Výkazy pro příspěvkové organizace 2014 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Pro rok 2014 platí pro vykazování příspěvkových organizací úpravy provedené vyhláškami č. 472/2013 Sb. a 473/2013 Sb., které novelizovaly vyhlášky č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb., viz Vyhlášky pro rok 2014 - pro účetnictví státu a vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. 7. 2013 - schvalování účetní závěrky.

V tomto článku nejsou uvedeny požadavky na konsolidaci státu, jelikož se týká ročních výkazů a legislativa v této oblasti není definitivně schválená. O požadavcích na konsolidaci státu vás budeme informovat.


Upozornění Pro zpracování výkazů za 1. čtvrtletí 2014 je třeba mít staženu aktuální verzi Helios Orange, verze 2.0.2014.0400, případně vyšší.


Upozornění Po stažení verze je nutno v Helios Store, záložka Kompletní seznam, stáhnout Číselníky pro příspěvkové organizace, viz obr.:


Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace

Popis nejdůležitějších změn

Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova - v Helios Orange číselník syntetických účtů - číselník pro rok 2014 je v distribuci. Je třeba ji naimportovat. V modulu Účetnictví, Účtový rozvrh, přehled Číselník syntetických účtů. Stávající syntetické účty je nutno všechny označit a zrušit. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_07.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_XX.TXT s vyšším číslem než XX > 07, např. CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_08.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Zrušené účty a účtové skupiny

197 – Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení

323 – Závazky z dávek sociálního zabezpečení

351 – Pohledávky za účastníky sdružení

352 – Závazky k účastníkům sdružení

419 – Ostatní fondy

949 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

951 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

Nové účty

035 – Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

337 – Zdravotní pojištění

338 – Důchodové spoření

991 – Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

993 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

994 – Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Účty a účtové skupiny se změnou názvu

022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

336 – Sociální pojištění

Účtová skupina 35 – Pohledávky a závazky ze správy daní

432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

543 – Dary a jiná bezúplatná předání

Účtová skupina 93 a 94 – Další podmíněné pohledávky

961 – Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962 – Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

963 – Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964 – Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

Účtová skupina 97 a 98 – Další podmíněné závazky

981 – Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

983 – Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

985 – Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Účtová skupina 99 – Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty


Úpravy počátečních stavů

Účet roku 2013 Účet roku 2014 Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP Popis
197 199 Ano, možné AUPAP: 19937701, 19937702, 19937703, 19937704, 19937709. Účet je od 1.1.2014 zrušen pro ÚSC i PO. Převod na SÚ 199 je na zvážení uživatele.
318 377 Ano, možné AUPAP: 37737701, 37737702, 37737703, 37737704, 37737709. Účet je od 1.1.2014 zrušen pro ÚSC. Převod na SÚ 377 je na zvážení uživatele.
327 324 Ano. Účet je od 1.1.2014 zrušen pro ÚSC. Převod na SÚ 324 je na zvážení uživatele.
351 377 Ano, možné AUPAP: 37737701, 37737702, 37737703, 37737704, 37737709. Účet je od 1.1.2014 zrušen pro ÚSC i PO. Převod na SÚ 377 je na zvážení uživatele.
352 378 Ano, možné AUPAP: 37837801, 37837802, 37837803, 37837809. Účet je od 1.1.2014 zrušen pro ÚSC i PO. Převod na SÚ 378 je na zvážení uživatele.
419 411, 412, 413, 414, 416 Ano u SÚ 414, možné AUPAP: 41441401, 41441409. Účet je od 1.1.2014 zrušen pro PO. Převod na SÚ 41x je na zvážení uživatele.
012 AÚ 89. 35 Ano, AUPAP 03501200. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 12. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 035.
013 AÚ 89. 35 Ano, AUPAP 03501300. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 13. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 035.
014 AÚ 89. 35 Ano, AUPAP 03501400. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 14. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 035.
015 AÚ 89. 35 Ano, AUPAP 03501500. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 15. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 035.
019 AÚ 89. 35 Ano, možné AUPAP: 03501901, 03501909. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 19. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 035.
021 AÚ 29., 39., 49., 69., 79., 89. 36 Ano, možné AUPAP: 03602101, 03602102, 03602103, 03602109. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 21. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 036.
022 AÚ 89. 36 Ano, možné AUPAP: 03602201, 03602202. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 22. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 036.
025 AÚ 89. 36 Ano, AUPAP 03602500. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 25. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 036.
029 AÚ 89. 36 Ano, možné AUPAP: 03602901, 03602902, 03602903, 03602904, 03602905, 03602909. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 29. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 036.
031 AÚ 29., 49., 59., 79., 89. 36 Ano, AUPAP 03603100. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 31. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 036.
032 AÚ 89. 36 Ano, možné AUPAP: 03603201, 03603202, 03603209. Z důvodu přehlednosti doporučujeme použít AU 32. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od 1.1.2014 vykazuje na SU 036.
336, AÚ 5x.–7x. 336 Ne. Stav účtu 336 se od 1.1.2014 vykazuje na účtech 336, 337 a 338.
336, AÚ 0x.–2x. 337 Ne. Stav účtu 336 se od 1.1.2014 vykazuje na účtech 336, 337 a 338.
336, AÚ 3x.–4x., 8x.–9x. 338 Ne. Stav účtu 336 se od 1.1.2014 vykazuje na účtech 336, 337 a 338.
949 991 Ne. Účet je od 1.1.2014 zrušen.
951 992 Ne. Účet je od 1.1.2014 zrušen.
963 967 Ne. Od 1.1.2014 došlo ke změně náplně účtu 963, pokyn k převodu je uveden v přechodných ustanoveních Vyhlášky č. 473/2013.
964 968 Ne. Od 1.1.2014 došlo ke změně náplně účtu 964, pokyn k převodu je uveden v přechodných ustanoveních Vyhlášky č. 473/2013.
985 993 Ne. Od 1.1.2014 došlo ke změně náplně účtu 985.
986 994 Ne. Od 1.1.2014 došlo ke změně náplně účtu 986.
983 985 Ne. Od 1.1.2014 došlo ke změně náplně účtu 983.
984 986 Ne.. Od 1.1.2014 došlo ke změně náplně účtu 984.
961 961, 963 Ne. Rozlišit částku „Krátkodobých podmíněných závazků z operativního leasingu“ a „Krátkodobých podmíněných závazků z finančního leasingu“. Částku „Krátkodobých podmíněných závazků z operativního leasingu“ nechat na účtu 961, částku „Krátkodobých podmíněných závazků z finančního leasingu“ převést na účet 963.
962 962, 964 Ne. Rozlišit částku „Dlouhodobých podmíněných závazků z operativního leasingu“ a „Dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu“. Částku „Dlouhodobých podmíněných závazků z operativního leasingu“ nechat na účtu 962, částku „Dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu“ převést na účet 964.
981 981, 983 Ne. Rozlišit částku „Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových“ a „Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních“. Částku „Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových“ nechat na účtu 981, částku „Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních“ převést na účet 983.
982 982, 984 Ne. Rozlišit částku „Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových“ a „Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních“. Částku „Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových“ nechat na účtu 982, částku „Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních“ převést na účet 984.

Analytiky pro příspěvkové organizace

Při tvorbě nových účtů podle předchozího bodu je třeba pro tvorbu nových analytických účtů dodržovat metodiku popsanou v dokumentu: Účtová osnova Fenix Závazná analytika.

Analytiky PAP

Číselník pro rok 2014 je v distribuci. Je třeba jej naimportovat. V modulu Účetnictví, Účtový rozvrh, přehled Analytiky PAP, pro rok 2014. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor ANALPAP_CZ_201401.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor ANALPAP_CZ_2014XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. ANALPAP_CZ_201402.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Zrušené účty v PAP

197 - Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení

351 - Pohledávky za účastníky sdružení

352 - Závazky k účastníkům sdružení

55703 - Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně

Nové účty vykazované v PAP

035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:

03501200 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

03501300 - Software

03501400 - Ocenitelná práva

03501500 - Povolenky na emise a preferenční limity

03501800 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

03501901 - Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

03501909 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:

03602101 - Byty a bytové budovy

03602102 - Nebytové budovy

03602103 - Technická rekultivace

03602109 - Ostatní stavby

03602201 - Dopravní prostředky

03602202 - Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí

03602500 - Pěstitelské celky trvalých porostů

03602800 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

03602901 - Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

03602902 - Ložiska kovových nerostů

03602903 - Ložiska nekovových nerostů

03602904 - Dospělá zvířata a jejich skupiny

03602905 - Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

03602909 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

03603100 - Pozemky

03603201 - Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

03603202 - Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)

03603209 - Kulturní předměty - ostatní

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073 - Oprávky k software

074 - Oprávky k ocenitelným právům

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:

07901901 - Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

07901909 - Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám:

08102101 - Oprávky k bytům a bytovým budovám

08102102 - Oprávky k nebytovým budovám

08102103 - Oprávky k technické rekultivaci

08102109 - Oprávky k ostatním stavbám

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí:

08202201 - Oprávky k dopravním prostředkům

08202202 - Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům movitých věcí

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:

08902901 - Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

08902902 - Oprávky k ložiskům kovových nerostů

08902903 - Oprávky k ložiskům nekovových nerostů

08902904 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

08902905 - Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

08902909 - Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

152 - Opravné položky k software

153 - Opravné položky k ocenitelným právům

154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:

15601901 - Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

15601909 - Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:

15701200 - Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 15701300 - Opravné položky k nedokončenému software

15701400 - Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům

15701500 - Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům

15701901 - Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

15701909 - Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

161 - Opravné položky k pozemkům

162 - Opravné položky ke kulturním předmětům:

16203201 - Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

16203209 - Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní

163 - Opravné položky ke stavbám:

16302101 - Opravné položky k bytům a bytovým budovám

16302102 - Opravné položky k nebytovým budovám

16302103 - Opravné položky k technické rekultivaci

16302109 - Opravné položky k ostatním stavbám

164 - Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí:

16402201 - Opravné položky k dopravním prostředkům

16402202 - Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům movitých věcí

165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:

16702901 - Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

16702902 - Opravné položky k ložiskům kovových nerostů

16702903 - Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů

16702904 - Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

16702905 - Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

16702909 - Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:

16802101 - Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám

16802102 - Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám

16802103 - Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci

16802109 - Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám

16802201 - Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům

16802202 - Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům movitých věcí

16802500 - Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů

16802901 - Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

16802902 - Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů

16802903 - Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů

16802904 - Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám

16802905 - Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

16802909 - Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku

16803100 - Opravné položky k nedokončeným pozemkům

16803201 - Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

16803209 - Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní

243 - Běžný účet FKSP

25625602 - Jiné cenné papíry – depozitní směnky

41441401 - Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary

41441409 - Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní

502 - Spotřeba energie

503 - Spotřeba jiných neskladovaných dodávek

511 - Opravy a udržování

54304 - Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek

547 - Manka a škody

54902 - Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví

54903 - Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

554 - Prodané pozemky

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

569 - Ostatní finanční náklady

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602 - Výnosy z prodeje služeb

60302 - Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné

604 - Výnosy z prodaného zboží

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů

644 - Výnosy z prodeje materiálu

64904 - Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku

64905 - Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek

64906 - Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy

669 - Ostatní finanční výnosy


Do počátečních stavů je třeba doplnit Partnera aktiva/pasiva

243 - Běžný účet FKSP

25625602 - Jiné cenné papíry – depozitní směnky

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

37337309 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

37437409 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

41441401 - Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary

46946909 - Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné

47147109 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

47247209 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

Partneři PAP

Číselník pro rok 2014 je v distribuci. Proti roku 2013 nedoznal změn, ale je třeba jej naimportovat. Viz Číselníky, Organizace, přehled Partneři PAP, pro rok 2014. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor PARTPAP_CZ_201401.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PARTPAP_CZ_2014XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. PARTPAP_CZ_201402.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Typy změn

Číselník pro rok 2014 je v distribuci. Proti roku 2013 nedoznal změn, ale je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Typy změn, pro rok 2014. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor TYPYZMEN_CZ_201401.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor TYPYZMEN_CZ_2014XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. TYPYZMEN_CZ_201402.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Kontroly PAP

Číselník pro rok 2014 je v distribuci. Je třeba jej naimportovat. Viz Pomocné číselníky, přehled Kontroly PAP, pro rok 2014. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor KONTRPAP_CZ_201401.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.

Tip Pokud by v adresáři existoval soubor KONTRPAP_CZ_2014XX.TXT s vyšším číslem než XX > 01, např. KONTRPAP_CZ_201402.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.

Výkazy

 • Rozvaha – změny struktury + účtů. Bude k dispozici nová definice rozvahy.
 • Výkaz zisku a ztráty – změny názvů řádků. Bude k dispozici nová definice Výkazu zisku a ztráty.


Příloha

V příloze došlo ke změně struktury většiny tabulek a účtů. Bude k dispozici nová definice Přílohy. Nejdůležitější změny se týkají těchto tabulek:

 • Tabulka K. - původní tabulka K. zrušena, nahrazena novou tabulkou K. Doplňující informace k poskytnutým garancím.
 • Tabulka L. - Nová tabulka L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.
 • Tabulka M. - Nová tabulka M. Doplňující informace k příjmům a výdajům obsahuje doplňující informace k příjmům a výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu. V podstatě určitá forma výkazu peněžních toků přímou metodou. Je k dispozici nový číselník Příjmy a výdaje (viz Pomocné číselníky). Na řádcích účetních dokladů s účty peněz (např. účty banky, pokladny,...) je nutno zadávat údaj příjmu nebo výdaje, aby bylo možno tento výkaz sestavit.


Upozornění Pro správné sestavení Přílohy M. Doplňující informace k příjmům a výdajům je nutno na příslušné účty peněz - 241, 245 a 261 - povinně účtovat na nový atribut Příjmy/výdaje, viz dále.


Tip V příloze M. Doplňující informace k příjmům a výdajům za rok 2014 se neuvádí sloupec 2. - minulé účetní období, proto není třeba zpětně nic doplňovat.


Tip V příloze M. Doplňující informace k příjmům a výdajům za rok 2014 se sice neuvádí některé řádky: A.1.III.1. až A.1.III.6., A.1.IV.1. až A.1.IV.11., A.2.V.1. až A.2.V.3., A.2.VII.1. a A.2.VII.2., A.2.IX.1. až A.2.IX.6., A.2.X.1. až A.2.X.3. a A.2.XI.1. až A.2.XI.4. Avšak z hlediska výkazu se uvádí řádky, které jsou sumací výše uvedených řádků, tj. je třeba i v roce 2014 uvedené položky na příslušné řádky dokladů pořizovat.


Viz i: Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy a Metodika příloha, str. 20 až 23.


Doplnění ke mzdové části:

 • A.2.V.1. – sem patří veškeré složky mzdy, které jdou do hrubé mzdy a jsou součástí pak účetního dokladu (521xxx)
 • A.2.V.2.- tady do toho řádku patří příspěvek FKSP, ochranné pomůcky a vyplacené cestovní náhrady. Otázka je, že například cestovní náhrady nemusejí jít přes mzdy. Výdej pracovních oděvů taky nemusí projít přes výplatu mzdy. Hodnota fondu FKSP se vypočítává jako základ na sociální pojištění * 1%, ale mzdou neprojde. Většinou se částka zaúčtuje interním dokladem.
 • A.2.V.3. – Sem patří sociální pojištění a zdravotní pojištění za firmu. Dál sem patří příspěvek zaměstnavatele na úrazové pojištění. Pak jsem ještě můžou patřit příspěvky od firma na penzijní připojištění nebo životní pojištění. To vše prochází mzdou a je zaúčtováno v účetním dokladu ve mzdách.
 • A.2.V je sumace těch tří předchozích řádků.

PAP

 • Změna struktury stávajících částí PAP – nové řádky z titulu nových účtů PAP. Nové účty PAP. Budou k dispozici nové verze jednotlivých částí PAP pro rok 2014.
 • Partneři aktiva/pasiva v konsolidačním celku státu. Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu, pokud je tento partner identifikovatelný.
 • Partneři transakce v konsolidačním celku státu. Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu, pokud je tento partner identifikovatelný.
 • Partneři pro podrozvahové účty. Nové části PAP XV a XVI se sledují v označených řádcích podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu, pokud je tento partner identifikovatelný (viz tabulka Část XVI).
 • PAP část X navíc obsahuje Identifikáror veřejné zakázky.
 • Původně plánované rozšíření výkazu o čtyři nové části PAP XIV až XVII., které se měly odevzdávat ročně, bylo odloženo.

Schválení účetní závěrky

Od roku 2014 je vyžadováno vyhotovení nového dokumentu Schválení účetní závěrky, který se odesílá do CSÚIS, případně nadřízenému orgánu. Poprvé se touto formou odesílá schválení účetní závěrky za rok 2012.

Popis je uveden v dokumentaci Helios Orange viz:Textové přílohy - Výkazy pro příspěvkové organizace - Informace o schválení / neschválení účetní závěrky.

Úpravy v Helios Orange

Identifikátor veřejné zakázky

Pro PAP část X. se vyžaduje i identifikátor veřejné zakázky, pokud se týká vaší organizace. V číselníku zakázek je atribut zaškrtávátko Veřejná zakázka. Na zakázce je nutno veřejnou zakázku označit (vlevo dole), viz obrázek:


Formulář Zakázka


Upozornění Číslo zakázky musí odpovídat číslu veřejné zakázky uvedené v příslušných veřejných seznamech veřejných zakázek: Věstník veřejných zakázek, e-tržiště případně profil zadavatele.


Identifikátor veřejné zakázky se sleduje u veřejných zakázek zadaných od 1. 1. 2014 (tudíž ne zpětně) vždy, pokud se jedná o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost uvádím, že identifikátor veřejné zakázky může nabývat následujících tvarů v závislosti na systému, ve kterém byl vytvořen:

 • číslování veřejné zakázky na Věstníku veřejných zakázek je nestrukturovaný řetězec délky 6-8 znaků,
 • číslování veřejné zakázky na e-tržišti je strukturovaný řetězec ve tvaru TXXXRRVNNNNNNNN, kde „T“ specifikuje identifikátor, že se jedná o e-tržiště, „XXX“ specifikuje identifikátor e-tržiště přidělený MMR:

001 – Česká pošta s.p.,

002 – Syntaxit s.r.o.,

003 – Český trh a.s.,

004 – Gordion s.r.o. (sdružení E-TENDERS),

005 – Vortal – Comércio Electrónico Consultadoria E Multimédia, S.A.,

„RR“ označuje rok založení veřejné zakázky (poslední dvě čísla), „V“ specifikuje identifikátor, že se jedná o veřejnou zakázku, „NNNNNNNN“ označuje unikátní identifikátor veřejné zakázky v rámci daného e-tržiště a roku založení veřejné zakázky (vzestupná číselná řada); systémové číslo musí být uživatelům zobrazováno s rozdělovníky na následujících místech: TXXX/RR/VNNNNNNNN,

 • číslování veřejné zakázky na profilu zadavatele je strukturovaný řetězec ve tvaru PrrVnnnnnnnn, kde „P“ specifikuje, že se jedná o VZ uveřejněnou na profilu zadavatele, „rr“ specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu, „V“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku a „nnnnnnnn“ udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce, dle Přílohy č. 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.


Upozornění Pro správné sestavení PAP část X je nutno na příslušné účty 314 a 321 povinně účtovat na zakázky označené jako Veřejná zakázka.

Partneři aktiva/pasiva nebo transakce v konsolidačním celku státu

Zatím není legislativa definitivně schválena. Pro rok 2014 se týká pouze organizací přihlášených do pilotního projektu.

Bude přidán nový atribut Konsolidace do číselníku organizací. Tímto příznakem budou označovány organizace, které patří do konsolidačního celku státu. V další fázi umožníme tento seznam naimportovat ze seznamu na webu MF ČR a hromadně tyto organizace označit. Netýká se čtvrtletních částí PAP.

Formulář Organizace, vpravo dole zaškrtávátko Konsolidace. Organizace, které mají pole Konsolidace označeno, se považují za organizaci v konsolidačním celku státu.

Formulář Organizace


Tip Podle dosavadních informací se nebude za rok 2014 povinnost údaje o partnerech v konsolidačním celku státu vykazovat, bude pouze dobrovolná. Bude upřesněno.

Příjmy a výdaje

Nový číselník, v podstatě řádky výkazu přílohy M. Doplňující informace k příjmům a výdajům. Jedná se pouze o základní řádky, nikoli o součtové řádky výkazu, tu se dopočítají při aktualizaci výkazů přílohy automaticky.


Přehled Příjmy a výdaje

Povinnost vykazovat doplňující informace k příjmům a výdajům v příloze M. se týká pouze příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu.

Přehled Příjmy a výdaje se nachází v Pomocných číselnících, přehled Příjmy a výdaje:


Přehled Příjmy a výdaje


Číselník Příjmy a výdaje je třeba naimportovat. V Pomocných číselnících, přehled Příjmy a výdaje. Akcí místního menu Import vyhledáte soubor PRIJVYD_CZ_201402.TXT a stisknete tlačítko Otevřít.


Tip Pokud by v adresáři existoval soubor PRIJVYD_CZ_2014XX.TXT s vyšším číslem než XX > 02, např. CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_03.TXT atd., naimportujte soubor s nejvyšším číslem.
Tip Druhou možností je naimportovat všechny číselníky z Helios Store - Číselníky pro příspěvkové organizace.


Přehled všech položek číselníku Příjmy a výdaje pro rok 2014:

A.1. I. Příjmy z daní

A.1. II. Příjmy ze sociálních příspěvků

A.1. III. 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné

A.1. III. 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové

A.1. III. 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné

A.1. III. 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové

A.1. III. 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné

A.1. III. 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové

A.1. IV. 1. Úroky

A.1. IV. 2. Podíly na zisku

A.1. IV. 3. Nájemné

A.1. IV. 4. Jiné příjmy z vlastnictví

A.1. IV. 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu

A.1. IV. 6. Správní poplatky

A.1. IV. 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb

A.1. IV. 8. Pokuty, penále a propadnutí

A.1. IV. 9. Dary - běžné

A.1. IV. 10. Dary - kapitálové

A.1. IV. 11. Ostatní příjmy

A.2. V. 1. Mzdy a platy peněžní

A.2. V. 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům

A.2. V. 3. Sociální příspěvky

A.2. VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb

A.2. VII. 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru

A.2. VII. 2. Ostatní výdaje na úroky

A.2. VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční

A.2. IX. 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné

A.2. IX. 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové

A.2. IX. 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné

A.2. IX. 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové

A.2. IX. 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné

A.2. IX. 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové

A.2. X. 1. Dávky sociálního zabezpečení

A.2. X. 2. Dávky sociální pomoci

A.2. X. 3. Sociální dávky zaměstnavatelů

A.2. XI. 1. Podíly na zisku

A.2. XI. 2. Nájemné

A.2. XI. 3. Ostatní výdaje - běžné

A.2. XI. 4. Ostatní výdaje - kapitálové

B.1. I. Kulturní předměty

B.1. II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

B.1. III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

B.2. I. Kulturní předměty

B.2. II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

B.2. III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

D.1. I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)

D.1. II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)

D.1. III. Poskytnuté půjčky (+)

D.1. IV. Splátky poskytnutých půjček (-)

D.2. I. Přijaté půjčky (+)

D.2. II. Splátky přijatých půjček (-)

D.2. III. Vydané dluhopisy (+)

D.2. IV. Splátky vydaných dluhopisů (-)


Údaj z tohoto číselníku je nutno pořizovat v účetním deníku a na řádcích a úhradách bankovního výpisu a hlavičkách a řádcích pokladních dokladů. Na všech místech je možnost hromadných změn.

Z banky a pokladny bude zabezpečeno účtování do účetního deníku vč. atributu Příjmy/výdaje. Kontace pokladny – bude možnost na řádku kontace přednastavit Příjem a výdaj. Pokud nebude Příjem/výdaj přímo na hlavičce nebo položce pokladního dokladu, převezme se Příjem/výdaj z kontace.


Upozornění Pro správné sestavení Přílohy M. Doplňující informace k příjmům a výdajům je nutno na příslušné účty peněz - účtech patřících pod syntetiky 241, 245 a 261 - povinně účtovat na nový atribut Příjmy/výdaje.


Tip Na příslušných účtech peněz - účtech patřících pod syntetiky 241, 245 a 261 - doporučujeme v Účtovém rozvrhu roku 2014 (případně následujících letech) nastavit na záložce 2 - Další údaje nastavit pole Údaj příjmy a výdaje na Povinné. Naopak na ostatních účtech doporučujeme nastavit pole Údaj příjmy a výdaje na Zakázané.
Příjmy a výdaje - nastavení banky

Aby se dal pro účty banky (241, 245) aplikovat údaj Příjmy/výdaje, je nutno napřed nastavit, aby se bankovní výpisy účtovaly "ke každému řádku protiřádek s účtem banky". Viz Možnosti, Konfigurace / správa systému, Banka, Bankovní výpisy, Účtování. Je třeba nastavit Způsob účtování protihodnot na Ke každému řádku protiřádek:


Nastavení účtování banky


Účetní záznamy budou při účtování bankovních výpisů odpovídat následujícímu příkladu ke každému řádku protiřádek s účtem 241:

Účet MD Částka MD Účet Dal Částka Dal
- - 311 6 543,--
241 6 543,-- - -
- - 662 13,--
241 13,-- - -
321 4 500,-- - -
- - 241 4 500,--
569 150,-- - -
- - 241 150,--
Tip Samozřejmě, pokud účtujete nikoli z bankovních výpisů, ale přímo do účetního deníku, je třeba i ručně účtovat "ke každému řádku protiřádek s účtem banky".
Příjmy a výdaje - účetní deník

Aby se nové pole zobrazovalo na formuláři účetního dokladu, je nutno na druzích účetních dokladů (banka, pokladna,...) označit pole Zobrazovat organizaci 2, typ změny a údaj příjmy a výdaje, viz obrázek:

Nastavení Příjmy a výdaje


Ve formuláři účetního dokladu naleznete pole Příjmy a výdaje dole, viz obrázek:

Pole Příjmy a výdaje v účetním deníku


V přehledu účetního deníku lze údaj Příjmy a výdaje hromadně nastavit nebo opravit akcí Hromadné změny:

Pole Příjmy a výdaje ...
Příjmy a výdaje - banka

Údaj Příjmy a výdaje se dá zadávat přímo na prvotní doklady - řádky případně úhrady bankovních výpisů. Při účtování se údaj Příjmy a výdaje pochopitelně přenese do účetního deníku.


Ve formuláři řádku bankovního výpisu naleznete pole Příjmy a výdaje dole, viz obrázek:

Pole Příjmy a výdaje ve formuláři řádku bankovního výpisu


V přehledu řádků bankovního výpisu lze údaj Příjmy a výdaje hromadně nastavit nebo opravit akcí Hromadné změny:

Pole Příjmy a výdaje v přehledu řádků bankovního výpisu - hromadné změny


Ve formuláři řádku úhrady bankovního výpisu naleznete pole Příjmy a výdaje dole, viz obrázek:

Pole Příjmy a výdaje ve formuláři řádku úhrady bankovního výpisu


V přehledu úhrad bankovního výpisu lze údaj Příjmy a výdaje hromadně nastavit nebo opravit akcí Hromadné změny:

Pole Příjmy a výdaje v přehledu úhrad bankovního výpisu - hromadné změny
Příjmy a výdaje - pokladna

Údaj Příjmy a výdaje se dá zadávat přímo na prvotní doklady - pokladní doklady případně položky pokladních dokladů. Při účtování se údaj Příjmy a výdaje pochopitelně přenese do účetního deníku.


Ve formuláři pokladního dokladu je pole Příjmy a výdaje vpravo téměř dole viz obrázek:

Pole Příjmy a výdaje ve formuláři pokladního dokladu


Ve formuláři řádku pokladního dokladu je pole Příjmy a výdaje dole viz obrázek:

Pole Příjmy a výdaje ve formuláři řádku pokladního dokladu


Údaj Příjmy a výdaje lze nastavit i na kontaci pokladního dokladu, obrázek:

Pole Příjmy a výdaje ve formuláři kontace pokladního dokladu


Tip Pokud není údaj Příjmy a výdaje přímo na pokladním dokladu případně položce pokladního dokladu, přebere se v tomto případě z řádku kontace.


Upozornění Je nutno zabezpečit, aby se při účtování pokladního dokladu rozpadly podle jednotlivých příjmů a výdajů i řádky účetního deníku, kde je účtována pokladna (účet 261). Toho docílíte tím, že zaškrtnete pole Rozpad částky k úhradě po položkách na všech používaných účetních kódech (kontacích) pokladen, viz obrázek


Nastavení kontace - pole Rozpad částky k úhradě po položkách
Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export