Sleva na poplatníka - starobní důchodce za rok 2013 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, přijatého I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, lze podle stanoviska Generálního finančního ředitelství uplatnit slevu na poplatníka u starobních důchodců i za rok 2013.


V praxi mohly nastat tyto případy:


  • Poplatník – důchodce za rok 2013 podepsal prohlášení, ale v části I bodu 1. zvolil, že NEUPLATŇUJE slevu na dani.


Tip Doporučení:

Mzdová účetní vytiskne Potvrzení o příjmu za rok 2013 a zaměstnanec si podá Daňové přiznání za rok 2013. Pokud za rok 2013 žádné přiznání nevyplňoval, potom podá Řádné, jestliže už za rok 2013 přiznání vyplňoval, potom podá Dodatečné.


  • Poplatník – důchodce za rok 2013 podepsal prohlášení a v části I bodu 1. zvolil, že UPLATŇUJE slevu na dani (tato sleva mu však, z důvodu legislativních, nebyla přiznána).


Tip Doporučení:

Pokud bude mzdová účetní postupovat dle informací Finanční správy popsaných níže, lze doporučit posečkat na listopadovou verzi programu Helios Orange (koncem listopadu), kde bude připravena „podpora“ pro opravný nápočet ročního zúčtování u důchodců za rok 2013.


Upozornění Vzhledem ke složitosti opravy a dalších možných komplikací však doporučujeme i v tomto případě, aby si zaměstnanci podali daňové přiznání.

DLE VYJÁDŘENÍ FINANČNÍ SPRÁVY JSOU MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ FINANČNÍ ÚŘADY PŘIPRAVENÉ TĚMTO ZAMĚSTNANCŮM S VYPLŇOVÁNÍM DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ POMOCI.


Jak bude postupovat zaměstnavatel – plátce daně při opravách na dani ze závislé činnosti při uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013 za předpokladu, že poplatník podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána?


Odpověď: Zaměstnavatel provede opravu ročního zúčtování záloh podle § 38i zákona o daních z příjmů, přičemž nebude opravovat zálohy na daň zdaňovacího období 2013 (tzn., že nepodává v této souvislosti dodatečné vyúčtování k roku 2013), ale v tomto případě opraví pouze výslednou daň z ročního zúčtování za zdaňovací období roku 2013, které bylo provedeno v roce 2014. Pokud tuto opravu provede do termínu pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014, tj. do 2. března 2015 nebo v případě elektronického podání do 20. března 2015, pak tuto opravu zohlední v příslušném měsíci ve sloupci 4 části I. Vyúčtování a zároveň vyznačí v příloze č. 3. Pokud by zaměstnavatel prováděl opravu až po termínu pro podání řádného vyúčtování, pak by v této souvislosti musel podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2014.


Nadále sledujte Poradnu a Historii verzí, kde budete o možnosti opravy výpočtu ročního zúčtování informováni.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export