Samovyměření - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V Helios Orange ve verzi 2.0.2012.0212 a vyšších je k dispozici pro českou legislativu základní funkcionalita pro hromadné účtování samovyměření (reverse-charge) na přijatých fakturách a dobropisech.

Hromadné účtování samovyměření lze využít v přídadě:

 • přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a
 • pořízení zboží z jiného členského státu EU
 • dovozu zboží ze třetích zemí, pokud správcem daně není celní uřad
 • přijetí služby z jiného členského státu EU nebo třetích zemí

Obsah

Podmínky pro hromadné účtování samovyměření

 • Verze Helios Orange 2.0.2012.0212 nebo vyšší
 • Doplnění nových řádků do kontací (viz níže)
 • Na položkách faktur/dobropisů přijatých musí být zadána příslušná sazba DPH pro samovyměření, viz následující dva obrázky:


Sazba DPH pro samovyměření na skladové/službové položce přijaté faktury:

HeO MSI 007.jpg


Sazba DPH pro samovyměření na textové položce přijaté faktury:

HeO MSI 008.jpg


V přehledu skladových/službových položek přijaté faktury jsou k dispozici informativní sloupce Základ DPH samovyměření a Částka DPH samovyměření:

HeO MSI 009.jpg


Analogické sloupce Základ DPH samovyměření a Částka DPH samovyměření jsou k dispozici v přehledu textových položek přijaté faktury.


Analogické sumační sloupce Základ DPH samovyměření a Částka DPH samovyměření jsou k dispozici i v přehledech Rekapitulace DPH a Sumace a sumační slevy na záložce 2 - Sumace a slevy přijaté faktury pro příslušnou sazbu DPH.


HeO MSI 012.jpg


Upozornění Položky v režimu samovyměření mají Sazbu DPH vždy (není). Oproti tomu Sazba DPH pro samovyměření má uvedenu příslušnou sazbu DPH (20% příp. 14%). Podle předchozího obrázku je vidět, že z hlediska standardního režimu faktury se uplatňují údaje v řádcích se sazbou DPH (není) a pouze ve sloupcích pro samovyměření jsou údaje vztahující se ke konkrétní sazbě DPH pro samovyměření.

Hromadné účtování samovyměření

Popis v této kapitote se vztahuje na nejčastější případy použití samovyměření (reverse-charge). Pro případy, kdy je daňový doklad vystaven v hlavní měně (CZK). Případně je ďaňový doklad v cizí měně, ale kurz na faktuře a kurz pro účely DPH je totožný. (Popis pro případy různého kurzu faktury a kurzu pro účely DPH je v následující kapitole.)

Při splnění podmínek viz výše je možno vytvořit/doplnit kontace (účetní kódy) o nové řádky kontací. Pro každou z možných sazeb DPH je nutno přidat dvojici řádků pro samovyměření:

 • řádek pro stanu Má dát s účtem DPH pro samovyměření na vstupu
 • řádek pro stanu Dal s účtem DPH pro samovyměření na výstupu


Při tvorbě kontace je nutno uvážit, zda stačí účtovat (pro jednu sazbu DPH) částku daně na příslušnou dvojici účtů DPH na vstupu a výstupu za celou fakturu nebo je zapotřebí rozdělit účtování na různé analytiky účtů DPH. Rozdělení je nutné v případě, že je požadováno účtovat účty DPH např. na útvary, zakázky atd. nebo je na faktuře zároveň požízení zboží i služby z EU nebo je některé plnění s plným nárokem na odpočet DPH na vstupu a jiné je na vstupu kráceno a pod.

Pokud není rozdělení požadováno, stačí do kontace pro každou sazbu DPH přidat dvojici řádků na vstupu a výstupu s druhem řádku Samovyměření DPH (hlavička). Na obou řádcích musí být zadán konkrétní analytický účet DPH pro samovyměření na vstupu a na výstupu, viz obrázek:


HeO MSI 013.jpg


Pokud je rozdělení požadováno, je zapotřebí použít principu tzv. hlavičkových a položkových kontací. V hlavičkové kontaci i v položkových kontacích (s vazbou na příslušnou položku zboží nebo služby) je třeba pro každou sazbu DPH přidat dvojici řádků na vstupu a výstupu s druhem řádku Samovyměření DPH. Do položkové kontace musí být vyplněny konkrétní čísla účtů DPH pro samovyměření. V hlavičkové kontaci musí být vyplněny ještě pro každou sazbu DPH dva další řádky kontace, druh řádku Samovyměření DPH - korekce (hlavička), a tyto řádky musí mít zadány konkrétní čísla účtů. Na těchto řádcích se účtuje eventuální rozdíl mezi sumou DPH z položkových kontací a DPH z celkového plnění pro danou sazbu DPH, viz obrázek:


HeO MSI 014.jpg


Upozornění V případě, že máte nezaúčtované faktury/dobropisy přijaté v režimu samovyměření pořízené DŘÍVE než jste provedli update na verzi Helios Orange 2.0.2012.0212 nebo vyšší, lze tyto faktury účtovat dřívějším způsobem, tj. jednotlivě s využitím tlačítka Samovyměření ve formuláři účetního dokladu. Pokud je těchto dokladů více, doporučujeme postupovat podle následujícího odstavce:


Tip V případě, že máte nezaúčtované faktury/dobropisy (viz předchozí varování) přijaté v režimu samovyměření pořízené DŘÍVE než jste provedli update na verzi Helios Orange 2.0.2012.0212 nebo vyšší, můžete stáhnout a aplikovat skript Doplnit samovyměření. Tento skript na faktury/dobropisy přijaté doplní základy a částky DPH pro samovyměření. Po provedení akce lze faktury hromadně zaúčtovat s využitím řádků kontací pro samovyměření (viz výše). Skript Doplnit samovyměření můžete stáhnout nebo spustit zde. Otevře se Helios Orange, přihlásíte se běžným způsobem a potvrdíte import skriptu Ano. Skript Doplnit samovyměření můžete spustit i přímo z Helios Store, k výběru na záložce Zdarma, označíte řádek Doplnit samovyměření, stisknete tlačítko Přidat a poté tlačítko Instalovat. Pro stažení z Helios Store musíte mít příslušná práva. Aplikace skriptu Doplnit samovyměření v případě většího počtu faktur může trvat delší dobu!


Samovyměření a různé kurzy faktury a DPH

Případy různého kurzu faktury a kurzu pro účely DPH se (na rozdíl od stávajícího postupu) řeší jednoznačně přímo na daňovém dokladu - faktura (dobropis) přijatý.

Na faktuře přijaté je k dispozici oblast [3] Kurz DPH. Přímo na fakturu (dobropis) se zadává kurz pro účely DPH, tento může být jiný než "účetní" kurz. Podle Kurzu DPH, který je zadaný přímo na faktuře, se vygenerují na dokladu údaje pro samovyměření (viz výše) a podle těchto údajů se doklad též zaúčtuje. Při účtování tedy dosavadní pravidla dohledání kurzů v kurzovním lístku pro DPH neplatí, použije se jednoznačný kurz DPH zadaný na faktuře.


Samovyměření s místem plnění v tuzemsku

Ve většině případů bude místo plnění v tuzemsku. Na faktuře přijaté oblast [3] Kurz DPH bude vypadat takto, viz obrázek:

HeO MSI 026.jpg


Pole oblasti [3] Kurz DPH:

 • Vlastní DIČ DPH - DIČ vlastní organizace. V případě plnění v tuzemsku ponechat prázdné nebo vybrat DIČ DPH platné v tuzemsku - začíná CZ.
 • Zdroj kurzu - volby:
  • Daňový kurz - zadává se kurz pro daňové účely
  • Celní kurz - zadává se kurz pro daňové účely v případech, kdy zákon požaduje použít celní kurz
  • Kurz faktury - v případě, že kurz fakrury a daňový kurz je totožný
 • Měna DPH - měna DPH - informativní údaj. V případě plnění v tuzemsku bude CZK.
 • Datum kurzu DPH - Datum kurzu DPH se doplní při výběru kurzu z kurzovního lístku nebo lze zadat přímo.
 • Kurz DPH - Kurz DPH se doplní při výběru kurzu z kurzovního lístku (nabízí se pouze daňové kurzy, tj. kurzy s označením sloupce DPH denní nebo DPH pevný) nebo lze zadat přímo.
 • Množství kurzu DPH - Množství kurzu DPH se doplní při výběru kurzu z kurzovního lístku (nabízí se pouze daňové kurzy - kurzy s označením sloupce DPH denní nebo DPH pevný) nebo lze zadat přímo.


Tip Pole Vlastní DIČ DPH.
K výběru jsou DIČ přiřazené k vlastní organizaci - organizace s číslem 0. Tyto DIČ mají navázanou Zemi. V případě místa plnění v tuzemsku používat pouze DIČ s vazbou na vlastní zemi - CZ. A na vlastní zemi musí být nastavena Měna DPH - CZK, viz následující dva obrázky:


DIČ organizace

HeO MSI 027.jpg


Země

HeO MSI 028.jpg

Samovyměření s místem plnění mimo tuzemska

Pokud je místo plnění mimo tuzemska (plátce je registrován k DPH v příslušné zemi), na faktuře přijaté oblast [3] Kurz DPH bude vypadat takto, viz obrázek:

HeO MSI 029.jpg


 • Vlastní DIČ DPH - DIČ vlastní organizace. V případě plnění mimo tuzemsko (pokud jste registrováni k DPH v dané zemi) musí být vybráno DIČ DPH platné pro zemi plnění - nezačíná CZ. Tím je určena i měna DPH. Na dalším řádku jsou k dispozici další pole:
 • Hlavní měna - informativní údaj, nelze pochopitelně měnit.
 • Datum kurzu - Datum kurzu DPH HM (pro přepočet měny DPH na hlavní měnu) se doplní při výběru kurzu z kurzovního lístku nebo lze zadat přímo.
 • Kurz DPH HM - Kurz DPH HM se přednabídne automaticky nebo lze vybrat z kurzovního lístku nebo lze zadat přímo.
 • Množství kurzu - Množství kurzu DPH HM se doplní při výběru kurzu z kurzovního lístku nebo lze zadat přímo.


Tip Pokud se liší měna DPH od hlavní měny, doporučujeme na řádcích kontace pro samovyměření nastavit Cizí měna Ano. Pozor, bude účtováno v měně DPH, nikoli měně faktury. Zároveň je nutno pochopitelně použít účty DPH pro zemi místa plnění DPH, pro zemi místa plnění DPH musí být zadáno období DPH.


Tip Pole Vlastní DIČ DPH.
K výběru jsou DIČ přiřazená k vlastní organizaci - organizace s číslem 0. Tyto DIČ mají navázanou Zemi. V případě místa plnění mimo tuzemska používat pouze DIČ s vazbou na konkrétní zemi místa plnění. A na této zemi místa plnění musí být nastavena Měna DPH - kód měny země místa plnění neboli měna, ve které se vede evidence DPH.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export