Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Schvalování docházky - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin schvalování nepřítomností je určen pro zadávání a schvalování nepřítomností zaměstnanci s přístupem do Helios Orange, kdy každý zaměstnanec má svůj jedinečný login - tento login musí mít zaměstnanec doplněný v poli LoginId (záložka další údaje - Zabezpečení). Obsahuje celkový přehled nepřítomností, umožňuje přenos přímo do předzpracování mezd. Nutnou podmínkou je přítomnost modulu Firemní aktivity, v případě použití záznamů docházky pro mzdy pak i modul Mzdy. Pro správnou funkčnost mailových notifikací je podmínkou mít SQL Server alespoň Standart Edition, který obsahuje službu Database Mail, zároveň je pro funkční notifikace nutné mít SMTP server.

Instalace pluginu

Plugin nainstalujete pomocí funkce Helios Store – na záložce Kompletní seznam vyhledejte „Schvalování docházky“, pomocí tlačítka „Přidat“ ho označte a dejte Instalovat. Instalaci proveďte pod administrátorským přihlášením.


Po instalaci pluginu vznikne samostatný „soudek“ Nepřítomnosti.

Nepřítomnosti - Helios Store


Konfigurace

Typy nepřítomností

Po instalaci vznikne v modulu Firemní aktivity nová kategorie úkolu – Nepřítomnost (defaultní zkratka NEP). Každá nepřítomnost je pak jeden z úkolů z této kategorie. Po instalaci vzniknou následující typy nepřítomností:

- Dovolená

- Náhradní volno

- Lékař

- Doprovod RP

- Soukromě

- Práce doma


Tento seznam není omezený, úkoly lze editovat a vytvářet další, nové. Je pouze nutné přidat ho do kategorie Nepřítomnosti. Nad každým úkolem je přes pravé tlačítko myši dostupná volbaPovolené mzdové složky, kdy se k úkolu, který jako nepřítomnost má být použit v předzpracování mezd, musí přivázat konkrétní mzdová složka, a to pouze jedna. Volbou pravého tlačítka myši lze doplnit i zkratku nepřítomnosti (Oprava externích informací). S touto zkratkou bude nepřítomnost zobrazena v přehledu. Bez doplněné zkratky nebude nepřítomnost v seznamu správně viditelná.

Zkratka nepřítomnosti


Žadatel a schvalovač

Nad každou složkou organizační struktury je přes externí informace možné doplnit Schvalovače a jeho zástupce pro jednotlivé útvary. Pokud všichni zaměstnanci v číselníku mají doplněný útvar z organizační struktury, automaticky je schvalovačem nepřítomnosti zaměstnance osoba zde uvedená. Nastavení schvalovače a jeho zástupce je možné i nad každým zaměstnancem. Toto nastavení má pak prioritu nad nastavením celého útvaru.

Konfigurace notifikací


Mailové notifikace

Během instalace je uživatel dotázán, zda chce ihned nakonfigurovat emailový účet, který se bude používat pro notifikace.

Nastavení emailu


Pokud volbu přeskočí, je možné jej nakonfigurovat dodatečně. Konfigurace probíhá buď v prostředí Management Studia nebo přímo v Heliosu v Nástroje přizpůsobení / Externí akce / Speciální pluginy / Konfigurace.

Nastavení emailu


Pro správnou funkčnost notifikací musí být dodržena další z podmínek – každý z uživatelů musí mít vyplněnou funkční emailovou adresu. Ta se zadává v přehledu zaměstnanců, kdy email bude nově vytvoření spojení typu Email – do zaměstnání. Pokud jich má zaměstnanec vytvořeno více, použije se první nalezené podle systémového pořadí.
Notifikace existují dvojího typu – buď jako informace pro žadatele, že proběhla změna na jím zadané nepřítomnosti, nebo informace pro schvalovače, že došlo k vytvoření nepřítomnosti, kterou má schválit. Text notifikace je možné zadat v přehledu Pomocných číselníků / Texty pro email.

Konfigurace notifikací

Název a předmět je možné libovolně nakonfigurovat, text je vhodné nastavit jako HTML. V textu je možné použít následující řetězce:

$Zamestnanec$

$Nepritomnost$

$Datum$

$Stav$

Tyto řetězce jsou v notifikaci nahrazeny konkrétním zaměstnancem, nepřítomností, datem od-do, případně datem s časem a hodinami, a popisem aktuálního stavu. Notifikace je defaultně vypnutá, uživatel jí zapíná volbou pravé myši / Zapnout/vypnout notifikace.

Nepřítomnosti

Po instalaci pluginu vzniknout tři nové přehledy:

PLugin nepřítomnosti


- Moje nepřítomnosti
- Schvalování nepřítomností
- Přehled nepřítomností

Moje nepřítomnosti


Zadávání nepřítomnosti funguje na principu plnění úkolů z firemních aktivit, pouze je pro snazší editaci k dispozici jednoduchý editor obsahující zároveň i nárok/zůstatek nejdůležitějších typů nepřítomností.

Samotné zadání je možné ve formě hodin v případě jednodenní nepřítomnosti nebo v rozmezí od - do, pokud jde o vícedenní událost. Jakmile je žádost vytvořena a přes OK uložena, dochází k jejímu postoupení v rámci workflow. Určenému schvalovači se zobrazí v přehledu Schvalování nepřítomností.

Zadávání nepřítomnosti

Schvalování nepřítomností


Po uložení je žádanka ve stavu K schválení a zobrazí se schvalovači v přehledu Schvalování nepřítomností. Zároveň schvalovači přijde na emailovou adresu notifikace na novou neschválenou nepřítomnost. Žádost lze v přehledu buď schválit nebo zamítnout - volba na pravé tlačítko myši - externí akce - Schválení/Zamítnutí. Při ukládání je možné připojit ke schválení poznámku.

Nepřítomnost - schválení

Nepřítomnost - schválení

Přehled nepřítomností


Přehled nepřítomností obsahuje všechny zadané nepřítomnosti. Jsou zde atributy potřebné k vytvoření vlastní sestavy - lze třídit podle jména, osobního čísla, typu nepřítomnosti, data od - do, doby trvání, stavu nepřítomnosti, kdo schválil a datum schválení.
Na pravé tlačítko myši je dostupná volba Kalendář, kdy se zadané nepřítomnosti pro vybrané období

Nepřítomnost - výběr období pro zobrazení

zobrazí v kalendářním přehledu. Nechválené nepřítomnosti jsou odlišeny, začínají znakem *.

Nepřítomnost - kalendářní přehled

Přenos do předzpracování


Přenos nepřítomností jako plnění úkolů je standardní součástí programu. V přezpracování mezd je akce Importy - firemní aktivity. V přehledu zde následně uživatel vybírá co vše se má přenést. Je vhodné zde vytvořit sestavu s filtrem pro nepřítomnosti pouze aktuálního období. Pokud dojde k výběru nepřítomnosti, která spadá do jiného než aktuálního období pro výpočet mezd, import neproběhne. Vzhledem k tomu, že nepřítomností může být postupně velké množství, sestavu je vhodné vytvořit.

Nepřítomnosti - import do předzpracování


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export