Důležité:


Upload dokumentů do SkyDrive - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin umožňuje nahrání souborů z lokálního disku do cloudového úložiště SkyDrive. Do Helios Orange se po nahrání souboru uloží odkaz na tento soubor. Soubory jsou po nahrání přístupné přes webové rozhraní nebo přes různé klienty SkyDrive, kteří existují pro různé platformy (Windows, OS X, iOS, Android, Window Phone, ...). Více informací o službě SkyDrive najdete na stránkách společnosti Microsoft.

Popis řešení

Princip fungování:

Skydrive.png

Po instalaci pluginu přibudou akce v přehledu Dokumenty:

  • SkyDrive -> Nahraj soubor(y)
  • SkyDrive -> Volné místo

V přehledu Dokumenty vzniknou i následující externí atributy (sloupce):

  • SkyDrive -> Název pro SkyDrive - ukládá se název souboru, pod kterým je uložený ve SkyDrive
  • SkyDrive -> SkyDrive - zaškrtávací políčko, které označuje soubory nahrané na SkyDrive

Po prvním spuštění některé z akcí (Nahraj soubor(y), Volné místo) se zobrazí přihlašovací okno:

SkyDriveLogin.png

Je třeba zadat platné přihlašovací údaje k Windows Live účtu. Po úspěšném přihlášení se zobrazí okno pro potvrzení povolení přístupu k účtu.

SkyDriveConfirm.png

Následně se spustí původně vybraná akce.

Upozornění Po úspěšném přihlášení se do Helios Orange uloží přihlašovací řetězec, který se bude používat pro ověření identity při následujících spuštěních akcí. Řetězec se používá společně pro všechny uživatele. Přihlašovací řetězec má aktuálně platnost 1 rok. Po uplynutí tohoto času bude třeba se znovu úspěšně přihlásit.


Akce Volné místo

Akce slouží pro zobrazení kapacity účtu SkyDrive. Zobrazuje informaci o celkové kapacitě a o aktuálně volném místě.

SkydriveQuota.png

Akce Nahraj soubor(y)

Po spuštění akce se zobrazí okno pro výběr souborů. Je možné vybrat jeden nebo více souborů najednou.

SkyDriveOpenFile.png


Po výběru souborů se zobrazí procesní okno s informací, který soubor se aktuálně zpracovává.

SkyDriveWait.png


Po ukončení nahrávání souborů se zobrazí okno s výsledkem, kde jsou zobrazené stavy jednotlivých souborů a též případné chyby, které se můžou vyskytnout při nahrávání. Před nahráním prvního souboru se na SkyDrive vytvoří adresář Helios, do kterého se budou ukládat všechny soubory nahrané tímto pluginem.

SkyDriveResult.png


Po úspěšném nahrání souboru na SkyDrive se uloží odkaz na soubor do přehledu Dokumenty. Jestliže byl soubor nahrávaný z přehledu, který souvisí s konkrétním záznamem, připojí se odkaz i k tomuto záznamu.

SkyDriveDocuments.png


Po spuštění akce "Otevřít" se otevře předvolený webový prohlížeč. V prohlížeči se zobrazí náhled souboru, případně jestliže jde o soubor neznámého typu, spustí se stahování vybraného souboru.

SkyDriveBrowser.png


Upozornění Odkaz, který se ukládá do Dokumentů, umožňuje nejen čtení, ale i editaci jednotlivých souborů (týká se to vybraných typů souborů např. Excel, Word, ...)

Podporované soubory

Podporované jsou soubory s následujícími příponami:

3g2, 3gp, ai, bmp, chm, doc, docm, docx, dot, dotx, epub, gif, jpeg, jpg, mp4, one, pdf, png, pot, potm, potx, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, psd, tif, tiff, txt, xls, xlsb, xlsm, xlsx, wav, webp, wmv.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export