Důležité:


Relační zóny - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Seznam relačních zón využijete pouze v případě, že chcete sazby za přepravu kalkulovat podle relačních sazebníků (kalkulační zóny) nebo chcete mít v systému evidované vzdálenosti v kilometrech mezi jednotlivými zónami (vzdálenostní zóny). Aby tyto sazebníky fungovaly, je nutné rozdělit oblasti, kam budete přepravovat zásilky na tzv. zóny (oblasti), které lze jednoznačně identifikovat pomocí státu, kde se tato zóna nachází a pomocí směrového kódu (PSČ). Ke každé zóně lze zadat libovolný počet dvojic PSČ (intervalů). Naopak konkrétní PSČ smí "spadat" pouze do jediné zóny v rámci jedné relační skupiny.


Příklady možných rozdělení CZ na zóny lze vidět na následujícím obrázku :

Relacni zony - Prepravni sluzby1.gif


Je nutné si uvědomit, že musí existovat i tzv. referenční zóna, vůči které jsou ostatní zóny vztažené. Tato referenční zóna bývá oblast, v které sídlí Vaše firma, a její nejbližší okolí (doporučujeme ji označit např. CZ1).

Pokud budete mít vytvořené kalkulační relační zóny, lze je využít pro předvyplnění sloupců v relačních sazebnících. Viz Sazebníky/Relační sazebníky/Položky sazebníku/Automatické předvyplnění sloupců.


Popis údajů hlavičky

Typ ... určuje typ zóny

  • Kalkulační zóna ... využívá se pro automatickou kalkulaci dle nakládky a vykládky.
  • Vzdálenostní zóna ... využívá se pro doplnění pásma (viz Doplnění vzdáleností (pásma)).


Relační skupina ... umožňuje překrývání zón z pohledu regionálně oddělených pracovišť (není nutné ji vyplňovat)


Stát ... ISO kód země, pro kterou dané zóny definujete.


Zóna ... číselné označení zóny - doporučujeme označovat ve formátu 00,01,02...


Oblast ... slovní popis oblasti, kterou zóna charakterizuje.


Popis údajů položek

Směrový kód od/do ... specifikace intervalu PSČ. Pokud zadáte první PSČ (od) a ponecháte druhé PSČ (do) nevyplněné, systém je automaticky doplní na nejvyšší hodnotu rozsahu daného prvním PSČ, bez platných nul (např. do prvního PSČ zadáte 150 00, druhé se automaticky doplní na 159 99)

Upozornění

POZOR !!!! Pro správnou funkci dohledání relačních sazebníků při automatické kalkulaci je nutné dodržet, aby dané PSČ a stát bylo obsaženo pouze v jediné relační zóně v rámci jedné relační skupiny !!!


Oblast ... charakteristika popisované oblasti.

Relační skupiny

Tento číselník má význam především při provozu Heliosu ve střediskovém režimu (regionálně oddělená pracoviště). V těchto případech může nastat nutnost stejného označování zón z pohledu více pracovišť (přičemž obsah PSČ je odlišný) - čili tzv. křížení zón. Doporučujeme tedy, aby vzniklo tolik relačních skupin, kolik je regionálně oddělených pracovišť. Následně je nutné vyplňovat příslušné relační skupiny v číselníku Relační zóny, Sazebníky (relační) a položky Kalkulačních vzorců,

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export