Důležité:


Servis - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Nový filtr při přidání servisního zaměstnance z číselníku zaměstnanců, který zobrazuje doposud nepřevedené zaměstnance do servisu


Novinka Při převodu zaměstnance do servisních zaměstnanců, automatické dotažení výchozích údajů pro přednabízení: zakázka, nákladové středisko, login


Novinka Přednabízení údajů ze servisního zaměstnance na servisní výkaz, pokud je dohledán servisní zaměstnanec dle platného loginu. Přednabízí se zakázka, zaměstnance, nákladové středisko a vozidlo


Novinka Do nastav přidán odkaz na servisní kartu v přehledech

servisní výkaz (číslo přehledu 21206)
položky dokladů (číslo přehledu 74)
položky dokladů (editor 21214)


Novinka Rozšíření funkcionalit nad přehledem úkolů o nový ze vzoru,opakované úkoly a nový úkol z aktuálního úkolu


Novinka Rozšíření editoru servisních zaměstnanců o možnost doplnit přednabízené údaje do dokladů: vozidlo,zakázka,nákladové středisko dle zvoleného loginu zaměstnance


Novinka Rozšíření editoru dispečinku o název servisní karty

verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Změna jedinečné provázanosti servisní karty na karty majetku.

verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Rozšíření funkcionality servisního výkazu, je možno přenášet položky do dokladu s výběrem, editací, bez editace.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export