Důležité:


Typy norem - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tato část modulu Doprava je vytvořena pro definování různých norem spotřeby pohonných hmot. Kromě běžné normy spotřeby, kterou uvádíte na kartě každého vozidla, tak můžete pomocí těchto norem definovat alternativní normy spotřeby pohonných hmot. Můžete tak odlišit např. normy spotřeby ve městě, kombinovanou spotřebu nebo spotřebu v zimě či v extremním terénu.

Upozornění Touto cestou vytvoříte pouze typy alternativních norem spotřeby. Samotnou alternativní normu spotřeby pak vytvoříte ke každému vozidlu na přehledu vozidel.


Přehled vytvořených alternativních norem spotřeby PHM otevřete volbou Doprava, PHM, Typy norem v hlavní nabídce systému Helios Orange.


Pokud je přehled prázdný nebo chcete vytvořit další typ normy, potom volbou Nový otevřete jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nového typu spotřeby. Vyplníte zde pouze název vytvářené alternativní normy.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export