Uživatelské konstanty - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Uživatelské konstanty - globální

Volba hlavní nabídky Možnosti, Uživatelské konstanty - globální otevře přehled obecných nastavení systému Helios Orange platných pro právě přihlášeného uživatele. V tomto okně vybíráte, jakým stylem a velikostí písma se budou zobrazovat a tisknout jednotlivé názvy modulů a přehledů, údaje formulářů a vkládaná data. Konstanty zde nastavené jsou platné pro daného uživatele a všechny nabídky a přehledy systému Helios Orange. Jméno uživatele, kterému nastavujete konstanty, je zobrazeno v záhlaví okna.

Uživatelské konstanty – globální

Uzivatelske konstanty - globalni - Spolecne kapitoly1.jpg


Písmo

V první části měníte v rámci celého systému styl zobrazení nabídek, přehledů a pořizovaných dat. Parametry lze kdykoliv změnit.

 • Jméno – v rozbalovacím seznamu vybíráte styl písma, který chcete pro zobrazování použít. Dostupné jsou všechny styly písma nainstalované ve vašem operačním systému (Windows).
 • Velikost - tlačítky se šipkami nastavujete velikost zobrazení zvoleného stylu písma. V následujícím okně je pak vidět vzorový text tzn. jak bude výsledná kombinace stylu a velikosti písma vypadat.
 • Změny aplikovat ihned - zaškrtnutím políčka se změna stylu i velikosti písma projeví v celém systému ihned, bez dalšího potvrzování. Pokud není políčko zaškrtnuté, musíte veškeré změny potvrdit tlačítky OK nebo Použít.
 • Výchozí - tlačítkem vyvoláte výchozí nastavení zobrazení. Výchozí nastavení = styl MS Sans Serif, velikost písma 8.


Použít písmo i pro menu a nástrojové lišty

Po zaškrtnutí se písmo pro zobrazení použije i na všechna menu a popisky u ikonek v nástrojových lištách. Jestliže zaškrtnuto není, menu a nástrojové lišty jsou zobrazeny pomocí systémového fontu.


Pro tisk použít stejný font jako pro zobrazení

Pokud bude tato konstanta zaškrtnutá, nebude další pole přístupné a pro tisky bude použito stejné nastavení jako je u zobrazení.

Pokud nebude konstanta zaškrtnutá, bude přístupné další pole, kde nastavujete styl tisku. Toto nastavení se netýká tisku formulářů. Opisy, definované opisy, kontingenční tabulka a další tento font respektují.

 • Jméno – v rozbalovacím seznamu vybíráte styl písma, který chcete pro zobrazování použít. Dostupné jsou všechny styly písma nainstalované ve vašem operačním systému (Windows).
 • Velikost - tlačítky se šipkami nastavujete velikost zobrazení zvoleného stylu písma. V následujícím okně je pak vidět vzorový text tzn. jak bude výsledná kombinace stylu a velikosti písma vypadat.


Vzhled

 • Vzhled hlavní nabídky - vybíráte ze dvou voleb, záložky nebo navigační panel
 • Základní vzhled - vybíráte typ vzhledu, přednastaven je Styl MS Windows
 • Typ tlačítek pro lišty standatdní a uživ. menu - nastavujete globální vlastnosti tlačítek nástrojových lišt (velká nebo malá tlačítka)
 • Zobrazit text.../Zobrazit lištu... - nastavujete globální vlastnosti nástrojové lišty
 • Velikost ikonek pro velká tlačítka - nastavujete globální velikost ikon pro velká tlačítka na nástrojové liště
 • Použít ikonky pro velká tlačítka i pro malá tlačítka


Tlačítkem OK provedené změny potvrdíte, tlačítkem Storno zavřete okno bez uložení změn.

Uživatelské konstanty – lokální

Volbou hlavní nabídky Možnosti, Uživatelské konstanty lokální nastavujete aktuálně přihlášenému uživateli některé výchozí hodnoty pro pořizování ve vybraných modulech a přehledech. Lze například přednastavit konkrétní číslo pokladny, která se automaticky uživateli nabídne po otevření modulu Pokladna. Jméno uživatele, kterému nastavujete konstanty je zobrazeno v záhlaví okna.

Obecné uživatelské konstanty jsou členěny do následujících záložek:


Záložka Základní

Uzivatelske konstanty lokalni Zakladni.jpg

Přihlašovací jméno
Pouze informativní pole. Přihlašovací jméno uživatele, kterému právě nastavujete konstanty.

Jazyk Heliosu 1
Ze seznamu vybíráte nainstalované jazykové prostředí (Česky, Slovensky, Německy …).

Jazyk Heliosu 2
Nastavení druhého jazyka, který se uplatní v případě, že překlad textu hlášky nebyl pro první jazyk nalezen. Priorita překladu je tedy Jazyk Heliosu 1, Jazyk Heliosu 2, čeština s diakritikou.

Jazyk návrháře tiskových formulářů
Nastavujete, v jakém jazyce s Vámi bude komunikovat návrhář tiskových formulářů Report builder. Vybíráte z možností:

 • Podle jazyka programu
 • Originální angličtina

Velikost zobrazení
Nastavujete výchozí velikost zobrazení tisku v náhledu. Vybíráte z možností:

 • Celá stránka
 • Šířka stránky
 • 100%
 • Zadaná procenta

Skupina ikon
Možnost uživatelského nastavení ikon. Vybíráte skupinu z přehledu Skupiny ikon

Nápověda
Možnost zadání podle jazyka programu nebo čeština.

Záložka E-mail, Fax, Soubor

Uživatelské konstanty – lokální, záložka E-mail, Fax, Soubor

Uzivatelske konstanty lokalni Spolecne kapitoly.gif


Profil pro e-mail
Nastavení implicitního profilu rozhraní pro e-mail - Základní MAPI a Rozšířené MAPI (pokud lze). Pokud není rozšířené MAPI detekováno, použije se základní MAPI. Toto nastavení je platné pro HeMail.EXE. Pokud je tento program přejmenován či smazán a e-mail posílá přímo Helios, používá se pouze rozhraní Základní MAPI.

Implicitní rozhraní lze měnit uživatelem přímo v editoru odesílání e-mailu.Implicitní typ přílohy pro posílání tisku el. poštou
Z číselníku Definice exportu tisku vybíráte přednastavený formát souboru.

Dotaz na název přílohy při odesílání tiskové sestavy elektronickou poštou
Zaškrtávací pole, na kterých určujete chování programu. Při zaškrtnutí budete před odesláním sestavy vyzváni k zadání názvu přílohy. Pokud není zaškrtnuto, bude název vygenerován automaticky.


Otevřít dialog klienta elektronické pošty
Zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí se po zadání údajů v Helios Orange otevře klient elektronické pošty s připravenou zprávou k odeslání. V tuto chvíli máte možnost zprávu doplnit a ručně odeslat.


Implicitní typ pro uložení tisku do souboru
Implicitní cesta pro uložení do souboru
Typ souboru a cesta pro uložení tisku do souboru. které se budou přednabízet při tisku do souboru.
Vybíráte z číselníku Definice exportu tisku.


Implicitní typ pro uložení tisku do dokumentů
Implicitní cesta pro uložení tisku do dokumentů
Přednastavení typu souborů a cesty pro uložení pro akci uložení do dokumentů.
Vybíráte z číselníku Definice exportu tisku.

Záložka Vzhled

Barevné zvýraznění aktivního pole na formulářích
Při zaškrtnutí této konstanty bude aktivní editační pole ve formulářích (tj. pole, ve kterém se nachází kurzor) barevně podbarveno. Barva podbarvení se přebírá z nastavení vzhledu Windows - položka Popis tlačítka.


Zobrazit uživ.menu na stisk prostředního tlačítka myši
Pokud je definováno uživatelské menu, pak při zaškrtnutí konstanty lze vyvolat stiskem prostředního tlačítka myši (kolečka). V opačném případě jej lze zobrazit jen z místní nabídky nebo za použití ikon ve spodní části obrazovky.


Různé podbarvení sudých a lichých řádků v přehledech
Zaškrtávací pole, kterým lze vypnout či zapnout podbarvení sudých a lichých řádků v přehledech. Implicitně je podbarvení zapnuto.


Barevné zvýraznění třídících sloupců
Při zaškrtnutí této konstanty budou podbarveny ty sloupce, podle kterých je přehled setříděn.


Barva textu nadpisu sloupce podle barvy v Nastav
Při zaškrtnutí budou záhlaví sloupců nadepsány stejnou barvou, jaká se zobrazuje v pojmenování sloupců v Nastav

 • externí sloupce - zelená barva
 • uživatelsky definované - modrá barva
 • počítané sloupce - červená barva
 • programátorsky definované - černá barva


Víceřádkové záhlaví sloupců
Pokud je zaškrtnuto, pak se u záhlaví sloupců automaticky nastaví výška tak, aby byl vidět celý název sloupce (zalomený na více řádků).


Počet řádků při otočení kolečka myši
Implicitně je nastaveno na 1 řádek. Pokud se zadá 0, bude se posun řídit podle Windows: Ovládací panely - Myš - záložka Kolečko nebo popř. jiná záložka - závisí na použitém ovladači. Implicitně tam bývá posun o 3 řádky.


Implicitní třídění v Nastav
Zde je možno nastavit implicitní třídění přehledu atributů v F4 - Nastav:

 • Systémové třídění,
 • Podle abecedy,
 • Podle typu atributu.

Jako výchozí je nastaveno systémové třídění.


Rozšířená bublinová nápověda
Pokud je zaškrtnuto, tak se Vám zobrazí nápověda v rozšířené formě.


Aktivovat po startu záložku
Je možné nastavit, jaká záložka se zobrazí jako výchozí po spuštění aplikace:

 • Přehledy
 • Oblíbené
 • WorkFlow
 • Dataskop


Aktuality
Při zobrazení přehledu lze ponechat nebo úplně schovat panel Aktualit

 • Panel úplně schovat
 • Nechat lištu

Záložka Obrázek na plochu

Zde je možno nastavit obrázek, který se bude uživateli objevovat na ploše Helios Orange.


Záložka El. podpis PDF

Nastavení pro elektronický podpis PDF dokumentů a Časové razítko, viz kapitola Podepisování a šifrování PDF. Všechny PDF výstupy z Helios Orange mohou být podepsány elektronickým podpisem, zašifrovány a opatřeny časovým razítkem.


Banka

Nastavujete údaje, které se uživateli automaticky doplní při pořizování a platebních příkazů.

Tuzemské platební příkazy

 • Vlastní údaj banky – dvoumístný kód pro potřeby bankovního ústavu.
 • Místo vystavení – údaj v rozsahu 30 libovolných znaků.
 • Údaj pro vlastní potřebu příkazce – údaj v rozsahu 30 libovolných znaků.
 • Implicitní doba splatnosti platebního příkazu, dny od data vystavení – nastavujete počet dní o které se zvýší datum splatnosti na platebním příkaze oproti datumu vystavení.

Zahraniční platební příkazy

 • Cílová země – nastavujete cílovou zemi platebního příkazu. Vybíráte z číselníku.
 • Platební titul – nastavujete konstantní platební titul. Vybíráte z číselníku.
 • Měna – volíte měnu platebního příkazu. Rovněž vybíráte ze seznamu.
 • Poplatky – nastavujete konstantní textový údaj, který se přenáší do platebního příkazu do pole Úhrada poplatků. Lze zadat maximálně 15 libovolných znaků.
 • Implicitní doba splatnosti platebního příkazu, dny od data vystavení - nastavujete počet dní o které se zvýší datum splatnosti na platebním příkaze oproti datumu vystavení.

Externí komunikace

 • Použít přímý kanál ke komunikaci s bankou - zaškrtávací pole, pokud bude zaškrtnuto používání, zpřístupní se následný řádek
 • Cesta na aplikaci Přímý kanál - zadáváte cestu, pomocným tlačítkem můžete vstoupit do přehledu disků a adresářů a zde vybrat, kde leží aplikace Přímý kanál
 • Parametry - V případe vstupu do přímého kanálu pomocí certifikátu je třeba spouštet aplikaci s řádkovým parametrem. Zde se parametr zadává. Pokud je vstup pomocí čipové karty, parametr zůstane prázdný.

Automatické přiřazení úhrad - uživ. definice

Nastavení voleb pro způsob dohledání úhrad. Lze tak zrychlit zpracování bankovních výpisů. Tato definice má přednost před globálními parametry. Funkcionalita je dostupná v přehledech bankovních výpisů a položek. Pro efektivnější dohledání úhrad doporučujeme spouštět akci po jednotlivých typech transakcí na položkách s odpovídajícím nastavením. Význam jednotlivých voleb odpovídá parametrům nastavení banky v globálních konstantách v části Úhrady Konstanty - Společné kapitoly.

Firemní aktivity

 • Přednastavená kategorie aktivity – z přehledu kategorií jednání můžete vybrat kategorii, kterou budete nejčastěji používat.
 • Přednastavený vzor úkolu – zde vybíráte vzor úkolu, který si přednastavíte
 • Přednastavená složka pro přenos pošty z Outlooku - přes tlačítko "Procházet" vyberete emailovou složku vašeho účtu v programu MS Outlook, ze které se budou do Helios Orange přenášet emaily.
 • Přesouvat přenesené zprávy do podsložky _HeO - pokud je tato akce zaškrtnuta, potom při přenosu pošty z Outlooku do Heliosu se ve struktuře Outlooku vytvoří nová složka původnínázev_HeO, kam se email převedený do Heliosu přesune.
 • Maska zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit - zobrazí v kalendáři aktivit údaje ze zadaných specifikátorů zadaných polí
 • Maska zobrazovaných údajů v kalendáři úkolů - zobrazí v kalendáři úkolů údaje ze zadaných specifikátorů zadaných polí

Příklady a zobrazení konkrétního nastavení najdete v příručce modulu Firemní aktivity.

Oběh zboží

 • Přednastavené středisko – z číselníku organizační struktury vybíráte středisko, které se uživateli automaticky otevře v modulu Oběh zboží. Konstanta je dvouhodnotová, v prvním poli se zobrazuje číslo střediska a v druhém název.
 • Alt+S+X (X = 0 až 9) - z číselníku organizační struktury vybíráte středisko (sklad), v modulu Oběh zboží se poté budete moci pomocí kombinace kláves <Alt><S><X> přepnout na nastavený sklad.
 • Terminal port - pole se seznamem
 • Multi kod


Pokladna

 • Přednastavená pokladna – z číselníku pokladen vybíráte pokladnu která se uživateli automaticky otevře po spuštění tohoto modulu.


Pokladní prodej

 • Přednastavená řada účtenek - z číselníku Řady účtenek vybíráte řadu, která se uživateli automaticky otevře.


Účetnictví

 • Přednastavený druh účetního dokladu – z číselníku vybíráte druh účetního dokladu, který se uživateli automaticky otevře po vstupu do účetního deníku v modulu Účetnictví.
 • Přednastavené období - vybíráte období, které se má automaticky otevřít při vstupu do modulů (netýká se tedy pouze účetnictví, ale i ostatních modulů).


Celní případy

 • Přednastavené parametry - z přehledu parametrů vybíráte sadu konstant.
 • Automatický import číselníků - zaškrtnutím volíte, zda se uživateli po update Helios Orange nabídne při spuštění systému import celních číselníků. Default nastavení této konstanty je zaškrtnuto - import se nabízí.
Upozornění Import se nabízí jen v databázích, které obsahují celní moduly, tj. Celní případy, Intrastat, Celní příjemky a výdejky.


Intrastat

 • Přednastavená zpravodajská jednotka - vybíráte ze seznamu zpracovávaných zpravodajských jednotek.


Dokumenty

Nastavujete implicitní chování editorů při práci s dokumenty. Vybrané akce a cesty se budou přednabízet:

 • Dokumenty implicitně ukládat do databáze
 • Implicitně sledovat historii změn dokumentů
 • Implicitně zahrnovat do všeobecných dokumentů
Upozornění POZOR! Toto nastavení je funční pouze v přehledech dokumentů nad doklady. V soudečkovém přehledu dokumentů, kde nelze v editoru editovat zahrnutí do všeobecných dokumentů, je toto pole vždy zaškrtnuto.
 • Implicitní cesta pro načtení dokumentu: - zadáváte cestu pro ukládání dokumentů mimo databázi
 • Implicitní úroveň stromu dokumentů:
 • Celý název úrovně: - název je vyplněn podle vybrané úrovně


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export