Reklamace přijaté, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Přehled Úkoly k reklamacím přijatým

Přehled Úkoly k řešení reklamací poskytuje standardně seznam všech úkolů QMS, které byly pořízeny k záznamům v agendě Reklamace přijatá v souvislosti s řešením reklamací.

Akce z místní nabídky jsou popsány v kapitole Úkoly QMS

Přehled Stav reklamace přijaté

Přehled zobrazuje seznam stavů (kroků) sledovaných v rámci řešení reklamací. Číselník je implementován na obecném číselníku 1 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled stavů reklamace přijaté s editorem stavu

Nový stav založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor stavu.
  • Popis - název stavu
  • Poznámka - podrobný popis významu stavu. Zde doporučujeme uvést veškeré předpoklady, které mají být v souladu s popisem daného procesu v ISO dokumentaci splněny pro přechod do daného stavu.

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie reklamací je daný stav určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Typ neshody reklamace přijaté

Přehled typů neshody pro reklamace přijaté s editorem typu neshody

Přehled zobrazuje seznam typů neshod používaných v rámci řešení reklamací. Číselník je implementován na obecném číselníku 2 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Nový typ neshody založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor typu neshody.
  • Popis - název typu neshody
  • Poznámka - podrobný popis významu typu neshody

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie reklamací je daný typ neshody určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Příčina neshody reklamace přijaté

Přehled příčin neshody pro reklamace přijaté s editorem příčiny neshody

Přehled zobrazuje seznam příčin neshod používaných v rámci řešení reklamací. Číselník je implementován na obecném číselníku 3 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Novou příčinu neshody založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor příčiny neshody.
  • Popis - název příčiny neshody
  • Poznámka - podrobný popis významu příčiny neshody

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie reklamací je daná příčina neshody určena. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export