Důležité:


Typy vozidel - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tomto přehledu jsou uvedeny jednotlivé typy evidovaných vozidel, které slouží jako šablony pro evidenci nových vozidel. Můžete si tak vytvořit typy jako osobní, nákladní, přívěsy atd. Typy vozidel využijete při zadávání nových vozidel do evidence. Podle hodnot uvedených u jednotlivých typů se budou předvyplňovat údaje na kartě nového vozidla. Podle tohoto hlediska můžete také filtrovat. Např. při využití vozidel filtrujete podle těchto typů. Zobrazí se tak informace o vozidlech, které odpovídají vybranému typu.

Volbou Nový v tomto přehledu se otevře vstupní formulář, který obsahuje dvě záložky. Na první zadáváte základní údaje o vozidle a na druhé některé technické údaje.


Při práci s přehledem můžete samozřejmě využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange.

Jednotlivé pole formuláře již byly vysvětleny při postupu evidence nového vozidla. Správné vyplnění tohoto formuláře je důležité především v případě, že evidujete více vozidel jednonoho typu. Systém při zadání nového vozidla automaticky předvyplní údaje podle vybraného typu a tím ulehčí opakované zadávání vozidel stejného typu..Tento formulář obsahuje především údaje důležité pro výpočet normované spotřeby pohonných hmot a částky silniční daně.

Další možností je definovat Alternativní normy spotřeby PHM pro jednotlivé typy vozidel. Akci vyvoláte místní nabídkou v přehledu typů vozidel. Postup je stejný jako při definování alternativních norem spotřeby PHM u jednotlivých vozidel. Touto volbou však vytvoříte alternativní normy spotřeby PHM pro všechna vozidla zahrnutá do tohoto typu vozidel.

Kterou normu spotřeby použít, zda běžnou nebo alternativní, pak určujete na stazce vozidla.

Skupiny vozidel

Skupiny vozidel mohou posloužit jako další třídící hledisko. Definujete si tak vlastní skupiny, do kterých budete jednotlivá vozidla při jejich evidenci zařazovat. Můžete si tak vytvořit např. skupiny podle využití vozidla (jeřáby, sklápěče, cisterny atd.) nebo jiné skupiny, které máte možnost využít při filtraci. Pokud budete chtít tyto skupiny využívat, musíte je při zadávání nového vozidla pečlivě vyplňovat.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export