Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Projekty - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Z důvodu zajištění podpory překladů do cizích jazyků došlo ke změně definice masky pro zobrazení v kapacitním plánu projektů.

Původní maska bude smazána!!!

Pokud uživatelé používali masky pro zobrazení, budou si ji muset nadefinovat znovu v rámci nové funkce.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Oprava Přehledy pro aktuální projekt->Timesheet, zobrazoval se dotaz na datum stavu a pak přehled karet majetku, až následně TimeSheet

Opraveno


Oprava Na projektu, Plnění úkolů, zobrazovala se chyba (CONVERT).

Opraveno.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka Změna způsobu dotahování času zahájení v TimeSheetu, kdy se jako zahajovací čas přednabízí nejstarší "Čas Do" v rámci dne, přes všechny úlohy/projekty. Nezohledňuje se tak předchozí stav, kdy se přednabízel "Čas Do" v rámci dne a úlohy.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Nová funkcionalita ve výkazu TimeSheet, kdy je možno zadat počet hodin výkazu a systém dopočte koncové datum včetně pravidel zaokrouhlení.


Oprava Opraveno, kdy při fakturaci projektu nebylo respektováno ručně upravené DUZP, ale systém použil aktuální datum.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export