Důležité:


Saldo obalu - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Saldo obalů slouží pro jednoduchý přehled o sledovaných (vratných) obalech (palety, klece apod.), které mohou být spjaty s přepravou zásilky. Je zde možné prostřednictvím standardních prostředků Helios Orange (opis, seskupení, filtrace apod.) získat požadované informace. Saldo je možné sledovat proti dvěma subjektům najednou - tzn. proti subjektu, který obaly převzal (např. dopravce) a subjektu, kde se obaly pravděpodobně nachází (např.zákazník).

Vstupní údaje o obalech jsou zadávány :

 1. ve spojení se zásilkou - tento způsob umožňuje případně pohyb obalů zahrnout na fakturu společně s přepravou (evidenční údaje o zásilce se rozšířily o samostatný přehled pohybů libovolného počtu obalů na nové záložce)
 2. samostatně - má pouze evidenční charakter a případná fakturace musí probíhat ručně přes standardní modul Fakturace


Popis údajů

Obal ... vazba na číselník přepravních jednotek, zafiltrovaný na typ Obal. Při přenesení obalu se předvyplní položka Fakturovat.


Datum ... datum, kdy k danému pohybu došlo. Pokud k pohybu dochází ve spojení se zásilkou, inicializuje se podle směru zásilky (export resp. import) na datum vyskladnění resp.zaskladnění , pokud nejsou vyplněny tak podle datumu nakládky resp.vykládky.


Typ pohybu ... pokud k pohybu dochází ve spojení se zásilkou, inicializuje se podle směru zásilky (export resp. import) na výdej resp. příjem

 • Příjem
 • Výdej


Počet ... počet obalů (inicializuje se podle počtu měrných jednotek v zásilce) a údaj se trasformuje podle typu pohybu do položky saldo, která se zobrazuje v přehledu (má kladnou nebo zápornou hodnotu).


Dopravce ... subjekt, který obaly převzal (vazba na seznam organizací).


Č.zákazníka ... subjekt, kterému jsou obaly určeny (vazba na seznam organizací), inicializuje se podle směru zásilky na odesílatele resp. příjemce, podkud není ani jeden subjekt vyplněn, tak podle zákazníka.


Evid číslo ... pro evidenci např. VČ u "jedinečných" obalů - umožňuje následně určit, kde se daný obal nachází.


Fakturovat ... zda se má tento pohyb fakturovat. Inicializuje se podle typu obalu, ale lze jej pro konkrétní pohyb změnit.

Podmínky a nastavení pro automatickou fakturaci obalů

 1. jednotlivé pohyby se musí evidovat nad zásilkou (v editaci zásilky/záložka Saldo obalů)
 2. musí existovat kalkulační vzorec, který
  • má alespoň jednu položku s odkazem na službu, která korespoduje se službou na přepravních jednotkách typu Obal
  • má zaškrtnuté pole Kalkulovat obaly a má odkaz na maticový sazebník.
 3. maticový sazebník má
  • uvedenou alespoň jednu sazbu
  • jako vstupní jednotka ze zásilky je uveden Paušál.
 4. při kalkulaci se spočítá suma pohybů (+/-) daného obalu a výsledná hodnota se předvyplní do kalkulační položky jako počet jednotek, jako cena za MJ se doplní sazba daného sazebníku. Výsledná suma se kalkuluje jako výnos nebo jako záporný výnos (dobropis).
Upozornění Pokud provedete kalkulaci obalů, nelze tyto nově vzniklé kalkulační položky případně smazat. Buď je nutné provést rekalkulaci (např.při opravě pohybů) a následně je možné staré kalkulační položky smazat, nebo je nutné nejdříve smazat pohyby a teprve potom kalkulační položky.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export