Pro uživatele modulů Řízení výroby a DSN - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Doplnění k popisu změn v modulu Řízení výroby ve verzi 2.0.2015.0800

V této verzi proběhla změna ve funkci Realizace dodatečných souvisejících nákladů. Tato změna může mít dopad při účtování DSN.

V předchozích verzích Helios Orange bylo možné DSN realizovat a zaúčtovat pouze pokud byl výrobní příkaz ve stavu Zadáno a Ukončeno (podmíněno i na řadě výrobního příkazu). Od verze 0800 je upravena funkcionalita DSN tak, že projde realizace a zaúčtování i v případě, že výrobní příkaz byl odveden a dokonce i uzavřen! Realizace projde i tehdy, pokud je částka záporných DSN vypočtená pro zatížení daného výrobního příkazu větší než materiálový pohyb nedokončené výroby tohoto výrobního příkazu, ale do výroby se dostane jen část nákladů DSN tak, aby celková cena žádného vstupujícího materiálu do výroby nebyla záporná.

Pokud nemáte připravené řádky kontace pro účtování souvisejících nákladů - v dokladech skladových pohybů k výrobě (odvádění na sklad hotových výrobků a prodej hotových výrobků zákazníkům), DSN se nezaúčtují.

Výsledkem je hláška:

Varování nebo chybová hláška Některé položky nejsou připraveny pro účtování.


Je proto potřeba do kontace přidat dvojici(e) řádků (MD/D) s druhem řádku, které používáte u obdobných „skladových“ kontací.


Tip Pole DSN v kontaci určuje zdroj pro dotažení organizace, párovacího znaku, textu do účta atd. na účetní doklady vzniklé účtováním DSN (resp. přípravou účtování DSN). Buď mohou být tyto hodnoty dotaženy z pohybu DSN (příjem / výdej) nebo ze zdrojového dokladu (faktura). Toto nastavení platí společně pro tyto údaje : organizace, párovací znak, zakázka, nákl.okruh, text do účta a platí v rámci dané položky kontace.

Kontrola nezaúčtovaných položek

Pro kontrolu, u kterých položek kontace zaúčtování chybí, využijte přehled v dokladu DSN. Nad záložkou 4 - Pohyby zboží, ve sloupci Účtováno, zafiltrujete na prázdné. Pokud tento sloupec v přehledu nemáte, doplníte si ho přes tlačítko Nastav.

DSN - účtování

Popis změn zveřejněných k verzi 2.0.2015.0800:

Stávající funkcionalita zůstává zachována

  • Ve výrobě se jednotlivé skladové typy DSN nerozlišují, budou i nadále součástí ceny materiálu
  • Pokud bude cena DSN kladná a výrobní příkaz nebude ukončen, chová se realizace DSN stejně, jako v předešlých verzích.

Změny

  • Pokud bude cena DSN záporná, bude se kontrolovat, že nesmí klesnout pod nulu cena realizovaná ve výrobě. Realizace neskončí s chybou, ale do výroby se dostane jen část nákladů DSN tak, aby celková cena žádného vstupujícího materiálu do výroby nebyla záporná.
  • Pokud budou náklady za materiál z výrobního příkazu odvedeny, nebo pokud bude příkaz ukončen (případně uzavřen), proběhne automaticky odvedení nákladů takto:
a) Pokud se odvádí na sklad v pevných cenách, odvedou se náklady do úbytku
b) Pokud se odvádí dle kalkulačního vzorce, dohledají se odváděcí realizované pohybové doklady (příjem nebo přímý převod na nadřízený příkaz), které mají datum realizace pozdější než datum příslušné výdejky a na ně se náklady převedou. Návazné příjemky z výroby budou zatíženy všemi složkami DSN, dle výdejky, která DSN způsobila.
c) Pokud je výrobní příkaz uzavřen bez odvedení na sklad, odvedou se náklady jen do úbytku


  • Ke všem pohybům DSN se vygenerují i příslušné pohyby nedokončené výroby. Budou označeny příznakem, že byly generovány v procesu realizace DSN. Tyto pohyby bude možné účtovat standardním způsobem.
  • Datum případu v pohybech nedokončené výroby bude vypočteno takto: Porovná se datum případu DSN s datem realizace dokladu (příjemky/výdejky) a větší z nich se uloží jako datum případu pohybu nedokončené výroby.
Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export