Důležité:


Skupiny výkazů - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Skupiny výkazů jsou určeny pro uživatelské rozdělení výkazů a reportů v modulu Výkazy a reporty do skupin. Počet uživatelsky vytvořených skupin není omezen. Výkazy se zobrazují pouze pro vybranou Skupinu výkazů, mezi skupinami výkazů se dá přepínat. Výkazy lze mezi skupinami přesouvat.

Přístup do skupin výkazů a výkazů do těchto skupin přiřazených je možno omezit právy pro jednotlivé skupiny. Práva lze přiřadit jak z hlediska přístupu, tak z hlediska aktualizace výkazů.

Protože plány v nodulu Finanční analýza a plánování jsou přímo jednoznačně propojeny s výkazem, slouží Skupiny výkazů zároveň pro rozdělení plánů do skupin plánů. Nastavení skupin výkazů a plánů je logicky společné.


Přehled Skupiny výkazů

Přehled Skupiny výkazů se otevře z nabídky Helios Controlling, Výkazy a reporty, Skupiny výkazů. V přehledu Skupiny výkazů se zadávají nové skupiny výkazů a nastavují se přístupová práva a práva na akce.


Novou skupinu výkazů založíte stiskem tlačítka Nový nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Otevře se dialogové okno:


Formulář Skupina výkazů


Formulář Skupina výkazů


 • Číslo skupiny - vyplní se automaticky, číselný needitovatelný jedinečný údaj.
 • Název 1 - název Skupiny výkazů. Povinný textový údaj.
 • Název 2 - pomocný název Skupiny výkazů. Nepovinný textový údaj.
 • Plán - zaškrtávátko. Pro použití výkazů s účelem Plán/Rozpočet je nutno mít označeno. Pouze označené Skupiny výkazů v poli Plán se budou zobrazovat v plánech a rozpočtech.
 • Typ výkazů - needitovatelné pole, informace o typu výkazů:
  • Výkazy a reporty - uživatelsky vytvořené skupiny výkazů.
  • Legislativní - skupina výkazů pro Legislativní výkazy. Tato skupina výkazů je vytvořena automaticky, nelze ji zrušit, je jen jedna, nelze přidávat další skupiny výkazů pro Legislativní výkazy. Výkazy do ní zařazené se zobrazuji v přehledu Legislativní výkazy.
 • Kód - textové nepovinné pole, skupinu výkazů lze pro lepší orientaci označit vlastním kódem.
 • Datum Od - nepovinné pole, lze zadat počátek časového intervalu pro výkazy přiřazené do dané skupiny výkazů.
 • Datum Do - nepovinné pole, lze zadat konec časového intervalu pro výkazy přiřazené do dané skupiny výkazů.
 • Poznámka - nepovinné pole pro textovou poznámku pro podrobnější vymezení skupiny výkazů.

Místní menu Skupiny výkazů

Pro místní menu Skupiny výkazů je specifická pouze jedna akce pro definici práv:


Místní menu Skupiny výkazů


 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup ke skupinám výkazů a výkazů zařazených do skupiny výkazů, práva pro aktualizaci výkazů a práva pro přístup do plánů k dané skupině výkazů pro plány.


Otevře se přehled Definice práv ke skupině výkazů. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.


Formulář Nastavení práv výkazů:


Formulář Nastavení práv výkazů


V horní oblasti Nastavení práv pro výkazy se nastavuje přístup k dané skupině výkazů a výkazů zařazených do této skupiny výkazů:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace skupiny výkazů a navázaných výkazů
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou skupiny výkazů ani přiřazené výkazy do této skupiny vůbec neuvidí

V prostřední oblasti Právo aktualizace se nastavuje přístup k akcím aktualizace výkazů:

 • Aktualizace vč. hromadné - je možná aktualizace výkazů vč. hromadné aktualizace výkazů
 • Aktualizace - je možná aktualizace výkazů ale nikoli hromadná aktualizace výkazů
 • Zakázáno - uživatel má všechny aktualizace zakázané

Ve spodní oblasti Nastavení práv pro plány se nastavuje přístup k dané skupině výkazů a plánů navázaných na výkazy zařazených do této skupiny výkazů:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace plánů navázaných na výkazy dané skupiny
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení plánů navázaných na výkazy dané skupiny
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou skupiny výkazů v plánech ani plány navázané na výkazy dané skupiny vůbec neuvidí


Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup ke skupině pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí skupiny, k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani doklady skupiny.
 • Práva aktualizace
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva na akce všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce nejsou zakázána, mají do definice práv nezařazení uživatelé o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce zakázána, nemají do definice práv nezařazení uživatelé žádná práva na akce.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export