Důležité:


QMS Systém řízení kvality - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Funkcionalita Diskuze je nyní přístupná i pro uživatele, kteří mají licenci na agendu QMS Řízená dokumentace a nemají přitom licenci na Workflow.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Parametry opakovaných úkolů - pro typ parametru Časový interval umožněno zadat pro hodnotu Datum zahájení i časový údaj.


Novinka Nová akce Hromadné zadání parametrů opakovaných úkolů - umožňuje zadat najednou parametry pro více označených záznamů měřidel/strojů a zařízení, pokud mají některé společné výchozí hodnoty pro danou kategorii úkolu. Parametry se založí pouze do těch záznamů, kde ještě úkol dané kategorie neexistuje.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Nad přehledy
  • Evidence výrobních operací
  • Evidence kooperací

byla do skupiny akcí Generování návazných dokladů doplněna akce Generuj reklamaci na materiál - umožňuje vygenerovat reklamaci na jeden z materiálů vstupujících do vyráběného dílce z dané evidence
a do skupiny akcí Přehledy akce Reklamace na materiál - zobrazuje reklamace vygenerované k dané evidenci


Novinka Pokud nový záznam agend QMS nebyl nejprve uložen a použila se akce Generování úkolů s opakováním nad přehledem úkolů k daném záznamu, úkoly se nepřiřadily k tomuto záznamu, ale k atkuálnímu záznamu agendy v okamžiku založení nového záznamu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export