SMS komunikátor - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno doručenkami do systému Helios Orange.

SMS komunikator.jpg

SMS komunikátor je určen pro všechny uživatele systému Helios Orange:

Tip v České republice
Flag cz small.png
Tip na Slovensku
Flag sk small.png


Uplatnění najde především u firem zabývajících se obchodní, popř. marketinkovou činností ale, lze ji s výhodou využít i u výrobních a distribučních společností.

Lze zasílat garantované SMS:

Tip jednoduše přímo z aplikace Helios Orange
Tip hromadně – jedním klikem i stovky SMS
Tip včetně doručenek
Tip rychle a bezpečně
Tip levněji než z telefonu

Vzhledem k tomu, že SMS jsou odesílány garantovaně, je jejich odeslání zpoplatněno dle platného ceníku

Příklady použití

SMS komunikátor se s výhodou může použít mimo jiné i v těchto případech:

Novinka 1, Upomínání nezaplacených faktur

Obchodní firma může realizovat upomínání nezaplacených faktur k odběratelům, vést přehled kterou SMS a kdy odeslala na základě konkrétní neuhrazené faktury.

Novinka 2, SMS objednávky

Obchodní či službová firma na základě přijatých SMS generuje expediční listy, obsahující konkrétní zboží, které si zákazník objednal s příslušným termínem dodání. Například objednávky jídelních menu či klasické krabicové zboží.

Novinka 3, Vnitropodniková komunikace

Informování zaměstnanců o dodávkách zboží, dopravní informace, svolávání schůzek apod.

Technické řešení

SMS komunikátor se instaluje do systému Helios Orange jako distribuční plugin. Distribuci a prodej zajišťuje společnost Asseco solutions.

Plugin nemá žádné speciální hardwarové požadavky, pro jeho fungování je pouze nutné mít PC stanici, ze které budou SMS odesílány, připojenou do sítě Internet.

Plugin komunikuje zabezpečeným SSL kanálem přes internet s SMS bránou, kterou provozuje společnost CATHEDRAL Software.

Zákazníci, kteří chtějí používat toto řešení v systému Helios Orange si zakoupí tento plugin u společnosti Asseco Solutions a v rámci aktualizace informačního systému Helios Orange si provedou jeho instalaci.

Poté před prvním použitím pluginu se spustí průvodce, který zajistí registraci na SMS bráně společnosti CATHEDRAL Software. Tato registrace je ZDARMA. Registrací vzniká smluvní vztah mezi uživatelem pluginu SMS komunikátor a poskytovatelem komunikačních služeb CATHEDRAL Software. Společnost CATHEDRAL Software pak konečnému zákazníkovi zasílá faktury za odeslané SMS dle měsíčních reportů.

Instalace

Prvním krokem k využívání SMS komunikátoru je jeho instalace. Instaluje se jako všechny ostatní distribuční pluginy z Helios Store.

První kroky

Po úspěšné instalaci najdete v seznamu modulů nový soudeček nazvaný „SMS komunikátor“, který pod sebou zahrnuje následující přehledy:

Tip Odeslané SMS
Tip Texty pro SMS
Tip Dávky SMS
Tip SMS k odeslání
Tip Přijaté SMS
Tip Pomocné číselníky


V lokálním menu níže uvedených přehledů se vytvoří položka SMS komunikátor, která obsahuje funkci pluginu Připravit SMS k odeslání:

- Číselníky

 - Organizace (1)
 - Kontaktní osoby (115)
 - Kontakty (116)
 - Zakázky (59)

- Oběh zboží a celní sklady

 - Výdejky (18)
 - Expediční příkazy (25)
 - Nabídkové sestavy (27)

- Fakturace

 - Vydané faktury (29)
 - Přijaté faktury (134)

- Evidence pošty

 - Došlá pošta (131)
 - Odeslaná pošta (132)


Spuštění akce se provádí pomocí místní nabídky (pravé tlačítko myši), volbou * SMS komunikátor/Připravit SMS k odeslání… nebo pomocí klávesové zkratky, kterou je možno si nadefinovat.

Sms pripravit.PNG

Registrace pluginu

Při prvním spuštění pluginu je nutno provést registraci, a to volbou „Vytvoření nového registračního kódu“ na následujícím formuláři:

SMS 2.JPG

Po přečtení a souhlasu s licenčním ujednáním je třeba vyplnit registrační údaje (položky označené * jsou povinné).

Tip Fakturační údaje budou použity pro přípravu papírové verze smlouvy o užití služby SMS komunikátoru.
Tip Přihlašovací jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do webového portálu, na kterém naleznete údaje o Vašem využívání služby SMS komunikátoru.
Tip Bezpečností omezení maximálního počtu zaslaných SMS za den a celkově za jeden kalendářní měsíc.
Tip Číslo mobilního telefonu pro registraci služby. Na toto číslo bude v případě potřeby zaslána SMS informace o možném překročení odeslaných SMS za den či měsíc.
Tip V případě požadavku i na příjímání SMS (například odpovědí na zaslané SMS) lze zaškrtnout položku "Aktivovat příjem SMS". Standartně je SMS číslo pro příjem SMS přiřazeno z našeho rozsahu. V případě potřeby použití Vašeho telefonního čísla zadejte toto číslo do příslušné kolonky. Příjem SMS je řešen speciálním dodatkem ke smlouvě o užití služby SMS komunikátor. Pro konkrétní nastavení služby příjmu SMS Vás bude v pracovních dnech kontaktovat telefonní asistent.

SMS 3.PNG

Po vyplnění stiskněte tlačítko „Provést registraci“. V tomto okamžiku je na číslo mobilního telefonu pro registraci odeslána SMS zpráva obsahující ověřovací kód nutný pro registraci, který zapište k registračnímu klíči do patřičného pole. Dále je odeslán e-mail na zadanou adresu s podrobnými údaji o registraci.

V tomto okamžiku je Váš účet přepnut do tzv. ověřovacího stavu, kdy můžete odesílat maximálně 5 SMS denně. Během následujících 3 pracovních dnů Vám bude odeslána v papírové podobě smlouva o poskytování služeb SMS komunikátor na adresu Vaší společnosti. Tuto smlouvu je nutné podepsat odpovědným pracovníkem a zaslat zpět na naši adresu. Poté bude Váš účet přepnut do plného provozu dle Vašich požadavků na limity zpráv, které jste zadali při registraci.

Upozornění Registraci lze následně i upravit.
Ve formuláři pro přípravu SMS zprávy stisknete tlačítko "Registrace" a v následném okně jste vyzváni k zadání kódu, který Vám byl při prvotní registraci zaslán na e-mail a druhé části, která byla odeslána na telefonní číslo zadané během registrace.

Editace kontaktů pro odesílání SMS

Odeslání SMS zpráv vychází z již existujících záznamů v systému Helios Orange v seznamu kontaktů.

Sms graf struktury.png

Jejich navázání na ostatní přehledy je individuální dle daných přehledů. Při tvorbě nového nebo editaci již existujícího není důležité nastavení druhu spojení.

SMS 4.JPG

Kontakt je nutno vyplnit do pole Telefonní číslo (popř. jiné dle druhu spojení; plugin při odesílání kontroluje formát zadaného čísla) a především zatrhnout na záložce s názvem „SMS komunikátor“ položku „Posílat SMS“

SMS 5.JPG

Formát telefonního čísla

Upozornění Plugin při odesílání kontroluje formát zadaného čísla. Číslo může být zadáno v mezinárodním formátu (+420777000001, 00420777000001), v tuzemském formátu (777000001), popřípadě s mezerami, lomítkem atd. (777 000001, 777 000 001, 777/000001).

Texty pro SMS

V soudečku SMS komunikátor / Texty pro SMS je možno vytvořit texty pro SMS, které se stále opakují, aby je uživatelé nemuseli stále přepisovat. Při editaci SMS je potom možno předdefinovaný text vybrat.

Součástí předdefinovaného textu mohou být i metadata neboli zástupné texty, které se nahrazují za konkrétní text v rámci generování SMS v dané agendě. Například číslo faktury, pokud se jedná o SMS informující o vystavení faktury. Pro nastavení takového textu je potřeba nejprve vybrat číslo přehledu, pro které budeme předlohu textu SMS připravovat a poté pomocí tlačítka ”<..>” můžeme vybírat datové sloupce, které budou při zpracovávání nahrazovány daty z tohoto sloupce. Jedná se o podobnou funkčnost, jaká je u funkce „Texty pro e-mail“: Specifikátor polí

Editor textů pro SMS vypadá následovně:

SMS 6.PNG

Ruční příprava SMS k odeslání

Příprava SMS zpráv ručně je možná z modulů, kde je v lokálním menu položka SMS komunikátor / Příprava SMS k odeslání... Tato položka otevírá hlavní formulář Editor SMS zpráv.

Tento formulář můžete otevřít jednak nad aktuálním záznamem, ale také nad několika označenými záznamy, kdy označování záznamů probíhá stejným způsobem jako při běžné práci v Helios Orange.

Formulář pomocí vazeb Doklad - Organizace - Kontakty nalezne a vypíše nalezené kontakty, které mají zaškrtnutý příznak "Odesílat SMS".

Sms organizace.PNG

SMS komunikátor při spuštění kontroluje formát zadaných čísel. Pokud vyhodnotí číslo jako nesprávné, zařadí ho mezi nesprávně zadané kontakty, zde jej uživatel může opravit a poté stiskem tlačítka „Upravit kontakty“ se tyto úpravy zapíší do databáze.

Sms formular.PNG

Samotná editace a příprava SMS zpráv je intuitivní, kdy uživatel může vybrat již nadefinovaný text SMS z číselníku Textů pro SMS nebo napsat nový. Během psaní je zobrazován počet znaků ve zprávě, tím uživatel má přehled o přesné délce textu SMS a tedy o počtu připravených SMS zpráv k odeslání.

Po dokončení úprav má uživatel následující možnosti:

Tip 1, Odeslat aktuální SMS - tato volba zapíše aktuálně připravené SMS do přehledu SMS k odeslání a automaticky je odešle
Tip 2, Odeslat SMS později - tato volba zapíše aktuálně připravené SMS do přehledu SMS k odeslání. Poté je nutno ručně tyto připravené SMS odeslat zavoláním akce „SMS komunikátor - Odeslat SMS...“ z přehledu „SMS k odeslání“.
Tip 3, Odeslat všechny SMS - tato volba zapíše aktuálně připravené SMS do přehledu SMS k odeslání a poté automaticky odešle všechny SMS které se vyskytují v přehledu SMS k odeslání (tj. případně i od jiných uživatelů nebo dříve vytvořených pomocí volby Odeslat SMS později).Automatická příprava SMS k odeslání

Plugin SMS Komunikátor používá tabulku TabSMSKOdeslani k uchování SMS, které mají být odeslány. Pokud uživatel nějakým "automatem" zapíše do této tabulky podklady pro SMS, budou v následujícím procesu odeslány stejným způsobem, jako by byly vytvořeny pomocí pluginu SMS komunikátor. Povinné sloupce v této tabulce jsou:

 nSMSText   ntext		- Text SMS
 sCellPhone  varchar(50) 	- Telefonní číslo, na které se má SMS poslat

Volitelné sloupce je vhodné použít, pokud chcete zachovat informaci, ze kterých zdrojových dat je daná SMS generována. Volitelné sloupce v této tabulce jsou:

 IDOrg     int 		- Vazba na organizaci(TabCisOrg), které patří kontakt
 IDCisKOs   int 		- Vazba na kontaktní osobu(TabCisKos), které patří kontakt
 IDCisKOn   int 		- Vazba na kontakt(TabKontakty)
 IDBrowse   int 		- Vazba na přehled, ze kterého se SMS posílá
 IDMaster   int 		- Vazba na ID vztažné tabulky přehledu, ze kterého se SMS posílá

Ostatní sloupce v tabulce jsou interní a nezapisujte do nich, protože jsou používány pro vlastní běh pluginu.

Smazání SMS k odeslání

V přápadě potřeby je možno záznam/y z přehledu SMS k odeslání smazat. V první fázi označíte SMS, které chcete vymazat. Stiskem pravého tlačítka myši zvolíte * Editace - Zrušit. Po potvrzení dotazu jsou vybrané zprávy smazány.

Sms del.PNG

Odeslání SMS

Během této operace se odesílají připravené SMS z přehledu „SMS k odeslání“.

Odeslání všech SMS zpráv - Proces se spouští stisknutím pravého tlačítka myši v přehledu a volbou * SMS komunikátor - Odeslat SMS…. V tomto případě jsou odeslány všechny SMS z tohoto přehledu.
Odeslání vybraných SMS - Proces se spouští stisknutím pravého tlačítka myši v přehledu a volbou * SMS komunikátor - Odeslat vybrané SMS…. Odeslány budou pouze vybrané zprávy - výběr zpráv probíhá stejně jako v jiných modulech Heliosu.

Sms odeslani.PNG

Akternativně lze zprávy odeslat stisknutím tlačítka „Odeslat všechny SMS“ ve formuláři „SMS Komunikátor“.

Upozornění V tomto případě jsou vždy odeslány všechny zprávy z přehledu SMS k odeslání (i ty, které nebyly uživatelem teď vytvořeny)

Automatizované odesílání a příjem SMS zpráv

Odesílání a příjem zpráv lze realizovat také automatizovaně. Pro tuto funkcionalitu je nutné mít nainstalován doplňující nástroj systému Helios Orange HeInfo (viz. HeInfo_-_Rozšiřující_moduly) a nástroj Generátor zpráv, který je možno získat od společnosti CATHEDRAL Software, s.r.o.

Po nastavení uvedených nástrojů je umožněno automatizované odesílání a příjem zpráv v intervalech, které si může uživatel libovolně nastavit. Při využití automatizovaného řešení lze samozřejmě zprávy odesílat a přijímat i manuálně.

Odeslané SMS

Všechny odeslané SMS zprávy jsou zobrazovány do přehledu Odeslané SMS. Jelikož se jedná o standardní přehled, může uživatel vyhledávat, filtrovat, vytvářet si vlastní sestavy atd. stejně jako v ostatních přehledech informačního systému Helios Orange.

V tomto přehledu jsou zobrazovány také informace o doručení zprávy (zda byla doručena a kdy byla doručena). Stahování doručenek se spouští ručně, stiskem pravého tlačítka myši kdekoliv v přehledu a volbou * SMS komunikátor - Stáhnout doručenky…

SMS 9.jpg

Dávky SMS

V tomto přehledu je zobrazován přehled odeslaných SMS dávkovým způsobem, tedy pokud byla odeslána hromadná zpráva, je v tomto přehledu pouze jeden záznam.

Příjaté SMS

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny přijaté SMS zprávy. Jelikož se jedná o standardní přehled, může uživatel vyhledávat, filtrovat, vytvářet si vlastní sestavy atd. stejně jako v ostatních přehledech informačního systému Helios Orange. Samotný příjem zpráv se provádí použitím akce (pravé tlačítko myši) * SMS komunikátor - Přijmout SMS...

SMS prijem.PNG

V tomto přehledu je také možno zobrazit uživatelskou konfiguraci SMS komunikátoru. Stiskem pravého tlačítka myši kdekoliv v přehledu a volbou * SMS komunikátor – Nastavení SMS komunikátoru…


Zpracování přijatých SMS

SMS komunikátor umožňuje vytvářet automaticky různé doklady s daným obsahem na základě obsahu přijatých SMS. Typ a položky vytvářeného dokladu závisí na nastavení služby SMS komunikátor a na obsahu přijaté SMS. Samotné zpracování probíhá ručně pomocí volby v přehledu „Přijaté SMS“ - (pravé tlačítko myši) * SMS komunikátor - Přijmout SMS... nebo automaticky po přijetí SMS a to dle nastavení v konfiguraci služby.

Každá SMS je po úspěšném zpracování označena příznakem, aby nedošlo k jejímu opětovnému zpracování. Pokud z nějakého důvodu je potřeba tuto SMS zpracovat znovu, lze ručně tento příznak odstranit pomocí volby v přehledu „Přijaté SMS“ - (pravé tlačítko myši) * SMS komunikátor – Povolit opakované zpracování SMS...

Nastavení zpracování přijatých SMS

Tento formulář je přístupný s přehledů „Odeslané SMS“ a „Přijaté SMS“ pomocí volby“ - (pravé tlačítko myši) * SMS komunikátor - Nastavení SMS komunikátoru... Slouží k základnímu nastavení veškerých automatizovaných a polo-automatizovaných funkcí SMS komunikátoru.

SMS komunikátor se pokouší automaticky detekovat a používat případný proxy server. V případě chybného chování či proxy serveru s přihlašovacími údaji lze tyto informace ručně zadat do formuláře v nastavení.

Veškeré změny v nastavení lze z bezpečnostních důvodů uložit až po zadání registračního kódu služby.

Online přehled účtovaných zpráv

Všechny odeslané SMS, které Vám budou účtovány, si můžete zkontrolovat na internetové adrese http://sms.cathedral.cz . Přihlašovací údaje jste si zadávali během procesu registrace a také Vám byli zaslány v informačním emailu po dokončení procesu registrace. Údaje v aplikaci se zobrazují s jednodenním zpožděním.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export