Důležité:


Rezervace - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Nový

Volbou Nový vystavíte nový doklad. Po výběru řady se otevře editační formulář, ve kterém vyplňujete všechny potřebné údaje.

Oprava

Volba Oprava je určená k opravě již existujícího dokladu.

Zrušit

Tato nabídka doklad zruší, vymaže z přehledu. Rezervaci nelze smazat pokud byla převedena na jiný doklad.

Návazné doklady

Tato volba vám umožní k danému dokladu zobrazit ty doklady, ze kterých byl vystaven, a ty, které byly z něho vystaveny položkovým nebo dokladovým přenosem. Poklepáním na číslo dokladu nebo na ikonu Najdi se přenesete na vybraný doklad.

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).

Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Položky

Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na aktuálním dokladu (resp. označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

V místní nabídce tohoto přehledu najdete volby

 • Výrobní čísla - zobrazí výrobní čísla položky
 • Najdi doklad - najde doklad v přehledu Rezervace
 • Najdi zboží - najde položku v přehledu Stav skladu
 • Označení VV kontroly - provede Vstupní/Výstupní kontrolu položky
 • Hromadné změny - umožňuje provádět hromadné změny některých údajů na položkách

Přehled skladových karet

Možnost zobrazení skladových karet položek zadaných na aktuálním dokladu (označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých rezervacích v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Kopie

Tato volba vám umožní vytvořit kopii dokladu.

Kurzorem se nastavíte na rezervaci, ze které chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání data vystavení a dalších údajů nového dokladu. Po potvrzení se vytvoří nový doklad, obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.

Aktualizace odebraného množství

Servisní akce, která aktualizuje u položek označených dokladů hodnotu Odebrané množství. Za běžného provozu se množství odebrané napočítává na položkách dokladů automaticky způsobem popsaným zde

Dokumenty

K dokladu je možné navázat libovolný soubor, který může být přímo uložen i v databázi systému Helios Orange a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty.

Zprávy

Volby umožňují:

 • komunikaci ve formátu EDITEL
 • komunikaci s jinou instalací systému Helios Orange (přenos dokladů) v interním XML formátu HELIOS-XML

Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených rezervací exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor rezervace interního formátu systému Helios Orange

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Rezervace (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Rezervace. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do rezervace.

 • Formát EDITEL®-Inhouse (import) načte rezervaci ze souboru formátu ORDERS (EDI - Objednávka)
 • Formát EDITEL®-XML (import) načte rezervaci ze souboru formátu ORDERS (EDI - Objednávka)
 • Formát HELIOS-XML načte rezervaci z XML souboru rezervace interního formátu systému Helios Orange

Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde

Obecné informace o definici zpráv naleznete zdePříklad Příklad vystavení rezervace podle objednávky od odběratele


Zadání: Obdrželi jste následující objednávku od zákazníka na dodávku zboží.

Odběratel Ovoce a zelenina, spol. s.r.o.
Jablka 5 kg
Broskve 12 kg
Švestky 8 kg


Provedení: Otevřete přehled rezervací, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro rezervace. Vyberete požadovaný typ rezervace. Otevře se formulář nového rezervačního dokladu.

Na záložce 1 - Hlavička vyplníte odběratele a vyberete druh vstupní ceny JC bez daní Kč.

Na záložce 4 - Sklad v přehledu skladových položek se nastavíte na položku Jablka a kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete okno pro zadání množství a cen. Zadáte množství 5, prodejní cenu a pomocí tlačítka OK uložíte. Poté se kurzorovým řádkem přesunete na položku Broskve a opět zadáte cenu a množství. Nakonec na doklad zadáte položku Švestky.

Takto vyplněnou rezervaci uložíte.

Výsledek: V přehledu rezervačních dokladů se nastavíte kurzorovým řádkem na tento konkrétní doklad, stiskem pravého tlačítka myši si zobrazte místní nabídku. Vyberte z ní Přehled položek. Otevře se okno, ve kterém uvidíte položky, které jste zadali na rezervaci podle objednávky.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export