykazování příspěvkových organizací novelizované vyhlášky č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. Novely byly provedeny zákony č. 473/2013 Sb. a č. 300/2014 Sb.

V tomto článku nejsou uvedeny požadavky na konsolidaci státu, jelikož se příspěvkových organizací v roce 2015 nebude týkat.


Upozornění Pro účtování příspěvkových organizací je třeba mít staženu aktuální verzi Helios Orange, verze 2.0.2014.1200, případně vyšší.


Tip Po stažení verze doporučujeme v Helios Store, záložka Kompletní seznam, stáhnout Číselníky pro příspěvkové organizace, viz obr.:


Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace


Tip Pokud provedete tento import z Helios Store, Číselníky pro příspěvkové organizace, nemusíte importovat jednotlivé číselníky, viz dále, pouze zkontrolujte, zda jsou pro rok 2015 naplněny.

Popis nejdůležitějších změn

Podrobné informace naleznete v komplexním dokumentu Pokyny pro zahájení účetního roku 2015.


Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova - v Helios Orange číselník syntetických účtů - číselník pro rok 2015 je v distribuci. Je třeba ji naimportovat. V modulu Účetnictví, Účtový rozvrh, přehled Číselník syntetických účtů. Stávající syntetické účty je nutno všechny označit a zrušit. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_09.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_XX.TXT s vyšším číslem než XX > 09, např. CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_10.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


 • Zrušené účty a účtové skupiny
  • 371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 372 – Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 458 – Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 468 – Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 903 – Ostatní majetek
  • 975 – Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 976 – Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí


 • Nové účty
  • 375 – Zprostředkování krátkodobých transferů
  • 475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů
  • 905 – Vyřazené pohledávky
  • 906 – Vyřazené závazky
  • 909 – Ostatní majetek
  • 913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
  • 914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
  • 915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
  • 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
  • Skupina 95 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
   • 951 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
   • 952 – Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
   • 953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
   • 954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
   • 955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
   • 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů


 • Účty a účtové skupiny se změnou názvu
  • Skupina 91 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
   • 911 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
   • 912 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
   • 939 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
   • 941 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní


Úpravy počátečních stavů

Účet roku 2014 Účet roku 2015 Popis
371 346, 373, 375 Účet je od 1.1.2015 zrušen. Rozlišit částku „Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, částku „Zprostředkování krátkodobých transferů“ a částku „Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“. Částku „Krátkodobých poskytnutých záloh na transfery“ převést na účet 373, částku „Zprostředkování krátkodobých transferů“ převést na účet 375 a částku „Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“ převést na účet 346.
372 374, 375 Účet je od 1.1.2015 zrušen. Rozlišit částku „Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ a částku „Zprostředkování krátkodobých transferů“. Částku „Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ převést na účet 374 a částku „Zprostředkování krátkodobých transferů“ převést na účet 375.
374 347, 374, 375 Rozlišit částku „Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“, částku „Zprostředkování krátkodobých transferů“ a částku „Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“. Částku „Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nechat na účtu 374, částku „Zprostředkování krátkodobých transferů“ převést na účet 375 a částku „Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ převést na účet 347.
472 472,475 Rozlišit částku „Dlouhodobých přijatých záloh na transfery“ a částku „Zprostředkování dlouhodobých transferů“. Částku „Dlouhodobých přijatých záloh na transfery“ nechat na účtu 472, částku „Zprostředkování dlouhodobých transferů“ převést na účet 475.
458 347, 472, 475 Účet je od 1.1.2015 zrušen pro. Rozlišit částku „Dlouhodobých přijatých záloh na transfery“, částku „Zprostředkování dlouhodobých transferů“ a částku „Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“. Částku „Dlouhodobých přijatých záloh na transfery“ převést na účet 472, částku „Zprostředkování dlouhodobých transferů“ převést na účet 475 a částku „Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ převést na účet 347.
468 346, 471, 475 Účet je od 1.1.2015 zrušen pro. Rozlišit částku „Zprostředkování dlouhodobých transferů“, částku „Dlouhodobých poskytnutých záloh na transfery“ a částku „Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“. Částku „Zprostředkování dlouhodobých transferů“ převést na účet 475, částku „Dlouhodobých poskytnutých záloh na transfery“ převést na účet 471 a částku „Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“ převést na účet 346.

Analytiky pro příspěvkové organizace

Při tvorbě nových účtů podle předchozího bodu je třeba pro tvorbu nových analytických účtů dodržovat metodiku popsanou v dokumentu:

Účtová osnova Fenix - Závazná analytika - 2015

a v seznamu:

Účtová osnova 2015 - Výkazy pro příspěvkové organizace.

Analytiky PAP

Číselník pro rok 2014 je v distribuci. Je třeba jej naimportovat. V modulu Účetnictví, Účtový rozvrh, přehled Analytiky PAP, pro rok 2014. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor ANALPAP_CZ_201501.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor ANALPAP_CZ_2015XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. ANALPAP_CZ_201502.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


 • Zrušené účty v PAP
  • 371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 468 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
  • 47147109 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
  • 47247209 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
  • 37337309 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
  • 37437409 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


 • Nové účty vykazované v PAP
  • 34534503 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případně ústředních vládních institucí
  • 34534504 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případně ústředních vládních institucí
  • 34634603 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
  • 34634604 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
  • 34634606 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace na přenesenou působnost
  • 34634609 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní
  • 34734703 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případně ústředních vládních institucí
  • 34734704 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případně ústředních vládních institucí
  • 34734709 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní
  • 34934903 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případně ústředních vládních institucí
  • 34934904 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případně ústředních vládních institucí
  • 34934906 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - dotace na přenesenou působnost
  • 34934909 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní
  • 37337304 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU
  • 37337305 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU
  • 37337306 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace na přenesenou působnost
  • 37437403 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
  • 37437404 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
  • 37437406 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace na přenesenou působnost
  • 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů
   • 37537501 - Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace na přenesenou působnost
   • 37537509 - Zprostředkování krátkodobých transferů - ostatní
   • 38838803 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
   • 38838804 - Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
   • 38838806 - Dohadné účty aktivní - dotace na přenesenou působnost
   • 38938903 - Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí
   • 38938904 - Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí
   • 38938906 - Dohadné účty pasivní - dotace na přenesenou působnost
   • 40340301 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské
   • 40340302 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU
   • 40340309 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní
   • 47147103 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU
   • 47147104 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU
   • 47147106 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace na přenesenou působnost
   • 47247203 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU
   • 47247204 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU
   • 47247206 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace na přenesenou působnost
  • 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů
   • 57109 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace na přenesenou působnost
  • 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:
   • 57501 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace
   • 57502 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace
   • 67104 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU
   • 67204 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU
   • 67209 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace na přenesenou působnost
  • 675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:
   • 67501 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace
   • 67502 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace

Partneři PAP

Číselník pro rok 2015 je v distribuci. Viz Číselníky, Organizace, přehled Partneři PAP, pro rok 2015. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor PARTPAP_CZ_201501.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PARTPAP_CZ_2015XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. PARTPAP_CZ_201502.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Typy změn

Číselník pro rok 2015 je v distribuci. Proti roku 2014 nedoznal změn, ale je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Typy změn, pro rok 2015. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor TYPYZMEN_CZ_201501.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor TYPYZMEN_CZ_2015XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. TYPYZMEN_CZ_201502.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Kontroly PAP

Číselník pro rok 2015 je v distribuci. Je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Kontroly PAP, pro rok 2015. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor KONTRPAP_CZ_201501.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor KONTRPAP_CZ_2015XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. KONTRPAP_CZ_201502.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


Příjmy a výdaje

Číselník pro rok 2015 je v distribuci. Oproti roku 2014 nedoznal změn. Je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Příjmy a výdaje, pro rok 2015. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor PRIJVYD_CZ_201501.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PRIJVYD_CZ_2015XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. PRIJVYD_CZ_201502.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.

Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Výkazy

 • Rozvaha – změny struktury + účtů. Bude k dispozici nová definice rozvahy.
 • Výkaz zisku a ztráty – změny struktury + účtů. Bude k dispozici nová definice Výkazu zisku a ztráty.
 • FIN 2-04 U - část X. - od roku 2015 vč. se nevyžaduje.

Příloha

V příloze došlo k určitým změnám struktury většiny tabulek. Bude k dispozici nová definice Přílohy.

 • Tabulka M. - Tabulka M. Doplňující informace k příjmům a výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu. V roce 2015 se vykazují - na rozdíl ro roku 2014 - všechny řádky tabulky, tj. i detailní řádky.


Tip V příloze M. Doplňující informace k příjmům a výdajům za rok 2015 na rozdíl od výkazy za rok 2014 se uvádí i řádky: A.1.III.1. až A.1.III.6., A.1.IV.1. až A.1.IV.11., A.2.V.1. až A.2.V.3., A.2.VII.1. a A.2.VII.2., A.2.IX.1. až A.2.IX.6., A.2.X.1. až A.2.X.3. a A.2.XI.1. až A.2.XI.4. Z hlediska definice výkazu se nic nemění.


Na rozdíl od předchozího roku se uvádí i sloupec 2. - minulé účetní období.


Viz i: Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy a Metodika příloha, str. 20 až 23.

Doplnění ke mzdové části:

 • A.2.V.1. – sem patří veškeré složky mzdy, které jdou do hrubé mzdy a jsou součástí pak účetního dokladu (521xxx)
 • A.2.V.2.- tady do toho řádku patří příspěvek FKSP, ochranné pomůcky a vyplacené cestovní náhrady. Otázka je, že například cestovní náhrady nemusejí jít přes mzdy. Výdej pracovních oděvů taky nemusí projít přes výplatu mzdy. Hodnota fondu FKSP se vypočítává jako základ na sociální pojištění * 1%, ale mzdou neprojde. Většinou se částka zaúčtuje interním dokladem.
 • A.2.V.3. – Sem patří sociální pojištění a zdravotní pojištění za firmu. Dál sem patří příspěvek zaměstnavatele na úrazové pojištění. Pak jsem ještě můžou patřit příspěvky od firma na penzijní připojištění nebo životní pojištění. To vše prochází mzdou a je zaúčtováno v účetním dokladu ve mzdách.
 • A.2.V je sumace těch tří předchozích řádků.

PAP

 • Změna struktury v podstatě téměř všech stávajících částí PAP – nové řádky z titulu nových účtů PAP. Nové účty PAP. V průběhu prvního čtvrtletí 2015 budou k dispozici nové verze jednotlivých částí PAP pro rok 2015.


 • Původně plánované rozšíření výkazu o čtyři nové části PAP XIV až XVII., které se měly odevzdávat ročně, bylo pro příspěvkové organizace pro rok 2015 odloženo.
Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export