Správa měřidel, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Plány a realizace sledování měřidel

Přehled poskytuje standardně seznam všech úkolů QMS, které byly pořízeny k záznamům v agendě Správa měřidel v souvislosti se sledováním a zajištěním jejich způsobilosti k dalšímu používání.

Úkoly mohly být zadány ručně, nebo byly vygenerovány některou z  akcí:

 • Generování opakovaných úkolů spouštěnou nad přehledem Správa měřidel, nebo nad přehledem Parametry opakovaných úkolů
 • Generuj úkol do Údržby…/Správy měřidel spouštěnou nad přehledem Evidence nářadí
Tip Úkoly vygenerované dle typu parametru Doba užití nebo Počet užití v předstihu definovaném parametry Doba užití pro generování úkolu, nebo Počet užití pro generování úkolu nemají stanovený Termín zahájení. Je na uživateli, aby si úkoly bez termínu nastavením vhodného workflow zobrazoval a s ohledem na Aktuální napočítané hodnoty a na limity stanovené parametry Doba užití pro opakování úkolu, resp. Počet užití pro opakování úkolu a na časové možnosti zadal termíny ručně. Pokud tak neučiní sám a Aktuální hodnoty při dalším nápočtu akcí Generování opakovaných úkolůdosáhnou stanoveného limitu, akce Termín zahájení nastaví sama na aktuální datum.
Tip Vedle ručního spouštění akce Generování opakovaných úkolů je možné zajistit i její pravidelné automatické provádění pomocí tzv. automatu nastaveného v Nástrojích přizpůsobení a zadaného do příkazové řádky pro spouštění Heliosu předané vhodným způsobem do systémového plánovače úloh.

Akce z místní nabídky jsou popsány v kapitole Úkoly QMS

Přehled Stavy měřidel

Přehled zobrazuje seznam sledovaných stavů měřidla. Číselník je implementován na obecném číselníku 1 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled stavů měřidel s editorem stavu

Nový stav založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

 • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor stavu.
 • Popis - název stavu
 • Poznámka - podrobný popis významu stavu

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie správy měřidel je daný stav určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Druhy měřidel

Přehled zobrazuje seznam druhů měřidel zavedených pro účely podrobnějšího členění měřidel. Číselník je implementován na obecném číselníku 2 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled druhů měřidel s editorem druhu měřidla

Nový druh měřidla založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

 • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor druhu měřidla
 • Popis - název druhu měřidla
 • Poznámka - podrobný popis významu druhu měřidla

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie správy měřidel je daný druh měridla určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Kategorie měřidel

Přehled zobrazuje seznam kategorií měřidel sloužících k základní klasifikaci měřidel z hlediska metrologie. Číselník je implementován na obecném číselníku 3 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled kategorií měřidel s editorem kategorie měřidla

Novou kategorii měřidla založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

 • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor kategorie měřidla
 • Popis - název kategorie měřidla
 • Poznámka - podrobný popis významu kategorie měřidla

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie správy měřidel je daná kategorie měřidla určena. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export