Stáje - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Číselník slouží k definování stájí na základě určení jednotlivých kódů, tak jak jsou dle platných předpisů v dané zemi definovány. Pod Stájí tak můžeme rozumět nejen skupinu zvířat, ale i konkrétní umístění, firmu či stání. Stájí jsou svázány s Evidencí CRZ, jelikož právě z těchto údajů s Kartami zvířat máte možnost získat údaje pro centrální registr.

Nová stáj

Založení nové Stáje provedete standardním způsobem z přehledu přes tlačítko Nový <F2>. V nabídnutém editačním okně se doplňují následující položky.

Editor stájí

Staje - Sklad zvirat1.gif


Organizace

Údaj vybíráte z číselníku Organizací a musí být zadán. Určujete tak, ke které organizaci při zakládání vytváření pohybu skladu zvířat má být Stáj přiřazena.


Kód kraje, hospodářství

Obě pole jsou nepovinná, ale je vhodné je vyplnit dle platných předpisů a legislativy. Slouží k identifikaci stáje.


Kód stáje

Vyplnění pole je vyžadováno a spolu s kódem kraje a hospodářství dává desetimístný identifikační kód.


Název

Čistě informační položka ke textovému pojmenování stáje a pro snazší identifikaci v ostatních částech systému Helios.


Číslo střediska

Odkazuje se do standardního číselníku Organizační struktury. Slouží k navázání informace k položce dokladu skladu zvířat. Kombinací Organizace+Karta Zvířete+Umístění zvířete+Číslo střediska dostanete přesné určení, kde se konkrétní zboží nachází a jaké pohyby jste s tímto zbožím prováděli, což je nutné pro následný export do Evidence CRZ.


Přednastaveno

Jelikož k Organizaci může v tomto číselníku být přiřazeno větší množství Stájí, máte možnost tímto zaškrtávátkem vybrat, které je výchozí. Výchozí Stáj pak bude automaticky při zakládání hlavičky dokladu a vybrání Organizace přiřazena. K jedné Organizaci lze tedy zaškrtnout pouze jedno Přednastaveno.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export