Důležité:


Skupiny zboží - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Přehled Skupiny zboží obsahuje názvy skupin zboží, jejich kontace a případné slevy. Položky zboží jsou sdruženy pomocí třímístného uspořádacího znaku do skupin, které mají některé společné vlastnosti. Pro každou skupinu lze zadat procento slevy při prodeji. Sleva ke skupině zboží se sčítá s rabaty u odběratele a zboží a se slevou ke skupině v číselníku Návazné skupiny zboží.

Upozornění Vlastní výpočet slev ke zboží funguje na základě nastavení konstant modulu Oběh zboží !

Po vybrání přehledu Skupiny zboží se v aplikačním okně Helios Orange objeví záznamy jednotlivých skupin zboží, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Obsah


Nový

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybrané skupiny zboží, který můžete opravovat. Novou skupinu zboží definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Orange vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou skupinu zboží vymazat.

[1] Skupina zboží

Zadáváte základní údaje o skupině zboží:

 • Skupina zboží
 • Název
 • Autočíslování
 • Kód účtování
 • Sleva
 • Materiálová režie

[2] Kmen zboží - Přednastavení

Zadáváte údaje, které se mají předvyplnit do nové karty Zboží a služby této skupiny. Když v přehledu Zboží a služby pořizujete nový záznam, vybíráte jako první údaj skupinu zboží, do které má být nový záznam zařazen. Poté se zobrazí editor a v něm budou předvyplněné údaje zadané na skupině zboží.

Možnost předvyplnění se vztahuje na pole:

 • Druh Skladu
 • MJ evidence

Následující pole jsou zneaktivněna (stejně jako v případě kmenové karty). Nově se sazba DPH pro skupinu zboží přidává v nabídce v přehledu skupin zboží volbou "Sazby DPH"

 • DPH Vstup
 • DPH Výstup
 • Přenesení daňové povinnosti Ano/Ne

[3] Skupinové ceny a slevy

Lze zadat slevu pro skupinu zboží pro vybranou organizaci a cenovou úroveň. Pak se na dokladu uplatní zde zadaná sleva a ne sleva zadaná v editoru skupin zboží na záložce 1-Skupiny zboží.

Vlastnosti skupinové slevy:

 • Pokud je zadaná organizace, platí sleva pro zadanou organizaci
 • Pokud není zadaná organizace, platí sleva pro všechny organizace
 • Sleva a její platnost datum od a datum do se bere k aktuálnímu datu a ne k datu pořízení na dokladu
 • Pokud není skupinová sleva dohledána, použije se standardní sleva ze skupiny zboží
 • Skupinová sleva a sleva skupiny zboží se nesčítají, pokud je uplatněná skupinová sleva tak se sleva na skupině zboží neuplatňuje
 • Pořadí vyhledávaní skupinových slev je v případe platnosti více slev podle data platnosti slevy do. t.j. uplatní se sleva s nejvyšším datem do.
 • V editoru pohybu zboží je sleva zobrazena v atributu Sleva ke skupině zboží
 • Skupinové cenové úrovně mohou být rovněž zadány pro konkrétní organizaci a mohou být časově omezeny.
 • V případě, že je zadána skupinová cenová úroveň, má přednost před cenovou úrovní na organizaci.
 • Do jednoho záznamu lze zadat i skupinovou slevu i skupinovou cenovou úroveň.
 • Skupinová sleva se uplatní jen tehdy, je-li zaškrtnuto pole "Použít tuto slevu přednostně".

Hromadné změny

Volba místní nabídky Hromadné změny pro pole DPH vstup a DPH výstup je zde aktivní pouze z historických důvodů. Změna DPH se provádí akcí nad skupinou zboží "Sazby DPH..."

Přiřazení uživatelských editorů

Pokud je součástí vaší licence Helios Orange submodul Uživatelské editory, můžete každé skupině zboží přiřadit vlastní definici editoru pro kmenovou kartu (editor v přehledu Zboží a služby) a skladovou kartu (editor v přehledu Stav skladu)

Uživatelské editory umožňují nadefinovat vlastní vzhled pořizovacího formuláře a vlastnosti jednotlivých polí.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export