Důležité:


Protokol o pozici / zásilce - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Jedná se o seznam všech důležitých operací, které disponenti buď vědomě či nevědomě prováděli s pozicemi resp. zásilkami. Do protokolu se automaticky doplňují systémová hlášení, která nemůže disponent ovlivnit (ani vymazat či přepsat). S těmito záznamy může operovat pouze systémový administrátor. Zároveň je však ponechána disponentovi možnost doplňovat nové záznamy, které považuje za důležité a které chce o zásilce zachovat pro pozdější vyhledávání. Tento protokol je přístupný také nad zásilkami a pozicemi pomocí menu.

Z důvodů certifikace ISO umožňuje systém evidovat do protokolu i tzv. záznamy o neshodě. Pokud obsluha zadá nový záznam do protokolu a na úvodní záložce zaškrtne Záznam o neshodě, je automaticky zpřístupněna druhá a třetí záložka, kde může doplnit patřičné údaje před odesláním záznamu do oddělení jakosti. Tento záznam je možné vytisknout pomocí Tisku formulářem (F8).


Záložka 1 - Záznam protokolu

Evidence základních údajů:

Datum ... okamžik vzniku události (*)


Disponent ... autor záznamu do protokolu (*)


Akce ... typ události (*)


Popis resp. Záznam systému ... ruční resp. systémový popis záznamu (*)


Bližší specifikace ... konkrétní podrobný popis události - zdůvodnění apod.


Zveřejnit na WWW ... údaj nevyužívá přímo systém Helios Orange. Identifikuje, zda záznam protokolu je určen pro případné publikování na Webu.


Záznam o neshodě ... zpřístupňuje další záložky pro popis neshody v případě certifikace ISO.


Systémový ... tento údaj není v editačním okně, ale lze jej zobrazit pomocí Nastav. Identifikuje systémové typy záznamů. Mezi systémové záznamy patří záznamy o :

 • Založení nebo zrušení pozice
 • Založení nebo zrušení zásilky
 • Vymazání zásilky z pozice
 • Naložení resp. vyložení zásilky na resp. ze skladového místa
 • Kopie zásilky
 • Změna dopravce
 • Změna parity
 • Změna stavu zásilky nebo pozice
 • Přidání resp. smazání položky do resp. z kalkulace
 • Změna typu, kódu, plátce, ceny, sazby DPH, měny, charakteru (interní) kalkulační položky
 • Provedení rozpočítání nákladů podle došlé faktury
 • Tisky formulářů
 • + změny všech zaškrtnutých údajů v Nastavení parametrů/7-Záznam protokolu

(*) ... údaje nejsou přístupné v případě automatického systémového záznamu


Záložka 2 - Záznam o neshodě II a 3 - Záznam o neshodě III

Evidence údajů, souvisejích pouze s protokolem o neshodě. Všechny evidované údaje jsou určeny k tisku protokolu.


Další funkce nad protokolem

Zpracování SMS

Máte možnost přečíst poštu z MS OutlookExpress, která se vztahuje k pozicím či zásilkám. Princip spočívá v tom, že systém načte poštu, prohledá došlou poštu a vyhledá všechny zprávy (SMS), které mají v textu identifikátor zásilky resp. pozice. Pokud nějaké zprávy najde, snaží se je přiřadit k jednotlivým zásilkám resp. pozicím. Pokud budete chtít tuto možnost systému využívat, je nutné dopravce seznámit s pravidly, za kterých jste schopni zprávu identifikovat a přiřadit. Implicitní identifikátory pro určení číslo pozice resp. zásilky jsou (musí být obsaženy v SMS zprávě) :

*Pčíslopozice*

resp.

*Zčíslozásilky*

O průběhu zpracování Vás informují dialogová okna na formuláři SMS.


Nastavení parametru pro zveřejnění na WWW

Prostřednictvím této funkce můžete hromadně u označených záznamů zaškrtnout údaj Zveřejnit na WWW.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export