Důležité:


Splátkování a leasing - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Pokud v přehledu předmětů neexistuje žádný záznam, není aktivní funkce generování časového rozlišení. Doplněno, funkce generování časového rozlišení je přístupna vždy.


Oprava Akce Změna sazeb DPH

Když je na předmětu nějaký pohyb detail se sazbou DPH (není), akce neprošla. Opraveno.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Na základě požadavku bylo upraveno generování faktur z leasingu. Nově se doplňují na vzniklou fakturu daňové kurzy a datum kurzu.


Novinka V přehledu Předměty leasingu a opakovaných plateb lze hromadně změnit sazby daně. Popis se zobrazí stiskem tlačítka nápovědy.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Přehled pohyby v modulu leasing.

Pohyby na záložce 3 - Pohyby a Přehled pohyby ze "soudečku" Pohyby mají společnou výchozí sestavu (filtr). Když se nastaví výchozí sestava nad "soudečkovým" přehledem, tak na "záložkovém" přehledu není třeba vidět nic.
Proto je umožněno nastavování sestav pro oba uvedené přehledy samostatně. Zároveň je odstraněna chyba, která se projevila, pokud je přehled na záložce 3 - pohyby prázdný.Verze 2.0.2012.0805 ze dne 07.09.2012

Oprava Leasing, opakované platby, nebylo možné zrušit vygenerované faktury, objevila se hláška:

547 The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK__TabDoplnkovePol__IDDoklad". The conflict occured in database "XXX", table "dbo.TabDoplnkovePol", column 'IDDoklad'.

OpravenoVerze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Leasing - automatická fakturace = opakované platby

Když je zaokrouhlen pohyb, přenese se zaokrouhlení i do vygenerované faktury.


Novinka Leasing, předměty, pohybu, úhrady. Zde je akce Přiřadit řádek bankovního výpisu. Nabídne se editor Přiřadit řádek bankovního výpisu. Pokud se nepřevezme BS vlastní z předmětu, načte se poslední použité. Totéž u období a načítání přednastaveného období.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Když je na druhu řádku kontace leasingu nastaveno cizí měna=ANO, testuje se, zda je skutečně cizí měna.

Když je na předmětu leasingu měna nezadána a nebo se měna rovná hlavní měně, tak při účtování hodnota v cizí měně je nulová a kód cizí měny prázdný. Pouze když měna je různá od hlavní měny a nastaveno cizí měna ANO, tak je účtováno o cizí měně.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Oprava V předmětech, na záložce pohyby, se za určitých okolností zobrazoval dvakrát v přehledu pohybů pod sebou 2 pruhy ikon a 2 pruhy stavového řádku.

Opraveno.


Oprava Při generování faktury z leasingu - opakované platby opravena chyba, kdy se objevila chybová hláška Procedure ar function std_... has too many arguments specified.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka V přehledu Předměty a dialogovém okně Předmět byly změněny veřejné názvy atributů:
  • místo Číslo zodpovědné osoby -> veřejný název nově: Zodpovědný zaměstnanec
  • místo Číslo zaměstnance -> veřejný název nově: Kontaktní zaměstnanec
  • místo Číslo kontaktní osoby -> veřejný název nově: Kontaktní osoba

Změna byla provedena z důvodů sjednocení s veřejnými názvy na faktuře a také je jednoznačně a správně vyjádřen rozdíl mezi zaměstnanci (vlastní firmy - z číselníku zaměstnanců) a osobami (většinou z cizí firmy - z číselníku kontaktních osob)


Oprava Generování opakovaných plateb v modulu Leasing je upraveno - druhý pohyb a následující pohyby přebírají den pohybu z druhého pohybu a generují se dále s přírůstkem podle nastaveného intervalu.


Oprava Opravena chyba, kdy u předmětu ve skupině "Opakované platby" s "Názvem předmětu 1" delším než 40 znaků akce vygenerovat fakturu skončila chybovou hláškou:
Dotaz nebo informativní hláška String or binary data would be truncated.


Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Při generování faktur z modulu leasingu byla doplněna funkcionalita doplnění adres Místo určení a Příjemce v případě, že organizace typu Fakturační adresa, která je v předmětu leasingu má navázané tyto organizace s nastavením Místo určení/Příjemce.


Novinka Je zabezpečeno, aby se z leasingu při generování faktur přenášel údaj Název předmětu 1 do pole Popis dodávky v modulu faktur vydaných.


Oprava Při nastavení kontace leasingu:

Druh řádku částka DPH - je zadána sazba DPH, zadán účet (nedaňový)
nastaveno uplatnit DPH = Ne.

se tento řádek se nezaúčtoval.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Novinka Na skupině, záložka 4, je nové pole Sestava. Zde je možno přiřadit sestavu z přehledu pohybů leasingu (na záložce 3 - Pohyby předmětu leasingu nebo přehled pohybů k předmětu otevřené pomocí F9.


Oprava Výběr části předmětu na pohybu, detail.

Při vstupu do pole Část předmětu na editoru Pohybu detail se v některých případech nezobrazily všechny části předmětu zařazené do skupiny, ke které je předmět navázán.
Opraveno.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Generování faktur z modulu leasing upraveno tak, aby nedošlo k vytvoření faktury s položkami, které mají hodnotu dph "zadanou ručně". (Při změně JC nebo CC se pak nepřepočítávala částka DPH).

Faktury je možno opravovat, změny se však zpětně do leasingu nepromítnou. Je umožněno generovat i textové položky - v případě, kdy nemá část předmětu vazbu na konkrétní položku služby (zboží).Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Při změně střediska (zakázky, nákladového okruhu,vozidla nebo zaměstnance) na pohybu detail pohybu leasingu je do funkce Hodnoty dle označeného řádku doplněna funkcionalita přepsání těchto údajích i na následujících řádcích.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export