Důležité:


Tuzemské stravné - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tomto sazebníku musíte zadat výši stravného v korunách, náležející zaměstnanci podle délky trvání tuzemské služební cesty, které přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den služební cesty. Tyto sazby jsou základem pro výpočty cestovních náhrad. Můžete zadávat libovolný počet pásem. Při určování výše stravného je však třeba postupovat v souladu se zákonem o cestovních náhradách, který stanovuje jednotlivá pásma trvání služební cesty a jim odpovídající výše stravného.

Z důvodu existence odlišných sazeb stravného pro jednotlivé firmy je tento sazebník při dodání prázdný. Proto musíte před tvorbou cestovních příkazů tento sazebník vytvořit. Volbou Nový na přehledu Tuzemské stravné se otevře jednoduchý vstupní formulář pro zadání výše stravného.

Hodin nad

Pokud bude služební cesta trvat nad počet hodin, který vyplníte do tohoto číselného pole, bude pracovníkovi přiznáno příslušné stravné, které je vyplněné v poli Stravné [Kč].

Stravné [tuz.měna]

Číselné pole pro zadání výše tuzemského stravného, které přísluší zaměstnanci, pokud je délka služební cesty větší než odpovídající počet hodin. Jde o stravné, které přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty.

Stravné (zákonné)

Číselné pole pro zadání výše tuzemského stravného, které přísluší zaměstnanci za kalendářním den podle zákona, pokud je délka služební cesty větší než odpovídající počet hodin. Je-li je stravné poskytované zaměstnavatelem v souladu se zákonnými limity (v poli Stravné[tuz.měna]) a nedojde tak k příjmu zaměstnance podléhajícímu dani z příjmu, není nutné vyplňovat.

Profese

Je-li specifikována profese, vztahují se sazby tuzemského stravného na zaměstnance, který je do této profese zařazen (Mzdy – Zaměstnanci – Doplňující údaje – záložka Osobní údaje – sekce [2] Zaměstnání).

Platnost do

Datum určuje, do kdy je daná sazba v platnosti (včetně)

Zahraniční stravné

V tomto sazebníku vyplníte sazby celodenního stravného v příslušné cizí měně, pro jednotlivé země, které bude zaměstnanci vypláceno při zahraniční služební cestě. Údaje jsou vázány na číselníky zahraničních měn a na číselník zemí.

Upozornění Základní výši stravného v cizí měně pro jednotlivé státy stanoví Ministerstvo financí vyhláškou vždy s účinností od počátku kalendářního roku. Číselník musí udržovat aktuální uživatel !

Při dodání programu je tento sazebník opět prázdný. Před výpočtem cestovních náhrad za zahraniční služební cesty je proto třeba tento sazebník vytvořit. Volbou Nový v přehledu Zahraniční stravné se otevře jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nové sazby zahraničního stravného.

Země

Název země, které chcete přiřadit sazbu celodenního zahraničního stravného. Vybíráte pomocí návazného číselníku Země. Pokud daná země v tomto číselníku není, je potřeba ji nejprve vytvořit.

Měna

Do tohoto pole vyplníte kód cizí měny, kterou vyplácíte zahraniční stravné. Můžete vyplnit přímo z klávesnice nebo pomocí číselníku Kódy měn. Pokud měna není v číselníku, je třeba ji nejprve založit.

Denní stravné

Číselné pole pro vyplnění odpovídající výše celodenního zahraničního stravného v cizí měně.

Stravné (zákonné)

Číselné pole pro zadání výše celodenního zahraničního stravného v cizí měně, které přísluší zaměstnanci za kalendářním den podle zákona. Je-li je stravné poskytované zaměstnavatelem v souladu se zákonnými limity (v poli Denní stravné) a nedojde tak k příjmu zaměstnance podléhajícímu dani z příjmu, není nutné vyplňovat.

Profese

Je-li specifikována profese, vztahují se sazby tuzemského stravného na zaměstnance, který je do této profese zařazen (Mzdy – Zaměstnanci – Doplňující údaje – záložka Osobní údaje – sekce [2] Zaměstnání).

Platnost do

Datum určuje, do kdy je daná sazba v platnosti (včetně)

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export