Důležité:


Technologické postupy platné dne - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Zobrazí seznam všech technologických postupů platných k vybranému datu TPV včetně postupů ze zakázkově modifikovaných dílců.
Datum TPV se zobrazuje na spodní liště přehledu, kde je možné jej i změnit.

Seznam atributů

viz Technologický postup


Funkce

Alternativní operace

Funkce zobrazí přehled alternativních operací k právě aktuální operaci z přehledu.

Alternativy pracoviště

Funkce zobrazí alternativy pracoviště k aktuálnímu pracovišti v přehledu.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export