Důležité:


Statistika - zásilky - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Seznam slouží pro rychlé získání statistických přehledů nad zásilkami. V tomto přehledu nelze zakládat nové zásilky, mazat zásilky a jakkoliv je upravovat (editační formuláře jsou v režimu Pouze pro čtení ).

Vzhledem k tomu, že přehled obsahuje zásilky ze všech modulů, je pravděpodobné, že po delší době využívání systému bude jeho zobrazení trvat delší dobu. Proto doporučujeme :

  • buď nad tímto přehledem vytvořit implicitní výchozí přehled, který může zásilky filtrovat např.podle stavu
  • pro výběr tohoto přehledu z hlavního menu použít PRAVÉ tlačítko myši a okamžitě vybrat jeden z předdefinovaných pohledů, který by zásilky filtroval (obejde se tím prvotní načítání všech dat)

Statistiky lze získat dvěma způsoby :

  1. pomocí standardního Nastav <F4> - zobrazení požadovaných sloupců, filtrace, třídění apod.
  2. pomocí tiskových sestav přes Tisk <F8> nad vybranými zásilkami


Obsah

Top klienti

Statistika je určena pro získání kombinovaného množstevního a finančního sumačního přehledu po klientech. Statistiku můžete vygenerovat buď členěnou podle roků resp. roků a měsíců nebo sumačně za celé zadané období.

Očekávané výnosy a náklady

Statistika je určena pro získání strukturovaného přehledu očekávaných výnosů a nákladů. Finanční suma ve sloupci za zadané startovací období (rok a měsíc) zahrnuje i již "prošlé" očekávané výnosy a náklady (tzn. s datumem nižším než zadané období)!!! Statistika se generuje vždy pouze na 12 měsíců dopředu.

Příklady tiskových sestav

1. Deník dispečera - spedice ... sestava využitelná jako elektronická podoba deníku dispečera. Poskytuje všechny důležité údaje, včetně finančního vyhodnocení pozice.

Statistika - zasilky - Prepravni sluzby1.gif


2. Statistika podle pozic ... rychlý přehled o ziskovosti jednotlivých pozic (kamiónů). Do finančního vyhodnocení jsou započteny pouze kalkulační položky, které jsou svázány s danou pozicí.

Statistika - zasilky - Prepravni sluzby2.gif


3. Statistika podle pozic + kalkulační položky ... podrobné vyhodnocení jenotlivých pozic (kamiónů).Do finančního vyhodnocení jsou započteny pouze kalkulační položky, které jsou svázány s danou pozicí.

Statistika - zasilky - Prepravni sluzby3.gif


4. Statistika podle zásilek ... rychlý přehled ziskovosti jednotlivých zásilek.

Statistika - zasilky - Prepravni sluzby4.gif


Statistika - pozice

Tento přehled je totožný se zobrazením přes funkci Sběrná služba/Přehled položek všech pozic. Zobrazuje seznam všech položek s vazbou na zásilky ze všech pozic (!některé zásilky se tedy mohou zobrazit vícekrát !). Používejte jej pouze pro získání statistik přes pozice (kamiony).

Statistika - kalkulace

Zobrazí se seznam všech kalkulačních položek ze všech zásilek v systému. Je vhodný pro získávání informací o finanční rentabilitě jednotlivých služeb, o finančních obratech s organizacemi apod. Tento přehled rozhodně není vhodný pro množstevní statistiky (btto, MJ ze zásilek apod.)

Statistika - nakládky/vykládky

Zobrazí seznam všech nakládek a vykládek ze všech zásilek v systému. Je vhodný pro získání informací o četnostech přeprav do určitých relací apod. Tento přehled nedoporučujeme pro množstevní statistiky (btto, MJ ze zásilek apod.)


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export