Důležité:


Splátkování a leasing - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0934 ze dne 03.12.2009

Oprava Při účtování leasingu se nevyplňoval druh data.

Opraveno.Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Novinka Účtování leasingu
  • na předmětu lze zadat účtování - datum, buď jako datum pohybu (stávající způsob) nebo nově jako datum smlouvy, v tom případě se jako datum případu při účtování převezme datum smlouvy
  • na druhu pohybu lze zadat zákaz účtování, potom při pokusu o účtování pohybů vázaných na daný druh pohybu, který má nastaven zákaz účtování, je zobrazeno chybové hlášení "Účtování tohoto druhu pohybu není dovoleno" a účtování se neprovede


Oprava Při účtování z modulu Leasing se neplní hodnota "Datum párování salda"

Zákazník požaduje stejnou funkcionalitu jako u fakturace.
Opraveno.Verze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Novinka Leasing - Opakované platby

Možnost vložení mimořádné platby v typu Opakované platby.

Je nutno použít typ Opakované platby "část předmětu", která nebude mít zaškrtnuto pole Rozpis (na rozdíl od "části předmětu" pro opakované platby).


Oprava Při účtování pohybů leasingu ve verzi 2.0.2009.0910 se objevila hláška "Porušeno kontrolní omezení", pokud byl v kontaci nastaven druh data "saldo bez datumu", do řádků účtování se vyplnil pouze datum splatnosti, druh data nebyl vyplněn. Zároveň se nevyplňovalo "období stavu".

Opraveno.


Oprava Při účtování pomocí kontací z leasingu, Text do účetnictví = Číslo smlouvy a název, do účetního deníku dostalo pouze prvních 40 znaků, ačkoli TabDenik.Popis je NVARCHAR(255).

Opraveno.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka Úhrady z fakturace se budou akcí Aktualizace úhrad na označených předmětech aktualizovat do úhrad v modulu Splátkování a leasing.


Novinka Pohyby rozpisu u způsobu Splátky se nebudou uzavírat, bude možné opravovat částky i datumy splatnosti.


Novinka Ve splátkách je umožněno použít tlačítko Aktualizace, ta dopočte zbývající splátky. Je možno přidat splátku i ručně.


Novinka Nová akce Hromadná ruční úhrada

V přehledu pohybů je možno na označené pohyby provést akci Hromadná ruční úhrada. S možností zadání textu a toho, zda se jedná o předběžnou úhradu (obdoba vystavení platebního příkazu) nebo skutečnou úhradu (obdoba bankovního výpisu). Hromadná ruční úhrada se vždy provede tak, aby byl pohyb plně uhrazen, respektuje případné předchozí úhrady. Vhodné zejména pro zavádění modulu Leasing v době, kdy je již část uhrazena.


Oprava Chybné názvy polí: číslo předmětu, název předmětu 1 a název předmětu 2 jsou opraveny.Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Novinka Je umožněno rozpouštět časové rozlišení s dřívějším datumem než je datum případu v účetním deníku.Verze 1.0.2009.0312 ze dne 25.03.2009

Oprava V modulu leasing, v přehledu Předměty na označeném předmětu nebo přehledu pohyby na označeném pohybu, se při akcích místného menu, které by měly zobrazit návazný přehled, objevovaly hlášky např. akce Přehled bankovních výpisů hláška Třída TDataModuleBankVypisHIC (BID=99) nenalezena v HeLCS.bpl. Obdobné hlášky byly i u dalších akcí otevírající návazný přehled - jen u některých.

Při vstupu na záložku 4 - Dokumenty se objevila chyba, chtěl odeslat Eureka log a záložka zůstala šedá.
Opraveno.


Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Tip Do distibuce byl uvolněn nový modul Splátkování a leasing

Modul Splátkování a leasing slouží k evidenci leasingu ze strany nájemce - subjektů, které si od leasingových společností pronajímají např. osobní automobily, dopravní prostředky, výrobní technologie, výpočetní techniku, nemovitosti apod. Kromě vlasní evidence pronajatých předmětů je k dispozici splátkový kalendář s možností jednotlivé splátky účtovat do účetního deníku, vytvářet platební příkazy a sledovat úhrady, sledovat saldokonto. Splátky mohou být i nerovnoměrné. Existuje i možnost vytvářet z jednotlivých pohybů (splátek) faktury a účtování, vystavování platebních příkazů a sledování úhrad je pak možno provádět na úrovni těchto faktur. Evidence je podpořena možností navazování různých dokumentů a kontaktních jednání k předmětu leasingu.
Součástí vygenerovaných pohybů (splátek) jsou i údaje o časovém rozlišení, časové rozlišení je možno též účtovat.

Modul podporuje i splátkový prodej. Z vydaných (nebo i z přijatých) faktur, případně i samostatně, lze vygenerovat splátky pro zadaný počet splátek. Splátky se mohou generovat i nerovnoměrně. Rozpis splátek je možno doplnit do formuláře zdrojové faktury. O rozpisu splátek lze účtovat pomocí kontací. U každé splátky je informace o úhradách.

Modul dále podporuje i opakované platby. Může se jednat např. o služby poskytované na základě smlouvy a v pravidelných intervalech fakturované. Například o nájmy nemovitostí, služby účetních a poradenských firem, služby v oblasti IT podpory, služby v oblasti facility managementu, úklidové služby, služby bezpečnostních agentur a další. Předpisy lze generovat na zvolený počet období dopředu, z předpisů lze hromadně generovat faktury. U každé splátky je informace o úhradách.

Modul není v základní verzi určen pro pronajímatele - leasingové společnosti.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export