Struktura dimenze - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Struktura dimenze

Přehled Struktura dimenze otevřete z nabídky Helios Controlling, Pohledy na data, Struktura dimenze. Přehled Struktura dimenze slouží k nadefinování a uložení struktur dimenze. Struktura dimenze se definuje ke konkrétní dimenzi, které jsou dané. Jedná se o tyto dimenze:

 • Organizace
 • Útvary
 • Zakázky
 • Nákladové okruhy
 • Vozidla
 • Zaměstnanci
 • Zboží a služby
 • Účty
 • Mzdové složky

Při definici struktury dimenze vyberete jednu z uvedených dimenzí, např. Organizace. Na záložce 2 - Prvky dimenze budete definovat jednotlivé prvky dimenze. Prvek dimenze se skládá z určitých položek dimenze (v našem případě z jednotlivých organizací - odběratelů) podle kriterií daného prvku dimenze.

Např. jednotlivé odběratele můžete rozdělit podle obratu na top odběratele, velké, střední a malé odběratele. Ovšem dimenzi odběratele můžete rozdělit (strukturovat) i jinak, např. z hlediska regionálního, podle počtu zaměstnanců, podle oblastního obchodního manažera, podle prodejního dealera, podle kategorie smlouvy, podle způsobu distribuce, oboru činnosti atd.


Přehled Struktura dimenze


Schéma Struktury dimenze

Schéma Struktury dimenze je uvedeno na následujícím příkladu schématu regionální struktury dimenze organizace


Schéma regionální struktura dimenze organizace


Formulář Struktura dimenze

Formulář Struktura dimenze otevřete stiskem tlačítka Nový Novy.jpg nebo klávesy <F2>. Objeví se dialogové okno Výběr dimenze, kde zvolíte jednu z možných dimenzí:

 • Organizace
 • Útvary
 • Zakázky
 • Nákladové okruhy
 • Vozidla
 • Zaměstnanci
 • Zboží a služby
 • Účty
 • Mzdové složky

Po stisku tlačítka OK nebo klávesy <Enter> se otevře formulář Struktura dimenze:


Formulář Struktura dimenze


Ve formuláři Struktura dimenze jsou k dipozici pole:

 • Dimenze - needitovatelný údaj, informace o vybrané dimenzi
 • Název struktury dimenze 1 - povinný údaj, název struktury dimenze
 • Název struktury dimenze 2 - nepovinný údaj, další název struktury dimenze
 • Poznámka struktury dimenze - nepovinný údaj, poznámka k struktuře dimenze


Na záložce 2 - Prvky dimenze zadáte jednotlivé prvky dimenze:


Formulář Struktura dimenze, záložka 2 - Prvky dimenze


V přehledu na záložce 2 - Prvky dimenze zadáte nový Prvek dimenze stiskem tlačítka Nový Novy.jpg nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Prvek dimenze:


Formulář Prvkek dimenze


Ve formuláři Prvek dimenze jsou k dipozici tato pole:

 • Dimenze - needitovatelný údaj, informace o vybrané dimenzi
 • Struktura - needitovatelný údaj, informace o vybrané struktuře dimenze
 • Název prvku dimenze 1 - povinný údaj, název prvku dimenze
 • Název prvku dimenze 2 - nepovinný údaj, další název prvku dimenze
 • Nadřízený prvek dimenze - nepovinný údaj, vazba na nadřízený prvek dimenze. K výběru jsou prvky dimenze vyšší úrovně. Nevyplníte v případě, že daný prvek dimenze je prvek dimenze nejvyšší úrovně
 • Vyšší úroveň - volba, zda se jedná o základní úroveň nebo vyšší úroveň
  • základní úroveň - neoznačeno. Prvek dimenze je přímo navázán na položky dimenze (jednotlivé organizace, zboží, účty,...). Toto provedete na další záložce, která se objeví podle dané dimenze, např. Organizace, Zboží a služby, Účty,...
  • vyšší úroveň - označeno. Prvek dimenze je přímo navázán na prvky dimenze základní nebo nižší úrovně. Tím se vytváří stromová struktura dimenze. Vyšší prvek dimenze navážete ze strany nižšího prvku dimenze v poli Nadřízený prvek dimenze.


Upozornění Při definici struktury dimenze je třeba dbát na to, aby byla vytvořena jednoznačná stromová struktura v přímé linii z nižšího prvku dimenze na vyšší a nedošlo k "propletení" nebo dokonce "zacyklení" přímé stromové struktury.


Když není označeno pole Vyšší úroveň na další záložce např. Organizace, Zboží a služby, Účty,... přiřadíte jednotlivé položky dimenze stiskem tlačítka Přidat Pridat.jpg nebo klávesy <F2>, vyberete příslušné položky dimenze (např. Organizace, Zboží a služby, Účty,...) a přenesete stiskem tlačítka Přenos Prenos.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Odebrat je můžete stiskem tlačítka Odebrat Odebrat.jpg nebo klávesy <Delete>.


Formulář Prvky dimenze, záložka 2 - Organizace


Tip Pokud pro to nejsou zvláštní důvody, je třeba přiřadit všechny aktivní položky dimenze (jednotlivé organizace, zboží a služby, účty,...).


Upozornění Je zapotřebí průběžně tyto vazby udržovat aktuální, to znamená pokud např. založíte novou organizaci, zboží, účet,..., musíte pamatovat na zařazení do příslušných struktur dimenze. Pamatujte také, že některé struktury dimenze mohou být dynamické, např. velikost organizace se může časem měnit, proto je třeba tyto údaje průběžně udržovat.
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export