Sklad zvířat - Příklady - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Založení nové kategorie zvířete 'pštros'

Přemístíte se do seznamu kategorií zvířat("Sklad zvířat -> Konstanty a číselníky SZ ->Kategorie zvířat"). Pomocí tlačítka <F2> - Nový otevřete formulář kategorie zvířat. Vyplníte do kolonek:
"Číslo kategorie" - zadáte šestimístnou, číselnou identifikaci kategorie
"Název 1" - napíšete text 'Pštros'
"Číslo zakázky" - pomocí (...) vyberete z číselníku zakázek zakázku příslušnou pro kategorii 'Pštros'

Následně stisknete tlačítko OK.

Založení nového skladového pohybu 'narození'

Přemístíte se do seznamu kategorií zvířat("Sklad zvířat -> Konstanty a číselníky SZ ->Druhy pohybu SZ"). Pomocí tlačítka <F2> - Nový otevřete formulář Druhy pohybů SZ. Vyplníte do kolonek:
"Řada dokladů" - zadáte třímístnou, číselnou identifikaci nové řady
"Název" - napíšete text 'Narození'
"Druh pohybu zboží" - z nabídky vyberete 'Příjem na sklad - SZ'

Následně stisknete tlačítko OK.


Povolení skladového pohybu pro kategorii zvířete 'narození pštrosa'

Přemístíte se do seznamu kategorií zvířat("Sklad zvířat -> Konstanty a číselníky SZ ->Pohyby kategorií"). Pomocí tlačítka <F2> - Nový otevřete formulář Pohyby kategorií. Vyplníte do kolonek:
"Číslo kategorie" - z nabídky kategorií vyberete kategorii 'Pštros'
"Druhy pohybu SZ" - z nabídky pohybů vyberete pohyb 'Narození'
"Pevná částka" - doplníte hodnotu '175' (tím zajistíte, že při výběru kategorie 'pštros' v pohybu 'narození' bude pro finanční jednotku přednabízena jednotková cena 175 Kč)
"Finanční jednotka" - vybereme hodnotu 'Kg- SZ' (tzn. že jednotková cena se bude vztahovat a počítat ke kilogramům)
Následně stisknete tlačítko OK.


Nastavení kategorie pro výpočet vzrůstového přírůstku pro vysokobřezí jalovici (VBJ)

Přemístíte se do seznamu kategorií zvířat("Sklad zvířat -> Konstanty a číselníky SZ ->Pohyby kategorií"). Pomocí tlačítka <F2> - Nový otevřete formulář Pohyby kategorií. Vyplníte do kolonek:
"Číslo kategorie" - z nabídky kategorií vyberete kategorii 'Vysokobřezí jalovice'
"Druhy pohybu SZ" - z nabídky pohybů vyberete pohyb 'Vzrůstový přírůstek'
"Pevná částka" - nevyplňujete
"Finanční jednotka" - vybereme hodnotu 'Kg- SZ' (tzn. že jednotková cena se bude vztahovat a počítat ke kilogramům)
"Vzrůstový přírůstek" - zaškrtneme volbu
"Částka pro krmný den" - doplníte hodnotu '25' (tím zajistíte, že při výpočtu vzrůstového přírůstku pro kategorii VBJ budou příslušné zůstatkové krmné dny pronásobeny 25 Kč)

Následně stisknete tlačítko OK.

Hodnota '25' bude také uložena přímo na kategorii VBJ.Započetí sledování kategorie v novém umístění (= založení stáda či hejna)

Přemístíte se do seznamu kategorií zvířat ("Sklad zvířat -> Stav skladu zvířat"). Na dolní liště zvolíme umístění (středisko, stáj) ve které chceme kategorii sledovat. Pomocí tlačítka <F2> - Nový otevřeme seznam kategorií a pak poklapáním na příslušnou kategorii nebo pomocí tlačítka Přenos založíme nové stádo/hejno.


Příjem a výdej zvířete ze sklad zvířat

Přemístíte se do seznamu Příjemek ("Sklad zvířat -> Příjemky SZ"). Pomocí tlačítka <F2 >- Nový vybereme řadu příjemek, ve které založíme doklad. Na záložce 1-Hlavička vyplníme Dodavatel a Datum případu. Na záložce 4-Sklad postupně poklepáním vybíráme stáda, na která přijímáme zvířata a zadáváme množství (v kusech a případně i v kilogramech) a cenu. Všechna vybraná stáda se přiřazují na záložku 3-položky, kde je můžeme dále upravovat nebo smazat. Po skončení zadávání dokladu stiskneme tlačítko OK.

Příjemka i výdejka se zadává stejným způsobem s tím rozdílem, že výdejky tvoříme v sekci ("Sklad zvířat -> Výdejky SZ").


Vytvoření přeskladňovacího dokladu (pár výdejka x příjemka)

Přeskladňovací doklad je tvořen párem výdejky a příjemky.

Doklad pro přeskladnění selete na vepřový žír vytváříme následujícím způsobem: V nabídce výdejek ("Sklad zvířat -> Výdejky SZ") začneme tvořit přeskladňovací výdejku a jako první krok po otevření editačního okna výdejky zaškrtneme volbu Přeskladňovací doklad a pod zašktávátkem vybereme řadu přeskladňovací příjemky. Pak postupujeme stejně jako u klasické výdejky s tím rozdílem, že na záložce 4-sklad po výběru stáda (selete), ze kterého vydáváme jsme ihned vyzváni k výběru stáda, na který přijímáme (vepřový žír). Po výběru "zdrojového" i "cílového" stáda klasicky zadáváme množství kusů a kilogramů.

Po uložení výdejky je automaticky vygenerovaná přeskladňovací příjemka.


Uzávěrka měsíce

Uzávěrku měsíce (a s tím spojené realizace dokladů) provedeme v seznamu uzávěrek "Sklad zvířat -> Stav skladu zvířat->Uzávěrky".
Pomocí volby "Akce->Uzávěrka" otevřete okno, ve kterém zadáte datum uzavíraného měsíce a stisknete tlačítko OK. Dojde k realizaci dokladů daného období, vygenerování dokladu vzrůstového přírůstku a nápočtu krmných dnů do obratové tabulky.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export