Stanovení kurzu pro přepočet z valuty do měsíčního hlášení (od 1.8. 2016)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Podle nového celního zákona a nařízení vlády se s účinností od 1.8. 2016 mění způsob určování kurzu pro přepočet valutové hodnoty do měsíčního výkazu intrastatu.

Nově se musí pro přepočet vždy použít kurz pro účtování DPH. Způsob dohledání kurzu se liší podle způsobu použití modulu Intrastat, který je v zásadě dvojí. Buď zpravodajská jednotka generuje měsíční hlášení z jednotlivých operací, nebo generuje měsíční hlášení z dokladů oběhu zboží (příjemek, výdejek nebo faktur).

Jednotlivé operace

Helios Orange od verze 2.0.2016.0409 obsahuje úpravu, která zohledňuje doplňování správného kurzu pro přepočet valuty do měsíčního hlášení při generování z jednotllivých operací.

Základem je správné nastavení zpravodajské jednotky, kde nově přibylo nastavení "Způsob použití kurzu". Viz Obrázek.


Způsob použití kurzu


  • Vlastní kurz (uživatelský) - po stisku tlačítka "Nový" se do jendotlivé oprace vždy předvyplní kurz 1.00. Je na obsluze Heliosu, aby si doplnila sama správný kurz pro přepočet.
  • Celní kurz (měsíční) - po stisku tlačítka "Nový" se do jendotlivé oprace vždy předvyplní celní kurz podle platného celního zákona (kurz ČNB druhé středy předchozího měsíce), pokud je vyplněn v kurzovním lístku.
  • Kurz ČNB (denní) - po stisku tlačítka "Nový" se do jendotlivé oprace vždy předvyplní kurz ČNB pro datum vyplněné na jednotlivé operaci v poli "Datum vzniku povinnosti přiznat DPH", pokud je vyplněn v kurzovním lístku.
  • Kurz ČNB (měsíční, 1.kurz) - po stisku tlačítka "Nový" se do jendotlivé oprace vždy předvyplní kurz ČNB pro první den daného měsíce podle data v poli "Datum vzniku povinnosti přiznat DPH", pokud je vyplněn v kurzovním lístku.Hromadná aktualizace kurzů

V přehledu jednotlivých operací je k dispozici možnost hromadného přepočtu označených jednotlivých operací podle aktuálního nastavení na zpravodajské jednotce. Stačí označit jednotlivé operace a přes pravé tlačítko myši vybrat volbu Hromadná aktualizace kurzů

Helios provede kontrolu každé jednotlivé operace a podle data jednotlivé operace a nastavení ve zpravodajské jednotce doplní kurz. Zároveň přepočítá valutové částky podle tohoto kurzu.

Doklady oběhu zboží

Helios Orange od verze 2.0.2016.0414 obsahuje úpravu, která zohledňuje doplňování správného kurzu pro přepočet valuty do měsíčního hlášení při generování z dokladů oběhu zboží (příjemek, výdejek nebo faktur).

Podle dokumentu "Příručka k intrastatu" platné k 1.9.2016 je možné provést přepočet kurzem DPH buď ze dne přijetí nebo odeslání zboží, nebo podle DUZP (data zdanitelného plnění faktury). V případě generování z příjemek a výdejek se tedy zohledňuje datum těchto dokladů (bráno jako datum přijetí nebo odeslání zboží). V případě generování z faktur přijatých nebo vydaných se tedy zohledňuje DUZP.

Upozornění POZOR! Pokud používáte kurz pro DPH, který je rozdílný od kurzu účetního, je třeba v konfiguraci modulu fakturace zkontrolovat konstantu "Režim kurzu DPH pro faktury".

Tato konstanta musí být nastavena na hodnotu "Přímo na fakturách" viz obrázek:

Nastavení konstanty "Režim kurzu DPH pro faktury"

U všech dokladů (příjemky, výdejky, faktury) pořízených s takto nastavenou konfigurací se vždy na záložku "7-Dodatky" předvyplní kurz pro DPH viz obrázek:

Nastavení konstanty "Předvyplnění kurzu DPH na dokladu"
Tip Jestliže kurz DPH nebude z jakéhokoliv důvodu na záložce "7-Dodatky" vyplněný, Helios automaticky použije kurz ze záložky "1-Hlavička".


  • Příjemky a výdejky

V případě skladových pohybů (příjemky, výdejky a jejich storna) se vždy používá daňový kurz platný ke dni pořízení tohoto dokladu - pokud je vyplněn na záložce "7-Dodatky". Pokud zde není, použije se kurz ze záložky "1-Hlavička".


  • Faktury přijaté a vydané

V případě faktur se vždy používá daňový kurz podle data DUZP tohoto dokladu - pokud je vyplněn na záložce "7-Dodatky". Pokud zde není, použije se kurz ze záložky "1-Hlavička".

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export