Důležité:


Rozpad mzdových nákladů (mzdových složek) - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsahem modulu Rozpad nákladů je evidence rozúčtování mzdových nákladů (mzdových složek) na jednotlivé účetní atributy (střediska, zakázky, nákladové okruhy a vozidla) dle procentuálního zatížení a přiřazení tohoto rozpadu ke všem nebo k jednotlivým zaměstnancům.

Obsah

Formulář definice rozpadu nákladů

RN 1.jpg

V modulu mzdy pod Konstanty a číselníky vznikl nový přehled Definice rozpadu nákladů.

Formulář definice rozpadu nákladů.

RN 2.jpg

Formulář mzdové složky je rozdělen na tři části :

Záložka rozpad nákladů

Kód

Unikátní alfanumerický údaj označující definici rozpadu.


Název

Popis definice rozpadu.


Zaměstnanci

Rozpad nákladů lze definovat pro všechny zaměstnance, kterým jsou vypočítány mzdy nebo pro vybrané zaměstnance. Tyto zaměstnanci se vybírají na záložce 3 – Zaměstnanci.

  • Všichni
  • Vybraní


Položky rozpadu

Vložený přehled slouží pro zadání vlastního procentuálního zatížení účetních atributů. Při zadávání údajů se provádí kontrola na překročení 100%. Přes tlačítko nový otevřete formulář.

RN 3.jpg

Do pole procenta zadáte hodnotu procentuálního zatížení zadané kombinace účetních atributů, které vyplníte v polích útvar, zakázka, nákladový okruh a vozidlo.

Záložka Mzdové složky

Vložený přehled slouží k zadání mzdových složek vstupujících do rozpadu nákladů. Přehled je standardně prázdný a je pouze na uživateli, které mzdové složky budou rozpadnuty. Přes tlačítko Nový vložíte z návazného přehledu číslo mzdové složky.

RN 4.jpg

Záložka Zaměstnanci

V přehledu lze zvolit zaměstnance, který v daném mzdovém období bude mít rozpadnuty mzdové náklady resp. mzdové náklady složené z částek ze seznamu mzdových složek ze záložky 2 – Mzdové složky. Zaměstnance lze přidat pouze v případě, když atribut Zaměstnanci ze záložky rozpad nákladů je nastaven na Vybraní.

RN 5.jpg

Postup generování předkontací

V případě existence definice rozpadu nákladů je tento způsob zaúčtování upřednostňován před ostatními způsoby rozúčtování mzdových složek. Jedná se o zadání účetních atributů v Předzpracování nebo rozúčtování mzdové složky dle definice v číselníku mzdových složek (tlačítko R).

1. V prvním kroku se zjišťuje, zda existuje rozpad nákladů pro kombinace (číslo mzdové složky a osobní číslo zaměstnance). Pokud ano provede se rozpad částky.
2. Pokud takováto kombinace neexistuje, hledá proces generování předkontací rozpad platný pro (číslo mzdové složky a všechny zaměstnance). Pokud ano provede se rozpad částky.
3. Pokud taková kombinace neexistuje , postupuje generování předkontací v standardní funkcionalitě dle zadání mzdových složek v předzpracování a rozúčtování dle definice nad mzdovou složkou.
4. Posledním krokem je generování předkontací pro rozúčtování pojištění (sociální, zdravotní poj..).

Kontrola vygenerovaných předkontací

Pro lepší kontrolu vygenerovaných předkontací dle rozpadu nákladů, vznikly ve formuláři výpočtu mzdy jednotlivých zaměstnaců dvě nové akce. Tyto akce lze vyvolat přes volbu akce nebo pravé tlačítko v přehledu vypočtených mzdových složek v podmenu Předkontace mzdových složek.

Jedná se o:

  • Označených záznamů – zobrazí nad označenými MS řádky vygenerovaných kontací dle rozpadu

RN 6.jpg

  • Celá mzda – označí vygenerované předkontace zaměstnance a všech MS ve výpočtu mzdy

RN 7.jpg

Příklad Příklad rozpadu nákladů na střediska pro mzdové složky 001, 651 a vybraných zaměstnanců


Zadání

Požaduji, aby hrubé mzdy určité skupiny zaměstnanců byly rozpadnuty na tři střediska takto

  • Středisko 001 40%,
  • Středisko 002 40%
  • Středisko 003 20%

Hrubá mzda zaměstnanců se skládá ze mzdových složek 001 – Základní mzda = 20000, 651 - Prémie = 4000.


Řešení

Pak definici rozpadu nákladů je nastavena takto. V záložce rozpad nákladů jsou nastaveny položky rozpadu.

  • Středisko 001 40%,
  • Středisko 002 40%
  • Středisko 003 20%

RN 8.jpg

Na záložce mzdové složky jsou uvedeny mzdové složky 001 a 651 a na záložce Zaměstnanci seznam zaměstnanců podléhající rozpadu.

Po vygenerování mzdových předkontací jsou jednotlivé mzdové složky a za jednotlivé zaměstnance rozpadnuty dle zadání. Interní doklad vypadá takto.

RN 9.jpg

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export