Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

QMS Systém řízení kvality - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Modul QMS - Řízení kvality - 2. etapa, 2. část

Rozšíření oblasti Řízení auditů, neshody o další agendu

 • Řízení auditů.

Modul QMS je popsán v dokumentaci: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kategorie:QMS_(Syst%C3%A9m_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_kvality)


Novinka Pro agendy
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

byla do Nastav doplněna vazba "Pohyby umístění - stav k datu" na umístění majetku k aktuálnímu datu.


Novinka Oblast QMS - Reklamace

V novém přehledu "Parametry QMS" umístěném pod hlavním přehledem menu "Kategorie QMS" lze nastavit 2 parametry ovlivňující možnost generování reklamací od odběratelů ve vazbě na výdejky a vůči dodavatelům ve vazbě na příjemky, viz část Parametry QMS v tématu Kategorie QMS.


Novinka Číselník Organizace

Do místního menu, volby

 • Přehledy pro aktuální organizaci
 • Přehledy pro označené organizace
 • Přehledy stromově

byla doplněna akce Aktivity a agendy QMS..., která k aktuální organizaci či k označeným organizacím vedle záznamů z firemních aktivit zobrazuje i záznamy z agend QMS.


Novinka Číselník Zakázky

Do místního menu, volby

 • Přehledy pro aktuální zakázku
 • Přehledy pro označené zakázky
 • Přehledy stromově

byla doplněna akce Aktivity a agendy QMS..., která k aktuální zakázce či k označeným zakázkám vedle záznamů z firemních aktivit zobrazuje i záznamy z agend QMS.


Novinka Modul QMS

Do přehledů pod hlavní nabídku Úkoly QMS byl doplněn Celkový přehled plnění úkolů Helios, který zobrazuje úkoly založené v agendách QMS spolu s úkoly založenými v modulu Firemní aktivity.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka Reklamace od odběratelů

Doplněn tiskový formulář 8D Report.Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Modul QMS - Řízení kvality - 2 .etapa, 1, část

Rozšíření oblasti Řízení auditů, neshody o další agendu Interní neshody

Modul QMS je popsán v dokumentaci: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kategorie:QMS_(Syst%C3%A9m_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_kvality)


Novinka Při generování nápravného/preventivního opatření z reklamace se nastaví v opatření údaj Začátek aktuálním datem a časem.


Oprava Pokud se při generování nápravného (NO)/preventivního opatření (PO) z reklamací od odběratelů/z reklamací vůči dodavatelům zakládala nová kategorie opatření (kategorie QMS), chybně se kategorii přednastavila Agenda QMS Reklamace od odběratelů, resp. Reklamace vůči dodavatelům a agendu na kategorii nešlo v editoru změnit.

Opraveno: Přednastaví se agenda Nápravné opatření s možností přepnout na Preventivní opatření.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Tip Nový modul QMS - Systém řízení kvality - 1 .etapa

Zahrnuje tyto oblasti QMS

 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení
 • Reklamace - zahrnuje 2 agendy:
  • Reklamace od odběratelů
  • Reklamace vůči dodavatelům
 • Řízení auditů, neshody - uvolněna 1 agenda:
  • Nápravná a preventivní opatření

Modul QMS je popsán v dokumentaci: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kategorie:QMS_(Syst%C3%A9m_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_kvality)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export