QMS Systém řízení kvality - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Nová Akce Import z Evidence majetku nad přehledy
 • Údržba strojů a zařízení
 • Správa měřidel

Pokud uživatel v úvodním dialogu nepovolí zakládat i duplicitní záznamy, tak se mu nabízejí dle nastavení kontroly duplicity

 • V rámci dané agendy - ty karty majetku, které nejsou ještě zavedeny v dané agendě
 • V rámci agend Správa měřidel a Údržba strojů a zařízení - ty karty majetku, které nejsou ještě v žádné z agend

Z nabídnutých karet majetku lze pro označené záznamy vygenerovat záznamy do předem zvolené kategorie. Záznamy mají vazbu na kartu majetku, z níž byly vygenerovány.


Novinka Nové akce pro generování dokladů k reklamované položce v reklamaci přijaté
 • Generuj dobropis - generuje dobropis vydaný s vazbou na fakturu vydanou, kterou se pokusí dohledat automaticky; není-li dohledána, je ji třeba přiřadit ručně
 • Generuj příjemku - generuje příjemku reklamované položky na sklad neshod na základě výdejky-dodacího listu, tj. stejným způsobem, jako se to dělá v akci "Generuj reklamaci" nad položkou výdejky, příjemka je oceněna evidenční cenou se SN a DSN
 • Generuj výdejku - generuje výdejku s vyřešenou reklamovanou položkou na základě příjemky na sklad reklamací
 • Generuj storno výdejky - storno výdeje položky, jímž byla reklamovaná položka prodána, slouží k vrácení reklamované položky do skladu, z něhož byla prodána
 • Řady pro příslušný druh dokladu lze přednastavit na kategorii QMS

Akce "Generuj reklamaci" nad položkou výdejky nabízí jako sklad pro příjem na sklad útvar přednastavený na kategorii QMS vybrané uživatelem pro generování reklamace, akce "Generuj příjemku" nabízí jako sklad pro příjem útvar zadaný v záznamu reklamace přijatéVerze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Akce Generování opakovaných úkolů
 • Rutina generování byla zabalena do distribuční procedury hp_QMSGenerOpakUkolu a optimalizována z hlediska rychlosti
 • Umožněno zcela nahradit proceduru hp_QMSGenerOpakUkolu vlastní (slepou) procedurou ep_QMSGenerOpakUkolu
 • Dotaz, který se objevuje při ruční spuštění akce, se dá vypnout v Parametrech QMS na záložkách agend Správa měřidel a Údržba strojů a zařízení odtržením parametru Zadávat datum v akci Generování opakovaných úkolů


Novinka Do editoru úkolů agend
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

byl doplněn příznak Zaplánováno, kterým uživatel potvrzuje, že požadované termíny zahájení a splnění úkolu jsou platné. Příznak lze zatrhnout pouze v případě, že jsou oba termíny zadané. Je-li příznak zatržen, nelze termíny měnit. V případě, že jde o úkoly údržby týkající se strojů používaných v modulu Řízení výroby, se na časový interval definovaný oběma termíny při výpočtu kapacitního plánu nezaplánují žádné výrobní operace.


Novinka Integrace plánu údržby strojů do kapacitního plánování ve výrobě

V modulu QMS - Údržba strojů a zařízení je možné plánovat údržbu strojů, které mají vazbu na kapacitní plánování ve výrobě.
Potvrzené termíny plánované údržby se nacházejí v Přehledu úkolů údržby zařízení, které mají nastaven příznak "Zaplánováno".

V kalendáři příslušného stroje je zobrazen interval údržby šrafováním. Na kalendáři je možné pomocí akce v místní nabídce zobrazit Přehled úkolů údržby zařízení, kde jsou bližší informace o plánované údržbě.

Při výpočtu kapacitního plánování je čas stroje obsazen prioritně údržbou zařízení. Výrobní operace se tedy do tohoto intervalu neplánují.
V diagramu pracovišť je čas údržby stroje vizualizován šrafováním.
Uživatel má možnost zobrazit k danému stroji filtrovaný přehled Číselník strojů, kde jsou akce pro zobrazení:

 • přehledu Údržba strojů a zařízení se záznamem, kde stroj figuruje,
 • přehledu Úkoly údržby, kde jsou úkoly napojené na daný strojVerze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka Parametry opakovaných úkolů - doplněna možnost připojit k záznamu dokumenty akcí "Dokumenty" nad přehledem. Zde připojené dokumenty lze zobrazit akcí "Dokumenty parametru opakovaného úkolu" i nad úkolem právě přiřazeným danému parametru, tj. aktuálně vygenerovaným/naplánovaným pro opakování.


Novinka Při dokončení opakovaného úkolu se pro Typ parametru opakovaného úkolu Počet užití v dokončeném úkolu zaznamenají do nově doplněných sloupců
 • Aktuální počet použití při provedení úkolu údržby/kalibrace
 • Celkový počet použití při provedení úkolu údržby/kalibrace

aktuální hodnoty z parametru opakovaného úkolu, k němuž byl úkol vystaven. Pomocí nové vazby

 • QMS Opakované úkoly údržby/kalibrace

v Nastav v přehledech úkolů lze získat údaje z parametru opakovaného úkolu, k němuž je daný úkol připojen (připojen je vždy pouze ten úkol, který byl vygenerován naposledy a nebyl ještě dokončen)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export