Důležité:


Sklad zvířat - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Odstraněna chyba zrychleného zadávání, kdy nešlo vybrat řadu dokladů, která byla nečíselného charakteru


Novinka Číslování protokolů zavedení při generování do majetku respektuje nastavení na skupině majetku a kontroluje existenci protokolu zavedení se shodným číslem


Novinka Přečíslování skupiny tiskových formulářů dokladů příjemek


Novinka Aktualizace tiskových formulářů nad položkami uzávěrek skladu zvířat


Novinka Změna v odúčtování dokladů skladu zvířat


Novinka Změny v názvosloví sloupců nad doklady jako autor a datum změny...


Novinka Nový způsob nápočtu stavu k datu. Nový příznak zda je výstupní záznam k datu pravděpodobně chybný. Možnost ke stavu k datu povolit respektování pořadí pro dny, kde dochází k více sporným pohybům s kartou zvířete v jeden den.


Novinka Nový přehled zobrazení stavu k datu bez nutnosti znovu napočítávat(zobrazí předchozí stav)


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Základní nastavení a vstupní formuláře pro evidenci zootechnických zásahů.

Nové výchozí hodnoty, pro vstupní formulář zootechnických pohybů.

Ve zrychleném zadávání pohybů nad stavem skladu nová funkcinalita listování po záznamech bez nutnosti opouštět formulář.

Rozšíření filtru výběru karet zvířat ve formuláři zrychleného zadávání, vzhledem k datumu případu a umístění zvířete.

Přidán přehled historie zootechnických zásahů nad kartami zvířat.

Akce rušení uzávěrky kontroluje, zda je v daném rušeném období generován pohyb do majetku a pokud ano, nedovolí pokračovat.

Nové tiskové formuláře pro tisk podkladů centrální evidence zvířat nad generováním CRZ.

Přidány vazby na položky a doklady zootechnický pohybů do Nastav.

Nový filtr na položky dokladů zootechnických pohybů pro výběr karet zvířete.

Nová funkcionalita zrychleného zadávání zootechnických zásahů nad kartami zvířat.

Rozšíření zootech. zásahů o množstevní jednotku.

Změna názvosloví, přejmenování názvu kódu ušní známky otce na kód otce, kde je možno evidovat inseminační dávky.

Obecná úprava názvosloví vztažená k ušním známkám v kartách zvířat a skladu zvířat.

Rozšíření struktury Plemenné příslušnosti z 5 na 10 znaků, dle podkladů legislativy

Změna číslování nově generovaných protokolů zavedení do majetku, dne nastavení na řadě/typu protokolů/karet majetku.

Ve zrychlením zadávání pohybů se zobrazuje i stádo.

Automatické obnovení původního přehledu po opuštění Uzávěrky-Pohybové doklady SZ.

Přehled pohybové doklady SZ již není filtrován za období.

Optimalizace sestavení filtru pro zobrazení relevantních karet zvířat, při výběru karty v dokladech SZ.

Rozšíření karty zvířete o možnost evidence plemene.

Rozšíření provázanosti mezi kartou zvířete a druhem zvířete.

Rozšíření funkcionality dotahování přednabízených údajů z druhu zvířete na kartu zvířete, týkajících se karet majetku.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Oprava generování protokolu zavedení do majetku ze skladu zvířat po změnách v modulu Majetek mezi verzemi 1.0.2008.0110-0118


Oprava Editor CRZ při změně položek nešel korektně uzavřít - opraveno.


Novinka Upraveno přeskakování tabelátoru v polích editoru karet zvířat při klávesnicovém vstupu.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Oprava účtování, nedochází k účtování ceny, pokud je zakázána skladová cena.


Novinka Rozšíření karty zvířete o identifikaci plemene


Novinka Předvyplněn číselník plemene pro skot, dle platných předpisů


Novinka Nad kartami zvířat správně napočítané cenové sloupce z karet majetku (na základě aktuálního datumu)


Novinka Oprava zrychleného zadávání, kdy do datumu případu je zadán datum bez času a následně dochází k nesprávné kontrole přiřazení karet zvířat nad uzávěrkami


Novinka Datum a čas případu přeskladňovacích dokladů je již naprosto shodný
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export