Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

QMS Systém řízení kvality - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Možnost uložit aktualizovanou verzi dokumentu do databáze byla omezena pouze na dokumenty, které jsou ve stavu 1=Zpracovává se, nebo 2=Dokončený. V ostatních případech se po kladné odpovědi na dotaz: "Uložit změny do databáze ?" objeví chybové hlášení: "Dokument je schválen a nelze jej již aktualizovat." a aktualizovaná verze dokumentu se neuloží.


Novinka V přehledech dokumentů řízené dokumentace se mohly objevit i dokumenty, které byly připojeny k jiným agendám. Opraveno


Novinka Současné reklamování více položek – akce Generuj reklamaci z výdejek (reklamace přijaté)/z příjemek (reklamace vydané) byla upravena:
 • Režim nad 1 položkou bez VČ, nebo s 1 VČ – odpovídá původnímu stavu řešení
 • Režim nad 1 položkou s více VČ
  • Lze zvolit konkrétní VČ a Vadné množství – pokud VČ nezadám, generuje se pro každé VČ nová reklamace na dosud nereklamované množství (je-li 0, negeneruje se pro ono VČ)
  • Množství položky - Suma VČ > 0 – nelze akcí reklamovat – je třeba zadat reklamaci z QMS
  • Lze zařadit vygenerované reklamace do 1 sdružující reklamace – nově vygenerované, nebo dříve vygenerované (připojí se k ní příslušný doklad)
 • Režim nad více položkami 1 dokladu
  • Nelze zadávat Vadné množství, ani VČ – generuje se pro každou položku, nebo pro každé VČ na položce nová reklamace na dosud nereklamované množství (je-li 0, negeneruje se pro onu položku, nebo VČ)
  • VČ hromadně – je-li zatrženo, generuje se pouze 1 nová reklamace pro každou položku
  • Lze zařadit vygenerované reklamace do 1 sdružující reklamace – nově vygenerované, nebo dříve vygenerované (připojí se k ní příslušný doklad)
 • Režim nad více položkami z více dokladů
  • Dialog Reklamace je shodný jako nad více položkami 1 dokladu
  • Lze zařadit vygenerované reklamace do 1 sdružující reklamace – nově vygenerované, nebo dříve vygenerované (připojí se k ní příslušné doklady)


Oprava V editoru "QMS" - "Řízená dokumentace", pokud se do pole „Označení dokumentace“ skupiny „[2] Popis“ zadá text delší než 100 znaků, tak při uložení vyskočí chyba "String or binary data would be truncated". Opraveno.Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Akce Generování opakovaných úkolů pro typ úkolu Doba užití/Počet užití do odkazu "Poslední započtená operace" neukládala ID záznamu s maximální hodnotou z těch, které byly započteny do hodnoty Aktuální doba užití/Aktuální počet užití. Při dalším nápočtu se pak mohly některé záznamy započítat znovu. Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka V editoru Reklamace přijaté umožněno zadávat vazbu Související QMS.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export