Výkaz podle zákona o povinném značení lihu - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Od verze Helios Orange 2.0.2013.1102 ze dne 3.12.2013 je v modulu Oběh zboží nová evidence určená pro klienty, kteří mají povinnost podávat denní výkaz prodeje lihu.
Legislativa: zákon 307/2013 Sb. (§ 38, § 43)

Evidence je umístěna pod Zboží a služby s názvem Výkaz lihu

Popis funkčnosti

 • Výkaz se generuje a ukládá v agendě Výkaz lihu.
 • Výkaz se generuje za jeden den, z realizovaných dokladů.
 • Výkaz se generuje z výdejek, výdejek v evidenční ceně, storno výdejek, storno příjemek.
 • Výkaz se generuje volitelně podle data realizace nebo podle data případu.
 • Některé doklady lze z výkazu vyřadit (interní převody).
 • Prostřednictvím akce Zprávy – Generování zpráv se generuje XML
 • XML s výkazem se ručně vkládá do aplikace celní zprávy na webu


Nastavení

Konstanty

V konfiguraci modulu Oběh zboží (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží) se nastavuje typ výkazu a datum, podle kterých se bude výkaz vytvářet.

Výkaz o povinném značení lihu (z 307/2013 Sb.):

 • Není (výchozí)
 • Držitel kontrolních pásek - § 38
 • Distributor lihu - § 43


Výkaz o povinném značení lihu podle data:

 • Datum realizace (výchozí)
 • Datum případu


Upozornění Změna nastavení datumu v průběhu vykazování může mít v některých případech dopad na nevykázání některých pohybů nebo k opakovanému vykázání stejných pohybů. Proto doporučujeme toto nastavení neměnit.


Pro DIC odesílatele bude použit DIC DPH organizace 0 pro zemi CZ.

Pro IC a DIC odběratele bude použit IC a DIC DPH (CZ)u organizace uvedeného na pozici odběratel na dokladu oběhu zboží.


Nastavení v kartách Zboží a služby

V přehledu Zboží a služby skladu je potřeba označit ty karty, jejichž pohyby se mají vykazovat podle výše jmenovaného zákona. Na kmenové kartě, na záložce 8-Clo vyplňte údaje:

 • Procento lihu (15-100)
 • Objem spotřebitelského balení v ml – (60 – 10000)
 • Koeficient – kolik spotřebitelských balení je evidenční MJ

Do výkazu se dotahuje povinná položka EAN zboží. EAN se dotahuje z čárových kódů ve Zboží a služby. Každá kmenová karta, která má být zahrnuta do výkazu, musí mít vyplněný čárový kód.


Nastavení na řadách dokladů

Na řadě pohybových dokladů (na záložce 1-Definice) lze nastavit, aby doklady této řady dokladů byly (nebo nebyly) zahrnuty do výkazu lihu. Vyřazení řady z výkazu je užitečné pro interní převody mezi sklady, které se nebudou vykazovat.

Upozornění Implicitně není žádná řada zahrnuta do výkazu. Nově vzniklé řady nebudou mít zaškrtnuto Zahrnout do výkazu.


Nastavení definice zprávy

Pro generování XML zpráv je potřeba vyplnit definici pro výkaz lihu. Tu lze nastavit nad přehledem výkaz lihu – Akce (pravá myš) – Zprávy – Generování zpráv. Otevře se přehled definice zpráv. Zvolte „Nový“. V nové definici zprávy se předvyplní formát zprávy „Výkaz o povinném značení lihu (z 307/2013Sb.) - XML“. Zde je potřeba vyplnit název zprávy a adresář pro adresu místa určení zprávy. Uživatel, který bude zprávu vytvářet, musí mít právo zápisu do tohoto adresáře.


Vytvoření výkazu

V hlavním menu pod agendou Zboží a služby je přehled s názvem Výkaz lihu

 • V přehledu Výkaz lihu zadejte F2-Nový pro vytvoření nového výkazu.
 • Vyplňte datum, za které se podává oznámení. Dále vyberte typ hlášení. Standardně se předpokládá hlášení Řádné. Lze zvolit hlášení Řádné nebo Opravné. Založí se hlavička hlášení a proběhne výpočet hlášení.
 • Založí se nový záznam v přehledu Výkaz lihu. Je ve stavu Pořízeno.
 • Vygenerujte XML soubor. V přehledu Výkaz lihu Akce - Zprávy – Generování zpráv – (výběr definice) – Přenos.
 • Vygeneruje se XML. Stav výkazu se změní na „Odesláno“.
 • Prostřednictvím ORO WebKlienta celní zprávy odešlete XML zprávu.


Do hlášení se dostanou ty položky, které jsou v pohybových dokladech za dané datum a na kartách mají vyplněný obsah alkoholu nejméně 15% a odběratelé mají IČ.

Pro Výkaz lihu jsou k dispozici přehledy pro zboží (kmenové karty), odběratele a položky (pohyby Oběhu zboží). Z každého přehledu lze zobrazit detail z pohybů Oběhu zboží.

Do detailního přehledu položek se dostanou i ty pohybové položky, na jejichž řadě bylo nastaveno, že nemají být zahrnuty do hlášení. Takové položky budou mít nastavený status zahrnout do hlášení - NE. Nad položkami detailního přehledu je akce na hromadné zařazení/vyřazení z výkazu. Tuto funkci využijete, pokud některé položky potřebujete zařadit/vyřadit do výkazu. Například prodejní doklad Oběhu zboží byl omylem zařazen do řady určené pro interní převody (s nastavením Zařadit do výkazu - Ne). Položky, které mají tento status nastavený na NE, lze změnit na ANO. Potom se do výkazu dostanou.

Pro vygenerování XML se použije definice pro generování zpráv – Akce (pravá myš) – Zprávy – Generování zpráv. Po výběru definice (Přenos) se vygeneruje XML zpráva.
Pozn.: V procesním okně bude výsledek generování XML. Text Výkaz lihu byl odeslán znamená, že byl uložen na úložiště dat, které je nastavené vDefinici zprávy

Tuto XML zprávu uživatel importuje do ORO WebKlient aplikace celní zprávy, viz. https://app.celnisprava.cz/OroKlient/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export