Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Splátkování a leasing - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Stanovení DUZP a data případu v účetním deníku při účtování opakovaných plateb:

Do pohybů opakovaných plateb byly přidány 2 sloupce :

 • Datum případu
 • Datum DUZP

Při účtování do účetního deníku

 • Datum případu podle Datum případu z pohybu.
 • Datum DUZP podle Datum DUZPz pohybu.

Plněné polí závisí na nastavení na skupině opakovaných plateb: Pole s výběrem Nastavení DUZP a data případu:

 • Podle data pohybu
 • DUZP dle poslední celé úhrady, případ dle data pohybu, pokud není pohyb opakovaných plateb plně uhrazen, použije se vždy datum pohybu.
 • DUZP a datum případu dle poslední celé úhrady, pokud není pohyb opakovaných plateb plně uhrazen, použije se vždy datum pohybu.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Kontace leasingu.

Pro druhy řádků:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Ostatní částky
 • Zaokrouhlení
 • Časové rozlišení
 • Odkupní hodnota-základ daně
 • Odkupní hodnota-částka daně
 • Odkupní hodnota-částka celkem
 • Odkupní hodnota-zaokrouhlení
 • Odkupní hodnota-ostatní částky
 • Hodnota úroku základ daně
 • Hodnota úmoru základ daně

kontace Leasingu lze nově nastavit pro "Text do účta" volbu "Uživ.sloupec-detail pohybu". Do textu do účetnictví se přenese uživatelem definovaný sloupec z tabulky TabSTDLeaPohybDetail.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Opakované platby,

jsou upraveny názvy sloupců Párovací znak a Druhý párovací znak.
Do párovacího znaku se přenáší číslo smlouvy.
Druhéhý párovací znak se generuje podle nastavení na skupině.


Novinka Při generování faktur z opakovaných plateb se nově z předmětu kopíruje na fakturu nastavení pro limit kontrolního hlášní.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Oprava Opravena chyba v přehledech leasingu (Leasing, Opakované platby, Splátky a Časové rozlišení), pokud se nástrojem nastav odstraní sloupce s vazbou na skupinu, tak se zobrazí hláška:

[SQL:4104,16] The multi-part identifier "VTabSTDLeaSkupinaTabSTDLeaPredmet.Ucel" could not be bound.


Oprava Byla opravena chyba při generování sdruženého platebního příkazu z Leasingu, které skončilo chybovou hláškou, že nelze smazat záznam v tabulce TabLogZajisteniDPH.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export