Splátkování a leasing - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Novinka Podle vlastního účtu i podle účtu protistrany se dohledává smlouva o inkasu. Pokud existuje, naváže se na řádek inkasního příkazu. Inkasní smlouva nesmí být duplicitní (Platnost Od do)


Oprava Opraveno chování, kdy nad leasingovými pohyby sice šlo změnit kurz, i když je pohyb uzavřený (protože na něj byl vygenerovaný platební příkaz), ale hodnota v CZK se ani po aktualizaci pohybů dle nově zadaného kurzu nepřepočítala.Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Ve skupinách a na předmětech je nové zaškrtávátko Nepřiřazovat úhrady. Při založení nového předmětu se nastavení převezme ze skupiny. Když bude zaškrtnuto na předmětu, nebudou se přiřazovat úhrady.
Novinka V přehledu Skupiny a všech přehledech - Leasing, Opakované platby, Splátky a Časové rozlišení voleb atributu Přednabízení druhého pár.znaku na:
  • Stejný jako párovací znak
  • Podle masky RRRRMMDDPPP
  • Pořadové číslo
  • Prázdný s doplněním dle vygenerované faktury
  • Prázdný

Nové volby:

  • Prázdný s doplněním dle vygenerované faktury - při generování pohybu bude PZ2 prázdný, po vygenerování faktury se doplní PZ2 podle faktury.
  • Prázdný - při generování pohybu bude PZ2 prázdný.


Oprava Změna částky na platebním příkazu vygenerovaném z leasingu se nezohlednila na zdrojovém pohybu leasingu.

Opraveno. Pokud je změněna částka na řádku/detailu platebního příkazu s vazbou na leasing, změna se promítne i do pohybu leasingu.Verze 2.0.2021.0417 ze dne 18.05.2021

Novinka Přepočet kurzem lze použít, pokud je přepočet povolen a pokud pohyb není zaúčtován, není vygenerována faktura nebo pohyb není uhrazen nebo není uzávěrka. K pohybu může být vytvořen platební příkaz.


Novinka Banka je nastavena jako zahraniční, opakovaná platba je v CZK, při generování zahraničního platebního příkazu hláška

"Zahraniční platební příkaz nelze použít pro hlavní měnu"

Standardně bude tato možnost zakázána, povolit lze skriptem u konkrétního zákazníka.

DELETE FROM TabFiaKonst WHERE Uzivatel=N'*' AND Sekce=N'Leasing' AND Identifikator=N'Zahr.PP v HM' AND Hodnota=N'Povolit'
INSERT INTO TabFiaKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES(N'*', N'Leasing', N'Zahr.PP v HM', N'Povolit')


Novinka Podle vlastního účtu i podle účtu protistrany se dohledává smlouva o inkasu. Pokud existuje, naváže se na řádek inkasního příkazu.Verze 2.0.2021.0409 ze dne 03.05.2021

Novinka Úmor se počítá z nezaokrouhlené částky (pohybu nebo celkem) po odečtení úroku.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka Je zapotřebí rozdělit účtování úroku, úmoru a pojištění a pod.

Na pohybu detail je úrok a úmor dohromady na jedné části předmětu (1), pojištění (2) a pod. (3)...na dalších částech předmětu. Vše DPH (není).
Doposud nebylo možno zaúčtovat úrok a úmor a pojištění a pod, protože se zároveň účtovala část předmětu (1)
Nyní je možno v účetním kódu leasingu pro pohyb rozpis splátek nezadat na druh řádku "ostatní částky" účet.
V účetních kódech leasingu s vazbou na druh pohybu rozpis splátek a části předmětu pojištění (2) a pod. (3)... se zadají konkrétné účty. Kontace pro části předmětu (1) se nezadá vůbec a tudíž o ní nebude účtováno, protože je účtována pomocí druhu řádku kontace úroku, úmoru na kontaci pohybu.


Oprava Opravena chyba leasingových pohybů v CM - Vygenerovat tuzemský platební příkaz v cizí měně. Výsledek generování hlásil - "Zahraniční platební příkaz nejde vygenerovat v hlavní měně".

Pro verzi 3.0.2021.0305 je k dispozici opravný patch GenerovaniPP.hql v Dokumenty, číslo verze lze v souboru upravit.


Oprava Byla opravena chyba, kdy po upgradu ve verzích 2/3.0.2021.0300 resp. 2/3.0.2021.0305 nefungovalo účtování pohybů leasingu, opakovaných plateb. Neúčtoval se základ DPH.

K opravě lze použít i patch - viz soubor PatchUctoLeasing.HQL v Dokumenty.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Při generování faktury z pohybu opakovaných plateb nebo leasingu se jako párovací znak a druhý párovací znak přenáší párovací znak a druhý párovací znak z pohyby. Oba lze na neuzavřeném pohybu editovat.


Novinka Při generování platebních příkazů se zobrazí přehled platebních příkazů, které se mají vygenerovat. V tomto přehledu lze případně některé platební příkazy zrušit. Poté se spustí vlastní akce na generování platebních příkazů příp platebních příkazů sdružených. Po provedení akce zůstane přehled otevřen s tím, že je k dispozici nový sloupec, ve kterém je zobrazena informace, zda se akce provedla nebo nikoli (a proč).


Novinka Modul Leasing - Splátky - Pohyby splátek (BID 20568). K detailu platebního příkazu tuzemského i zahraničního se zapisují údaje o úhradě leasingu.


Novinka Doplněno dohledávání úhrad v leasingu podle nastavení Přesná částka v globálním a uživatelském nastavení tak, aby byla dohledána pouze přesná částka zůstatku salda na pohybu. Netýká se případů, kdy byl z pohybů generován platební příkaz.


Novinka Název akce v opakovaných platbách v Pohybu detail je opraven na Přepočet shora.

Akce Přepočet shora funguje bez ohledu na to, ve kterém poli je nastaven kurzor. Pro spuštění akce Přepočet shora je k dispozici v editoru nové tlačítko Přepočet shora (napravo od částky celkem).


Novinka Do editoru Opakované platby, záložka 3 - Pohyby přidána nová akce Kopie, která zkopíruje pohyb o jednu periodu.


Novinka Vazba na externí akci je nově i na Skupině. Pokud je externí akce na skupině přiřazena, při generování nových předmětů, opakovaných plateb, splátek,... se přenese i tato externí akce.


Novinka Byla doplněna funkcionalita, kdy je nastavena evidence druhého párovacího znaku.

Na pohybech opakovaných plateb je pole "druhý párovací znak" vyplněno.
Při generování faktury vydané nebo přijaté z pohybu opakovaných plateb se do hlavičky generované faktury nově přenáší druhý párovací znak z pohybu.


Novinka V editoru všech předmětů (Leasing, splátky, ČR, opakované platby) je umožněno na záložce 1-Přemět měnit DIČ odběratele, dodavatele nebo dealera.


Novinka V přehledu Pohybů detail při výběru je opraven název pole na Název části předmětu. Záhlaví přehledu Pohyby detail je opraveno na Vyberte hodnotu pole pro "Část předmětu".


Oprava Opraveno chování při založení nového předmětu Splátky pokud vyplním Bankovní spojení vlastní tak se v editoru v čísle učtu zobazí edUcetVlastni, to samé u účtu Cizího - edUcetCiziVerze 2.0.2021.0106 ze dne 28.01.2021

Novinka Byl upraven editor Opakovaných plateb – Místo organizace Číslo dealera (které mělo informativní význam) je nově na Místo určení.

Faktura vydaná vygenerovaná z opakovaných plateb převezme Číslo organizace z atributu Číslo odběratele na opakované platbě jako doposud.
Pokud bude na opakované platbě vyplněno i Místo určení, převezme se toto i do Místo určení na faktuře.


Novinka Do přehledu Část předmětu je doplněno nové pole Číslo účtu pro textové položky faktur.

Při generování faktur se do příslušné textové položky dostane číslo účtu z pole Číslo účtu pro textové položky faktur příslušné části předmětu.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka Upraven výpočet úmoru, nově se počítá z nezaokrouhlené částka celkem mínus úrok.


Oprava Byla opravena chyba v opakovaných platbách modulu Leasing.

Po vyplnění údajů na první záložce a přepsání čísla předmětu a uložení se záznam zablokoval.


Oprava Byla opravena chyba, když kontace na Druhu pohybu přednastavena není, tak se systém ptal na kontace, a když se žádná kontace nevybrala, přednabídla se kontace 0 (nula), tato kontace 0 však neexistovala a nešlo pohyb uložit.

Opraveno, když kontace na Druhu pohybu přednastavena není, ponechá se pohyb, kde číslo kontace nebude vyplněno.


Oprava Opraveno dotahování účtů v úhradách leasingu na bankovním výpisu

Účet se dotahuje v tomto pořadí:

  • účet s vazbou na saldokonto (s ohledem na datum párování)
  • účet nastavený pro párování s bankou (s ohledem na datum párování)
  • účet bez výše uvedených podmínek

Jestliže účet není dohledán, dohledává se znovu ve stejném pořadí bez ohledu na datum párování. Aby došlo k dotažení účtu za uvedených podmínek, musí být dohledaný účet právě jeden.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export