Tisk formulářů - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tisk do celních formulářů je nutné provádět na jehličkových tiskárnách. Navíc se tisk musí přesně umístit do předtištěných okének papírového formuláře (kromě tisku ložných listů). Každý samozřejmě požaduje, aby byl tisk rychlý a kvalitní. Splnit tyto podmínky je v systému Windows paradoxně složitější než v systému MS DOS.

Tisk spustíte klávesou <F8> nebo přes pravé tlačítko myši z přehledu JCD nebo TCP. Program nabídne seznam použitelných tiskových sestav (JCD hlavní, JCD doplňkové, EUR …). Klávesou <Enter> můžete změnit jméno sestavy, zapsat k ní poznámky a případně upravit definici tisku. Přes tlačítko v panelu nástrojů lze provést Nastavení tisku, dvojitým poklepnutím levého tlačítka myši začne program tisknout. Podle nastavení přímo tiskne, nebo nejprve ukáže náhled a pak tiskne.


Přehled definic tiskových formulářů k Dovozu


Nastavení tisku

Přehled nastavení tisku

Tisk formularu - Celni pripady2.jpg

V přehledu Tiskových formulářů můžete provést Nastavení tisku přes tlačítko v panelu nástrojů. Máte možnost mít více nastavení tisků k jednomu formuláři. Nastavení tisku je vždy k uživateli.

Nastavení tisku pro formuláře

Tisk formularu - Celni pripady3.jpg

Můžete používat implicitní tisk nebo tisk s vlastním nastavením. Při implicitním tisku budete muset sami nastavit formulář v tiskárně vždy tak, aby se tisk trefil do předtištěných kolonek. Program bude tisknout na výchozí tiskárnu. Pokud zrušíte volbu pro implicitní tisk, můžete nastavit levý a horní okraj v milimetrech a tiskovou frontu – tedy označit, na jakou tiskárnu má být formulář tištěn.

Pro obě varianty lze dále určit, zda má být před vlastním tiskem zobrazen náhled a tiskový dialog a zda má být tisk zbaven háčků a čárek (pokud by se české znaky tiskly nesprávně).


Tisk JCD vývoz

Po stisknutí <F8> na pozici příslušné JCD dostanete nabídku tiskových sestav pro vývoz. Jsou to sestavy JCD pro hlavní formulář, JCDd pro doplňkové deklarace, EUR 1.strana pro přední stranu formuláře EUR (nutno vložit kopíráky), EUR.1 zadní strana pro zadní stranu EUR (bez kopíráků), CMR pro formulář CMR a CIM pro formulář CIM.

Tisk všech doplňkových deklarací probíhá naráz. Pokud máte v tiskárně nekonečný papír nebo podavač, celý tisk doplňkových deklarací proběhne již bez vaší asistence.


Tisk JCD dovoz

Po stisknutí <F8> na pozici příslušné JCD dostanete nabídku tiskových sestav pro dovoz. Jsou to sestavy JCD pro hlavní formulář, JCDd pro doplňkové deklarace, DCH výrobce x pro tisk formuláře DCH.

Tisk všech doplňkových deklarací probíhá naráz. Pokud máte v tiskárně nekonečný papír nebo podavač, celý tisk doplňkových deklarací proběhne již bez vaší asistence.

Tisk DCH probíhá též naráz. Protože se na tyto formuláře tiskne z obou stran, nelze využít nekonečný papír nebo podavač, naopak je nutné vkládat a obracet jednotlivé listy manuálně.

Upozornění Formuláře DCH vyrábí řada výrobců. Různé formuláře se proto mohou lišit až o několik cm. Tiskové definice pro nejrozšířenější typy obsahuje běžná verze programu. Setkáte-li se s typem, do kterého program tiskne špatně, můžete si vytvořit tiskovou definici sami nebo ji pro vás vytvoříme na zakázku.

Tisk TCP

Po stisknutí <F8> na pozici příslušné TCP dostanete nabídku tiskových sestav pro tranzit. Jsou to sestavy TCP hl.str. pro dop. položky pro hlavní formulář TCP po němž bude následovat tisk do doplňkových deklarací, TCP hl.str. pro ložné listy pro hlavní formulář TCP po němž bude následovat tisk ložných listů, TCP doplňkové položky pro doplňkové deklarace, Ložné listy pro tisk ložných listů, EUR 1.strana pro přední stranu formuláře EUR (nutno vložit kopíráky), EUR.1 zadní strana pro zadní stranu EUR (bez kopíráků), CMR pro formulář CMR a CIM pro formulář CIM.

Pokud budete vícepoložkové TCP tisknout obvyklým způsobem do ložných listů, je nutné nejprve tisknout ložné listy (do formuláře nebo na čisté listy), až potom hlavní TCP. Při tisku ložných listů program zjistí, kolik jich je třeba vytisknout (na každý ložný list se snaží umístit co nejvíce položek). Až pak může tisknout hlavní TCP, kde je tento údaj nutný pro odstavec 4.

Upozornění Jméno tiskové sestavy pro tisk ložných listů a sestavy pro tisk TCP s ložnými listy je nutné nastavit v Nastavení parametrů ještě před prvním tiskem TCP a ložných listů.


Pokud budete vícepoložkové TCP výjimečně tisknout do doplňkových formulářů (podobně jako se tiskne JCD a JCDd), tisk všech doplňkových deklarací proběhne naráz. Pokud máte v tiskárně nekonečný papír nebo podavač, celý tisk doplňkových deklarací proběhne již bez vaší asistence.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export