Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Výkazy a finanční analýza - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Do možností nastavení tisku formuláře byla doplněna možnost nastavit si tisk do Dokumentů. Toto nové nastavení se uplatní pouze v přehledech, které mají definovanou vazbu na přehled Dokumentů (organizace, zaměstnanci, faktury... atd.). Pokud má formulář nastaven příznak PDF/FDF, tak se nastavení tisku do Dokumentů ignoruje. Automatická příloha, pokud je na formuláři nastavena, se uloží stejně jako výsledný tisk.


Novinka Urychlena auktualizace Výkazu peněžních příjmů a výdajů.

Pro zprovoznění je třaba aplikovat skript: příspěvkové organizace IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TabFIAKonst WHERE Sekce=N'Vykazy' AND Identifikator=N'VPPV' AND Hodnota=N'Ano') INSERT INTO TabFIAKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES (N'*',N'Vykazy',N'VPPV',N'Ano') UPDATE TabCisUctDef SET TabCisUctDef.UcetPenez = 1 WHERE TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('068%') OR TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('24[1345]%') OR TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('26[12]%')

podnikatelské subjekty IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TabFIAKonst WHERE Sekce=N'Vykazy' AND Identifikator=N'VPPV' AND Hodnota=N'Ano') INSERT INTO TabFIAKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES (N'*',N'Vykazy',N'VPPV',N'Ano') UPDATE TabCisUctDef SET TabCisUctDef.UcetPenez = 1 WHERE TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('2[126]1%')

Skript nastaví i účty peněz do účtového rozvrhu. Lze nastavit odchylně.


Novinka Byla upravena funkcionalita pole Třetí účet/analytika PAP v účtovém rozvrhu:
  • Při zadávání třetího účtu v editoru účtového rozvrhu lze zobrazit přenos z číselníku Analytiky PAP (zobrazení číselníku je závislé na modulu Pomocný analytický přehled).
  • V editoru hromadných změn účtového rozvrhu nelze zadat Třetí účet na více pozic než 5.
  • V editoru hromadných změn účtového rozvrhu lze zadat Třetí účet přenosem z číselníku Analytiky PAP.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Komunikace s CSUIS - při odesílání výkazu byl zobrazen dialog pro výběr certifikátu a následně zobrazena chyba : Unspecified certificate from client.

Opraveno.


Novinka Při generování XML zprávy schvalování účetní záverky se do elementu <Popis> dostal zakódovaný text.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0604 ze dne 19.07.2019

Oprava Při generování XML zprávy schvalování účetní záverky se do elementu <Popis> dostal zakódovaný text.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Pro výkazy PAP a PKP je zapracována nová funkcionalita "fakturační zaměstnanec". Kromě standardních dokladů, na kterých je do účetního deníku účtováno na organizaci, ze které se pro účely PAP a PKP použije IČO resp. ID partnera, bude možno účtovat místo organizace na zaměstnance

Pro výkazy PAP a PKP se v uvedeném případě nedohledává IČO resp. ID partnera z organizace, ale dosadí se ID partnera = 111.


Novinka Bylo upraveno doplňování účtů pro výkaz PKP


Novinka Pro výkaz PKP část III se sgrupují údaje k organizacím s různým číslem organizace, ale se stejným IČO do jednoho řádku.


Novinka Do výchozího zobrazení přehledu Definice řádku na výkazu jsou přidány jako výchozí sloupce:Text součtu (255) a Přiřazené účty (vše).Verze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava Zkopírovaný výkaz nešlo aktualizovat. Hláška

Duplicitní označení - nelze vložit záznam

Opraveno.


Oprava Opravena akce Aktualizace – doplnění vazeb účtů, která skončila hláškou „Duplicitní označení - nelze vložit záznam“

Při nastavení Automatického doplnění v definici výkazu se projevovala chyba i při aktualizaci výkazu.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Ošetřen přístup do view potřebných pro ePortal. Inicializuje se jen z přehledů ePortálu.


Novinka Pohledy do deníku z řádků výkazu byly rozšířeny i o součtové řádky.


Oprava Výkazy a finanční analýza, opravena chyba, kdy akce aktualizace po měsících neproběhne, pokud je bez minulých období.


Novinka Ve schvalování účetní závěrky byly omezeny typy souborů v příloze na pdf, jpg a png.


Oprava Oprava where při volání návazného přehledu zaměstnanců.


Oprava Účetní standardy - Hromadná kopie dokladu

Editor se chová nestandardně.
OpravenoVerze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka eReporty

Umožněno ukládat vazby na uživatele do aktuální databáze


Oprava Po průchodu přehledem Hodnoty výkazu se objevila chyba.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export