Důležité:


Skupiny přeúčtování režií - Přeúčtování režií

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Přehled Skupiny přeúčtování režií

Přehled Skupiny přeúčtování režií slouží k vytvoření seznamu Skupiny přeúčtování režií. Tyto skupiny slouží k rozděleni předpisů pro přeúčtování režií do skupin přeúčtování režií, které si sami vytvoříte. V přehledu Přeúčtování režií jsou zobrazeny předpisy pro přeúčtování režií pouze za zvolenou skupinu pro přeúčtování režií. Mezi předpisy pro přeúčtování režií se lze přepínat. Tím je umožněno předpisy pro přeúčtování režií rozdělit do logických skupin. V rámci skupiny je pak možno i nastavit pořadí provádění přeúčtování v případě, že na výsledek přeúčtování jednoho předpisu navazují další předpisy pro přeúčtování režií.


Přehled Skupiny přeúčtování režií:

Přehled Skupiny přeúčtování režií

Formulář Skupiny přeúčtování režií

Formulář Skupiny přeúčtování režií otevřete stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Na formuláři Skupiny přeúčtování režií jsou pouze 2 pole:

 • Název skupiny 1 - povinný údaj
 • Název skupiny 2 - nepovinný údaj


Formulář Skupiny přeúčtování režií:

Formulář Skupiny přeúčtování režií

Do formuláře je nutno zadat alespoň Název skupinu 1.


Místní menu Skupiny přeúčtování režií

Pro místní menu Skupiny přeúčtování režií je specifická pouze jedna akce pro definici práv:


Místní menu Skupiny přeúčtování režií


 • Nahoru - akce pro posun pořadí nahoru. Podle pořadí se provádí postupné přeúčtování. Též kombice kláves <Ctrl><Up>.
 • Dolů - akce pro posun pořadí dolu. Podle pořadí se provádí postupné přeúčtování. Též kombice kláves <Ctrl><Down>.
 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup ke skupinám přeúčtování režií a práva pro vlastní přeúčtování režií vč. hromadného přeúčtování režií.


Otevře se přehled Definice práv ke skupině přeúčtování režií. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.


Formulář Nastavení práv přeúčtování režií:


Formulář Nastavení práv skupině přeúčtování režií


V horní oblasti Nastavení práv se nastavuje přístup k dané skupině přeúčtování režií:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace skupiny přeúčtování režií
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou skupiny přeúčtování režií vůbec neuvidí

Ve spodní oblasti Právo aktualizace se nastavuje přístup k akcím přeúčtování režií:

 • Aktualizace vč. hromadné - je možné přeúčtování režií vč. hromadného přeúčtování režií
 • Aktualizace - je možné přeúčtování režií ale nikoli hromadné přeúčtování režií
 • Zakázáno - uživatel má akce přeúčtování režií zakázané


Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup ke skupině pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí skupiny, k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani doklady skupiny.
 • Práva aktualizace
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva na akce všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce nejsou zakázána, mají do definice práv nezařazení uživatelé o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce zakázána, nemají do definice práv nezařazení uživatelé žádná práva na akce.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export