Ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 u komunikačního rozhraní VREP/APEP pro zasílání e-Podání.

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V rámci potvrzení podání zprávy na portál VREP distribuuje ČSSZ následující upozornění:


Upozorňujeme podávající na ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 u komunikačního rozhraní VREP/APEP pro zasílání e-Podání k 31.12.2017. Od 1.1.2018 bude ČSSZ podporován pouze komunikační protokol TLS 1.2. Bližší informace naleznete na webu ČSSZ v aktualitách sekce e-Podání: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ a v dokumentu http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/DC5545C4-3CAD-4BA1-9F60-CE082158C166/0/Ukonceni_podpory_TLS.pdf


Ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 u komunikačního rozhraní VREP/APEP pro zasílání e-Podání.


V současné době je v souvislosti s šifrovacími protokoly TLS 1.0 a 1.1 známo mnoho technických zranitelností, které mohou ohrozit informační systémy. Útočník v pozici „Man-in-the-Middle“ může provést útok na přenášená šifrovaná data. Může potenciálně dešifrovat a následně odposlechnout elektronickou komunikaci. Proto se od použití těchto protokolů ustupuje s tím, že lze komunikovat přes protokol TLS 1.2.


ČSSZ, jakožto moderní úřad podporující elektronickou komunikaci se svými klienty, musí eliminovat případné hrozby související s provozováním starších protokolů TLS. Kybernetický útok na vzájemnou komunikaci mezi ČSSZ a jejím klientem s úmyslem narušit integritu a důvěrnost této komunikace by mohl významným způsobem omezit, nebo dokonce znemožnit poskytování služeb e-Podání. Proto ČSSZ rozhodla o ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 u komunikačního rozhraní VREP/APEP pro příjem e-Podání k 31. 12. 2017. V produkčním prostředí VREP/APEP bude od 1. 1. 2018 podporován pouze komunikační protokol TLS 1.2.


ČSSZ si uvědomuje závažnost svého rozhodnuti, které ovlivní zejména uživatele starších operačních systémů (Windows XP, Vista) a neaktualizovaných SW pro zasílání e-Podání. Právě proto dává dostatečný prostor vývojářům a SW firmám pro přechod k zabezpečené komunikaci u jejího komunikačního rozhraní VREP/APEP prostřednictvím protokolu TLS 1.2 dle tohoto harmonogramu:


15. 9. 2017

V testovacím prostředí bude ukončena podpora protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 na komunikačních rozhraních:  t-epodani.cssz.cz,  t-vrep2.cssz.cz. Podpora protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 bude ponechána pouze u komunikačního rozhraní:  t-vrep2.cssz.cz (z důvodu testování rozhraní a jeho kompatibility). Produkční prostředí zůstává do konce roku 2017 beze změny.


30. 11. 2017

Ukončení podpory TLS 1.0 a 1.1 v testovacím prostředí také u komunikačního rozhraní: • t-vrep2.cssz.cz. Celé testovací prostředí ČSSZ tak bude podporovat pouze komunikaci s TLS 1.2. Produkční prostředí bude podporovat TLS 1.0, 1.1, 1.2 do 31. 12. 2017.


31. 12. 2017

Ukončení podpory TLS 1.0 a 1.1 v produkčním prostředí a to na všech komunikačních rozhraních VREP/APEP: epodani.cssz.cz, vrep2.cssz.cz, vrep2.cssz.cz. Produkční prostředí bude od 1. 1. 2018 podporovat pouze TLS 1.2.


Jsme přesvědčeni, že klienti pochopí nezbytnost tohoto opatření, které vede k zajištění vyšších bezpečnostních standardů komunikace mezi ČSSZ a jejími klienty. Zároveň věříme že, SW vývojáři a SW firmy včas zareagují a poskytnou svým klientům SW komunikující s ČSSZ na dnešní době odpovídajících bezpečnostních standardech.


Odpověď oddělení vývoje HELIOS Orange:


Z hlediska programu HELIOS Orange se netýká o programovou změnu. Výběr šifrovacího protokolu pro HTTPS komunikaci provádí jádro Windows. Porovnává svůj seznam protokolů se seznamem protokolů serveru, na který je zpráva odesílána. Z průniku porovnání vybere ten nejsilnější protokol. Jde tedy jen o to, aby uživatel měl Windows, které protokol TLS 1.2 podporují. Námi podporované operační systémy by ho umět měly. Může nastat, že někdo bude mít v nastavení Windows nějaké odlišnosti. Ověřit si nastavení lze (Možnosti internetu – Upřesnit – Zabezpečení – Používat protokol TLS 1.X).


Moznosti internetu.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export