Důležité:


Výkazy a finanční analýza - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0604 ze dne 19.07.2019

Oprava Při generování XML zprávy schvalování účetní záverky se do elementu <Popis> dostal zakódovaný text.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Pro výkazy PAP a PKP je zapracována nová funkcionalita "fakturační zaměstnanec". Kromě standardních dokladů, na kterých je do účetního deníku účtováno na organizaci, ze které se pro účely PAP a PKP použije IČO resp. ID partnera, bude možno účtovat místo organizace na zaměstnance

Pro výkazy PAP a PKP se v uvedeném případě nedohledává IČO resp. ID partnera z organizace, ale dosadí se ID partnera = 111.


Novinka Bylo upraveno doplňování účtů pro výkaz PKP


Novinka Pro výkaz PKP část III se sgrupují údaje k organizacím s různým číslem organizace, ale se stejným IČO do jednoho řádku.


Novinka Do výchozího zobrazení přehledu Definice řádku na výkazu jsou přidány jako výchozí sloupce:Text součtu (255) a Přiřazené účty (vše).Verze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava Zkopírovaný výkaz nešlo aktualizovat. Hláška

Duplicitní označení - nelze vložit záznam

Opraveno.


Oprava Opravena akce Aktualizace – doplnění vazeb účtů, která skončila hláškou „Duplicitní označení - nelze vložit záznam“

Při nastavení Automatického doplnění v definici výkazu se projevovala chyba i při aktualizaci výkazu.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Ošetřen přístup do view potřebných pro ePortal. Inicializuje se jen z přehledů ePortálu.


Novinka Pohledy do deníku z řádků výkazu byly rozšířeny i o součtové řádky.


Oprava Výkazy a finanční analýza, opravena chyba, kdy akce aktualizace po měsících neproběhne, pokud je bez minulých období.


Novinka Ve schvalování účetní závěrky byly omezeny typy souborů v příloze na pdf, jpg a png.


Oprava Oprava where při volání návazného přehledu zaměstnanců.


Oprava Účetní standardy - Hromadná kopie dokladu

Editor se chová nestandardně.
OpravenoVerze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka eReporty

Umožněno ukládat vazby na uživatele do aktuální databáze


Oprava Po průchodu přehledem Hodnoty výkazu se objevila chyba.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export