Snížení sazby DPH u stravovacích služeb

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Od 1.12.2016 dochází ke snížení sazby DPH u stravovacích služeb. Pokud se to týká předmětu vašeho podnikání, bude zřejmě nutné udělat změny v nastavení Helios Orange

Obsah

Legislativní podklad

V souvislosti s přijetím zákona číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), byla doprovodným zákonem č. 113/2016 Sb. snížena sazba u stravovacích služeb ze základní sazby 21% na úroveň první snížené sazby 15%. Tato změna se netýká prodeje alkoholických nápojů a cigaret. Tedy v Seznamu služeb podléhajících 15% DPH (Příloha č. 2 k ZDPH) přibydou:

  • 56 Stravovací služby, podávání nápojů:
- pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až § 59 nebo
- pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo
- tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

Číselné označení (56) je kód statistické klasifikace produkce CZ-CPA, do něhož jsou zatříděny právě stravovací služby. A jelikož nově přibyl odkaz na kód nomenklatury celního sazebníku, bylo doplněno, že tímto kódem se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění.

Helios Orange

Pokud se vás tato změna týká, bude nutné upravit některé parametry v Helios Orange v těchto agendách:

Oběh zboží

Zboží a služby – kmenové karty

Je třeba ukončit platnost stávající základní sazby a zadat novou sníženou sazbu. Označíte požadované karty a z nabídky Akce vyberete Sazby DPH. Tlačítkem hromadná změna vyvoláte okno pro zadání požadovaných změn. Druh sazby necháte Základní a zaškrtnete Změnit u Datumu do a vyplníte datum 30.11.2016. Potvrzení provedete zaškrtnutím Provést hromadnou změnu pro všechny označené záznamy.

Ukonceni dph.png


Potom znovu zvolíte Akci Sazby DPH, tlačítko Hromadně nový, vyberete požadované karty a zvolíte Přenos. Druh sazby vybere Snížená, Datum do 1.12.2016, zaškrtnete Provést hromadnou tvorbu nových záznamů pro zvolené zboží a služby.

Nova dph.png

Druhy dokladů pohybu zboží – Přednabízení

Můžete změnit přednabízenou Sazbu DPH. To se týká případů, kdy na fakturách zadáváte textové položky. Pro skladové nebo službové položky se použije sazba DHP z kmenové karty.

Číselníky - Účetní kódy - Kontace

Pokud jste sníženou sazbu nepoužívali, je třeba přidat řádky do kontací týkajících se daných služeb

  • do kontace obecné přidat řádky pro všechny druhy řádků, kde je potřeba sníženou sazbu účtovat. Tedy minimálně druh řádku Základ DPH sazba 15% a druh řádku Částka DPH. Pro Částku DPH navázat analytický účet pro sazbu 15%. Dále to může být Záloha – základ DPH, Záloha - částka DPH.
  • do kontace položkové přidat řádek pro Základ DPH sazba 15%
  • zde můžete využít funkci Kopie řádků kontace, kde si stávající řádek zkopírujete a jen změníte sazbu DPH.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export