Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

SQL Benchmark test - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

SQL Benchmark test je sada SQL dotazů, typických pro charakter databázové zátěže jakou generuje provoz HELIOS Orange, pokládaných MS SQL Serveru v daném prostředí. Účelem Benchmark testu je kvantifikovat odezvy tohoto prostředí nezávisle na velikosti a počtu databází, a porovnat je s konstantními referenčními hodnotami. Lze tak objektivně porovnávat výsledky napříč různě nakonfigurovanými prostředími (z hlediska HW/SW) nebo vyhodnocovat změnu rekonfigurací prostředí stávajícího (např. po výměně diskových polí, apod.).

Interpretace výsledků SQL Benchmark testu:

  • hodnoty do 200% vůči referenčním hodnotám – dobrý výsledek
  • hodnoty v rozmezí 200 – 500% vůči referenčním hodnotám – daná oblast (resp. celkové prostředí) není v pořádku a je prostor pro vylepšení
  • hodnoty nad 500% vůči referenčním hodnotám – v dané oblasti (resp. celkově) má prostředí vážné problémy a nelze jej doporučit pro provoz HELIOS Orange

Test pro objektivnost výsledků doporučujeme spouštět vždy při stejné relativní zátěži, tj. např. mimo pracovní čas, kdy v systému nepracují ostatní uživatelé.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export