Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Všechny stránky

Přejít na: navigace, hledání
Všechny stránky
od 2 JCP - Případová studie do EMCS – nový elektronický systém pro přepravu výrobků podlé…
od EMCS přijatý - ukončení papírového AAD do Konec podpory SQL 7.0 / SQL 2000 - Poradna
od Konec podpory SQL Native Client 2005 do Oběh zboží - Elektronický průvodce
od Oběh zboží - Oběh zboží do Příklady - Účetnictví
od Přímé obchodní náklady (PONx) a jejich převod ze souvisejíc… do Účtový rozvrh standardu - Účetní standardy
od Údržba strojů a zařízení - QMS do Verze 2.0.2014.1100 - Změny 2014
od Verze 2.0.2014.1102 - Změny 2014 do Žurnál - Společné kapitoly
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Zobrazení
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje